Naar inhoud

Marktwerking belemmert de verbetering van de chronische zorg

Nederlandse zorgverzekeraars hebben de potentie om de regie te nemen op weg naar goedgeorganiseerde chronische zorg. Het huidige zorgbeleid en de geldende wetgeving verhinderen echter dat verzekeraars bij het inkopen daadwerkelijk sturen op innovatie. Regels gericht op de vrije keuze voor specialistische zorg en de competitie tussen verzekeraars hebben een negatieve invloed op de inkoopstrategieën van zorgverzekeraars.


Gezondheidszorg

Dat concludeert Bart Noort in zijn proefschrift ‘The healthcare purchaser as a care chain orchestrator – Healthcare system limitations and opportunities’ na een vergelijkende studie in Engeland, Zweden en Nederland. Vanwege hun moeilijke positie tussen de belangen van zorgaanbieders, burgers en overheden zijn vooral Nederlandse zorgverzekeraars nu nog geneigd terug te vallen in een rol als boekhouder en budgetbewaker. Bart Noort is op donderdag 17 september 2020 gepromoveerd aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

Concurrentie

Politici en beleidmakers verwachten dat zorginkooporganisaties – in Nederland zijn dat de zorgverzekeraars – een regierol in de zorg vervullen. Door middel van contracten, financiering en het stimuleren van projecten en innovatie kunnen inkopers sturen op betere zorg, zo is de gedachte. Dat is vooral belangrijk voor patiënten met een chronische ziekte, omdat er juist bij chronisch zieken vaak ruimte is voor een betere samenwerking tussen zorgaanbieders als een huisarts en een medisch specialist in het ziekenhuis. Concurrentie tussen zorgverzekeraars zou daarbij tot laagdrempelige, betaalbare en kwalitatieve zorg moeten leiden.

Marktwerking verhindert structurele inbedding zorginnovaties.

Marktwerking

Bart Noort toont dat die marktwerking innovaties in de chronische zorg belemmeren. Hij heeft een casus onderzocht waaruit blijkt dat – onder de regie van een Nederlandse zorgverzekeraar – de implementatie van thuiscoaching van COPD-patiënten haalbaar en effectief is. Conflicterende belangen en opvattingen van zorgaanbieders en zorginkopers verhinderen echter dat de veelbelovende uitkomsten een structurele plek krijgen in de reguliere zorg.

Zorginnovaties

“Verbeteringen in een zorgketen vereisen van te voren gemaakte adequate afspraken, met de juiste financiële prikkels voor alle belanghebbenden en overeenstemming over huidige en toekomstige rechten en plichten van betrokken partijen”, zegt Bart Noort, die met zijn onderzoek aantoont dat het huidige concurrentiemodel dergelijke afspraken in de weg staat. “Overheden en beleidsmakers mogen eisen stellen aan de organisatie en de kwaliteit van geleverde zorg, maar zij dienen ook de prikkels en randvoorwaarden te bieden zodat zorgketens georganiseerd kunnen worden volgens best practices, zoals het COPD-initiatief.”

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie