Naar inhoud

“Marketeers zijn in staat veel meer invloed uit te oefenen”

Marketeers bekleden een unieke positie om het verschil te maken in de wereld van vandaag. In de samenleving leven op dit moment grote thema’s, zoals economische uitdagingen, klimaatverandering en ongelijkheid. Marketingprofessionals hebben als geen ander de voelsproeten, waarmee ze dergelijke ontwikkelingen in de markt en de maatschappij kunnen signaleren en duiden. Toch zetten ze deze krachtige blik te weinig in.

Bij Platform Innovatie in Marketing (PIM) leeft de overtuiging dat marketeers juist de aangewezen personen zijn die betekenisvolle impact kunnen hebben op de klanten, de business en de wereld als geheel. Om deze professionals daarbij te faciliteren, heeft het kennisnetwerk zijn missie, visie en strategie herijkt en aangescherpt. Het roept zowel marketeers, organisaties als stakeholders op om samen deze visie waar te maken. De eerste stap is de formulering van een gezamenlijk marketingmanifest.

Marketeers zijn op afstand gekomen

“We zien dat marketeers in veel gevallen op afstand zijn komen te staan, dat ze de regie verliezen over de organisatiestrategie, het merk en de klantervaringen”, duidt PIM-voorzitter Yvonne Nassar. “Hun rol is in sommige gevallen gereduceerd tot die mensen van de reclame. Wij geloven dat marketingprofessionals hun strategische rol kunnen en moeten pakken. Als regisseur van waarde voor alle stakeholders, zijn zij de verbinder en inspirator om oplossingen aan te dragen voor de vraagstukken van vandaag en morgen.”

Bijdragen aan de impact van organisaties

“Bij het formuleren van onze vernieuwde visie hebben we nauw samengewerkt met Joris van Zoelen en Ariane Roos van strategisch adviesbureau Synergie”, vertelt PIM-bestuurslid Wankie Chan. “We zijn begonnen met luisteren naar marketeers. Hoe willen zij opereren? Wat zien ze als hun rol in hun organisatie en in de maatschappij? Daarvoor zijn gesprekken gevoerd met vooraanstaande marketingprofessionals en ons voltallige bestuur. Ook hebben we onze inzichten getoetst met internationale onderzoeken onder chief marketing officers. In de zomer van 2020 hebben we online een rondetafelgesprek met ruim 50 enthousiaste marketeers.”

Een aantal uitspraken maakt duidelijk dat veel marketeers zelf ook ervaren dat ze op dit moment te weinig impact kunnen maken.

Het vak is verbreed maar ook versplinterd. Verantwoordelijkheden zoals interne communicatie en arbeidsmarktcommunicatie zijn erbij gekomen. Het vak is uiteengevallen in verschillende specialismen.
Als je niet oplet, wordt marketing een bijzaak.
Het is positief dat andere disciplines zoals informatietechnologie, finance en operations zich bekommeren om de klanten, want die worden zo meer van ons allemaal. Alleen lopen wij nu het risico te veel in een marketingcommunicatierol terecht te komen.
Hoofd en hart moeten samengaan in marketing. Er is nu een te eenzijdige focus op data.
We moeten de klanten en de marketing weer leading maken bij de transformatie.

“Vervolgens hebben we onze nieuwe koers en visie geformuleerd”, geeft Wankie Chan aan. “Samen een gezamenlijk doel willen bereiken, is de sterkste basis om te bouwen aan een wereld waarin we willen leven. Dat geldt voor elke organisatie, of het nu een commercieel bedrijf is of een platform zoals PIM. Dan ontstaan impactorganisaties, waarbij de positieve impact op de omgeving centraal staat.”

Betekenisvolle impact realiseren

“Wij nemen in onze nieuwe visie meer stelling dan ooit”, stelt Yvonne Nassar. “We geloven dat marketeers de impactmakers kunnen zijn voor de klanten, de business en de wereld als geheel. Dat betekent dat zij ervoor verantwoordelijk zijn om de buitenwereld naar binnen te vertalen en om te rammelen aan de deuren als er geen actie wordt genomen. Marketeers zien wat er speelt in de wereld – of het nu gaat om klanten, economische factoren of eisen die de maatschappij tegenwoordig aan organisaties stelt. Zij kunnen er daardoor aan bijdragen dat elke organisatie een impactorganisatie wordt, die rekening houdt met álle stakeholders. We willen marketeers actief helpen om aan deze rol invulling te geven. Dat blijkt duidelijk uit onze nieuwe missie: samen de rol van marketing innoveren voor betekenisvolle impact.”

Tijd voor broodnodige actie

PIM gaat op vier fronten aan de slag: kennis, bewijskracht, podium en netwerk. De nieuwe strategie krijgt een praktische vertaalslag qua inhoud en qua vorm van de evenementen. Daarnaast gaat het netwerk innovatieve en inspirerende praktijkvoorbeelden van de betekenisvolle impact van marketing spotten en delen. Bovendien worden nieuwe manieren gelanceerd om marketeers als impactmakers een podium te bieden, om de kracht van marketing binnen en buiten het vakgebied te tonen. Daarnaast wordt actief gewerkt aan het inzetten van het PIM-netwerk om marketeers verder te brengen. Het verbreden van het netwerk – ook met andere vakgebieden en organisaties – is hier onderdeel van.

Marketingmanifest voor Nederland

“Impact begint bij focus en samen doelen heel graag willen realiseren”, kenschetst Wankie Chan. “Daarom organiseren wij op maandag 1 maart 2021 een sessie voor marketeers om samen een marketingmanifest op te stellen. Daarin willen we hun visie op de toekomst en op het vak vastleggen. Dat betekent in kaart brengen hoe zij willen dat Nederland eruitziet in 2030, inclusief de rol die marketing speelt om de betekenisvolle impact te realiseren. Het is nadrukkelijk een analyse die we in de volle breedte van de marketingcommunity willen doen. Verschillende perspectieven vullen elkaar aan en samen hebben we de meeste impact. Wij bieden deze sessie aan en nodigen alle marketeers en marketingverenigingen uit om deel te nemen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via onze website.”

Marketeers die zijn geïnterviewd voor de totstandkoming van de nieuwe strategie zijn onder andere: Arno de Jong (Nederlandse Loterij), Caroline van Turennout (Zeeman), George de Boer (TomTom), Hans Molenaar (Beeckestijn Business School), Ine Stultjens (Auping), Joris van Heukelom (Makerstreet), Martine de Vries (KPMG) en Sybella Koot (Marketing Queens).

Het bestuur van Platform Innovatie in Marketing

De strategie is geformuleerd door het PIM-bestuur, bestaande uit: Ab Chakai (Movir), Alexander van Dam (AGU), Aljan de Boer (TrendsActive), Mariëlle van der Zouwen (Eventive), Stefan Harzevoort (strateeg gevestigd in Beijing, China), Wankie Chan (Dell Technologies) en Yvonne Nassar (RAI Amsterdam).

Foto’s: PIM en Unsplash

Tip: Wil jij jouw merk succesvol neerzetten in het digitale tijdperk? Dan is de post-master-opleiding Strategisch Brand Management wat voor jou!

  • In 4 tot 5 maanden leer je alle ins & outs van modern brand management in het digitale tijdperk en hoe je een sterk merk bouwt.
  • Met de opleiding kun je direct aan de slag met je merkstrategie als fundament voor je organisatiestrategie.

Lees meer over deze opleiding ►

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie