Naar inhoud

“Marketing en innovatie zijn de speerpunten voor Nederland”

“Wil Nederland een gezonde economie behouden, dan dient de focus gericht te zijn op het vinden van de juiste plaatsen in de globaliserende en fragmenterende waardeketen. Die verandering is bijvoorbeeld duidelijk zichtbaar bij Boeing dat de onderdelen voor de vliegtuigen op meer dan 140 plaatsen laat fabriceren. De kracht van ons land ligt aan het begin en het einde van die keten. Met innovatie en marketing en sales kunnen Nederlanders zich onderscheiden van de rest van de wereld.”

Motor Nederlandse economie

Een krachtig citaat, dat overigens niet afkomstig is van weer een zelfbenoemde marketinggoeroe die met een nieuw model het wiel heeft uitgevonden. Nee, het zijn de woorden van Klaas Knot tijdens het 'MKB Ondernemers Congres', dat op 27 oktober 2016 heeft plaatsgevonden in het Beatrixtheater in Utrecht. De president van De Nederlandse Bank noemt het midden- en kleinbedrijf de motor van de Nederlandse economie.

Aandacht voor het mkb

Daar wordt immers 60 procent van het bruto nationaal product gegenereerd en bevindt zich 70 procent van de werkgelegenheid. Een vaststelling die de goedkeuring kan verdragen van de ondernemers in de zaal. Als vertegenwoordiger van een overheidsorgaan dat de bancaire sector controleert, bevindt Knot zich op het mkb-congres natuurlijk in de het hol van de leeuw. Hij laat zich echter niet verleiden tot open deuren.

Nederland moet zich richten op innovatie en marketing, het begin en het einde van de waardeketen.

De echte ondernemers

“In het mkb zitten de echte ondernemers, wars van overheid en overhead”, schetst de tegendraadse econoom. Sinds vijf jaar heeft hij het voor zeggen op de burelen van DNB en mag hij verantwoordelijk worden geacht voor de verandering van de cultuur die daar noodgedwongen heeft plaatsgevonden. Want die voorheen passieve cultuur had bijgedragen aan de kredietcrisis, de faillissementen van banken als DSB en Icesave en de slechte situatie van de Europese economie.

Tonen van veerkracht

Knot roemt de veerkracht van de ondernemers in het mkb, die in staat zijn tegenslagen te overwinnen en ondanks een aaneenschakeling van crises bijgedragen hebben aan de huidige economische stand van zaken in Nederland. Die situatie kent een hoogconjunctuur, een hersteld consumentenvertrouwen en een concurrerende economie. Nederland staat dan ook op de vierde positie van de ranglijst van de meest krachtige economieën, een plaats die de danken is aan de grote vindingrijkheid.

Bron voor innovatie

“Veel van deze innovatieve ontwikkelingen komen vanuit het mkb”, aldus Knot. “De relevante nieuwe vindingen komen veelal niet vanuit traditionele grote ondernemingen, maar uit de werkplaats van de mkb’er of de zolderkamer van de start-up. Van zelfherstellend beton tot aan detectieradars voor drones. Maar de verworvenheden van vandaag zijn geen garantie voor morgen. Daarom is het zaak de grote uitdagingen van dit tijdperk onder ogen te zien.”

De energietransitie is niet alleen een gedragsverandering, maar vraagt ook andere investeringen.

Globalisering waardeketen

De president van de DNB richt zich op drie belangrijke ontwikkelingen: de globalisering van de waardeketen, de energietransitie en de ondernemingsfinanciering. “De waardeketen wordt in toenemende mate gekenmerkt door halffabricage”, duidt Knot. “Kijk maar naar Boeing, waar de vliegtuigonderdelen vanuit meer dan 140 locaties worden aangeleverd. Die fragmentering is mede een gevolg van de technologische ontwikkelingen en de toegenomen communicatiemogelijkheden. Want tegenwoordig kunnen we wereldwijd realtime zakendoen dankzij het internet.”

Plek zoeken in keten

“Deze globalisering zorgt dat industrieën ontstaan waar de gunstigste omstandigheden zijn en in andere landen verdwijnen”, zegt Knot. “Denk aan de textielindustrie, die zo goed als geheel is verdwenen uit Nederland. Het is daarom van belang de juiste plekken in de waardeketen te zoeken. Voor Nederland liggen die aan het begin en einde van de keten. In de ontwerpfase komt onze innovatiekracht goed tot zijn recht, in de eindfase onze skills op het gebied van marketing en verkoop.”

Gedrag en investeringen

“De noodzakelijk energietransitie komt tot uitdrukking in het klimaatakkoord dat de wereldleiders eind vorig jaar in Parijs hebben gesloten”, legt de econoom uit. “Om een einde aan de opwarming van de aarde te realiseren, zijn CO2-reductie, energiebesparing en alternatieve energiebronnen belangrijke thema’s geworden. Deze transitie betekent niet alleen een gedragsverandering, maar vraagt wereldwijd ook een verandering van investeringskeuzes.”

Het Nederlandse bedrijfsleven is te sterk afhankelijk van de bancaire sector.

Andere financiering

“Van oudsher is het Nederlandse bedrijfsleven voor de financiering van de ondernemingsactiviteiten sterk afhankelijk van de bancaire sector.”, geeft Knot aan. “Te sterk zelfs. Als je kijkt naar de Verenigde Staten, zie je dat daar het economisch herstel na de kredietcrisis veel eerder is ingezet. Dat komt omdat Amerikaanse bedrijven veel minder een beroep doen op banken. Daarom is ook in Nederland een cultuuromslag nodig richting een toenemende aandacht voor durfkapitaal in de vorm van participaties en crowdfunding.”

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie