Naar inhoud

Managen steeds meer het faciliteren van medewerkers

Als een 15-jarige in staat is een mobiele applicatie te ontwikkelen die een volwassene voor raadsels stelt, weet je dat de digitalisering op alle fronten toeslaat. De specifieke kennis komt steeds meer in de handen van individuele werknemers, die ook nog eens als maar jonger worden. Dit vraagt een minder traditionele manier van managen. Leidinggeven wordt meer faciliteren en minder de touwtjes in handen hebben. Een stijl die bovendien zorgt voor meer geluk op de werkvloer.

Meer autonomie

Nederlandse werknemers zeggen gelukkiger te zijn als ze meer autonoom hun werk kunnen doen. Zo'n een derde (31%) van de werknemers maakt dit expliciet kenbaar. ICT-dienstverlener Incentro heeft de vraag “Wat zou jij aan je werk veranderen om gelukkiger te worden?” voorgelegd aan ruim 800 werkende Nederlanders om nog meer inzicht te krijgen in wat bijdraagt aan werkgeluk. Voor succesvolle ICT-dienstverlener is geluk de belangrijkste drijvende kracht.

Vertrouwen en zeggenschap

Werknemers geven aan dat meer autonomie voor 53 procent zit in meer vertrouwen en zeggenschap. Het andere deel dat behoefte heeft aan meer autonomie (47%) geeft aan dat minder regels en procedures het meest bevorderlijk zouden zijn. Andere zaken die uit dit onderzoek naar voren komen en het werkgeluk verhogen zijn: meer draagvlak voor ideeën (14%) en meer inzicht in de gedachtegang van de directie (10%). Ook een cultuur waarin werknemers minder afgerekend worden op fouten verhoogt voor sommigen het werkgeluk (3%).

Belangrijker dan salaris

Deze factoren samen zijn belangrijker dan meer salaris. Ondanks dat niemand zijn neus op zou trekken voor een hogere financiële beloning, is het voor 42 procent van de Nederlandse werknemers een werkgelukverhogende factor. Het onderzoek laat zien dat werknemers het meeste belang hechten aan salaris in het begin van hun carrière.

Visie in praktijk

Om te sturen op gelukkige werknemers is het inzien van het belang van geluk de eerste stap. Een tweede belangrijke stap om deze visie in de praktijk te brengen is te weten wat jouw team gelukkig maakt”, stelt Paul Baan, director bij Incentro. “Wij sturen al ruim tien jaar actief op gelukkige medewerkers.”

Gelukkige werknemers excelleren

Deze focus heeft ons niet alleen heel veel werkplezier opgeleverd, maar ook zeer tevreden opdrachtgevers en ook de financiële resultaten blijven niet achter”, aldus Baan. “Gelukkige medewerkers excelleren in wat ze doen. Geluk faciliteren van medewerkers vind ik een van de mooiste dingen van ondernemerschap. De tijd die werknemers in hun leven met werk bezig zijn, is niet bepaald gering. Daar kun je dan maar beter het maximale plezier uit halen.”

0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie