Naar inhoud

Marketeers besteden de productie van video steeds meer uit

De kracht van video wordt in marketingland massaal onderschreven. Wel leeft de opvatting onder marketeers dat professionele producties het beste scoren. Meer dan een derde van de marketingprofessionals in Nederland (37%) besteedt het merendeel van videoproductie dan ook uit. Met name voor de opname (78%) en de montage (76%) wordt gebruikgemaakt van een partner die te boek staat als een videospecialist.

Dat blijkt uit een jaarlijks onderzoek onder 300 marketeers, dat is uitgevoerd door marktonderzoeksbureau SAMR in opdracht van videoproducent Quadia. De onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in de ‘Online Video Monitor 2019’.

Groei online video zet door

Als marketeer komt er nogal wat op je af. Social, advertising, websites, evenementen, public relations, online video – er wordt behoorlijk wat verwacht van de marketingafdeling. Nu er in werkveld van online marketing zeven keer zo veel vacatures als kandidaten zijn, begint het te wringen. Zaken die veel tijd kosten, zoals het produceren van video, komen onder druk.

Toch zit er nog altijd een stijgende lijn in de populariteit van online video, maar het merendeel van de respondenten (53%) geeft aan dat het produceren van video eigenlijk te veel tijd kost. En dat is een flinke stijging ten opzichte van 2018, toen 44 procent te weinig tijd had voor video. Het gevolg laat zich raden: video wordt steeds vaker uitbesteed.

Welk onderdeel van de videoproductie voer je zelf uit?

Social video populairste vorm

De populariteit van online video groeit gestaag sinds de start van het onderzoek in 2015. Inmiddels geeft 88 procent van de marketeers aan weleens deze vorm van video in te zetten. Door de jaren heen is er wel een verschuiving te zien in het soort video’s dat wordt ingezet binnen marketingafdelingen. Social video is momenteel de populairste vorm.

78 procent van de respondenten heeft de afgelopen twee jaar social video ingezet. De enige vormen van video die aan populariteit moeten inboeten, zijn online commercials ( 61%) en pre-rolls (27%). Virtual reality en augmented reality zijn nog niet mainstream geworden. Respectievelijk 17 en 10 procent heeft deze vormen van video al eens ingezet.

Tijd is het grootste struikelblok

Het meest gehoorde bezwaar tegen de inzet van online video is dat de productie te veel tijd kost. Van alle respondenten geeft 53 procent aan dat tijd een belangrijke rol speelt in de keuze om online video al dan niet in te zetten, hetgeen een flinke stijging is ten opzichte van 2018 toen dit bij 44 procent van de marketeers speelde. Voor nog eens 41 procent zijn de kosten een drempel om video’s te produceren en 38 procent vindt video te ingewikkeld.

Tijdgebrek zorgt er dan ook voor dat marketeers video regelmatig uitbesteden. Van de ondervraagden belegt 37 procent het merendeel van de videoproducties bij een externe partij. Met name voor de opname en montage van producties maken marketeers gebruik van een videospecialist.

Lagere frequentie geen optie

Oplossingen voor de schaarste zijn een eigen studio en videospecialisten. De tijdsdruk die marketeers ervaren als het gaat om videoproductie, zorgt ervoor dat veel bedrijven de komende jaren verwachten te investeren in een eigen in-house studio en videospecialisten. Het merendeel (65%) investeert echter vooral in externe video-experts.

Het tijdgebrek zorgt er overigens niet voor dat marketeers van plan zijn om video links te laten liggen. Op de stelling ‘Te veel bedrijven zetten al video in’ antwoordt slechts 15 procent positief. Wel vinden de respondenten kwaliteit nog altijd veel belangrijker dan kwantiteit.

In welke mate ben je het met deze stellingen eens dan wel oneens?

Nog steeds weinig doelstellingen

Een jaarlijks terugkerend onderwerp in het onderzoek is de strategische inzet van online video. Het aandeel marketeers dat concrete doelen stelt voor online video blijft al sinds 2015 ongeveer gelijk. Dit jaar is dat iets minder dan de helft (47%). Van de marketeers die wel doelstellingen hebben geformuleerd, behaalt wel een steeds groter doel deze targets. Want bekend maakt bemind.

“De jarenlange, gestage groei van online video lijkt dus nu op een punt te zijn gekomen waarop de beschikbare skills de grootste beperkende factor zijn”, duidt Nico Verspaget, directeur van Quadia. “Marketeers willen wel meer video inzetten, maar hebben de tijd of de expertise niet. Dat betekent vooralsnog echter niet dat er meer video’s online worden gezet met een lage kwaliteit.”

“Want het merendeel van de marketeers is het er wel over eens dat kwantiteit nooit ten koste mag gaan van kwaliteit. Het huidige tijdgebrek lijkt op twee manieren te worden opgelost: het inhuren van expertise of investeren in een eigen in-house studio en videospecialisten. Of die trend ook daadwerkelijk doorzet, moeten de resultaten van volgend jaar uitwijzen.”

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie