Naar inhoud

Masterdatamanagement vormt het fundament onder het datahuis

Voor ondernemingen waar groei en efficiency van essentieel belang is, staat vast dat masterdatamanagement vandaag de dag onmisbaar is. Het gedegen managen van masterdata is niet alleen een moetje, het zorgt ervoor dat een bedrijf snelheid kan behouden en flexibel blijft. Het goed managen van dergelijke gegevens vraagt visie en investeringsbereidheid, zowel in euro’s als in organisatie. Het is daarbij een vak dat iedereen moet leren, omdat iedere medewerker een schakel is in het structureel exploiteren van die data.

Dit kun je opmaken uit het onderzoeksrapport ‘Master Data Management – Belangrijker dan ooit’ van de gelijknamige expertgroep van kennisnetwerk voor digitale commercie ShoppingTomorrow, dat mede mogelijk is gemaakt door netwerk voor digitale transformatie Squadra en IT-dienstverlener Stibo Systems. Masterdata zijn alle gegevens die één keer worden vastgelegd om vervolgens meerdere keren te worden gebruikt. Masterdatamanagement is dan ook gericht op het gestandaardiseerd, volledig en correct opslaan van basisinformatie.

Digitale versnelling

In de digitale winkelwereld krijgt een consument een product pas aan het eind van de customer journey in handen. Door de COVID-19-pandemie is de digitalisering ook in de e-commercesector in een enorme versnelling geraakt. Steeds meer aankoopkeuzen worden gemaakt op basis van de digitale representatie van een product. Voor de retailer is het cruciaal om on-spot digitale informatie te kunnen tonen over zijn producten.

Daarnaast moet een winkelier ook in de digitale huid van een klant kunnen kruipen en precies weten wie die klant is en wat hij wil. Daar komen heel veel data bij kijken. Goede masterdata zijn het fundament onder het hele datahuis, stellen de leden van de exportgroep. Ze benoemen verschillende businessdrivers voor masterdatamanagement, waaronder operationele efficiëntie, aanpassingsvermogen, compliance, customer experience en klanttevredenheid.

Strategische kaders

De leden van de expertgroep hebben zes strategische kaders voor masterdatamanagement gedefinieerd:

  1. visie en strategie;
  2. organisatie en governance;
  3. processen;
  4. ICT-ondersteuning;
  5. datakwaliteit;
  6. data-architectuur.

Strategische kaders van masterdatamanagement

De datastrategie moet – bijna vanzelfsprekend – aansluiten bij de bedrijfsstrategie. Dat houdt in dat deze aanpak van masterdatamanagement door de gehele organisatie gedragen moet worden. Afhankelijk van de in te richten domeinen, dient binnen een onderneming het besef te leven dat – zo goed als – iedereen hierbij betrokken is en dat de werkzaamheden van medewerkers veranderen. Er moet dan ook budget vrijgemaakt worden om dit te realiseren.

Data governance

Het ten uitvoer brengen van een strategie voor masterdatamanagement vergt vervolgens bedrijfsbrede bewustwording van de noodzaak tot goed databeheer. In dit licht wijzen de leden van de expertgroep op het belang van data governance – een raamwerk van processen en methoden om de kwaliteit van data te waarborgen. Het benoemt verantwoordelijkheden van medewerkers plus afdelingen, het definieert hoe kwaliteit wordt gemeten en het geeft handvatten om afwijkingen te detecteren plus te corrigeren. Daarnaast zorgt het voor de naleving van de gemaakte afspraken door de gehele organisatie – van directie tot uitvoering.

Data governance betreft dus niet alleen data. Dit vereist een combinatie van mensen, regels plus procedures en ondersteunende technologieën om succesvol te zijn. Het is namelijk geen project, maar een businessgedreven bedrijfsproces. “Start met data governance bij een proces dat niet goed loopt en waaraan het ontbreken van masterdata debet is”, adviseren de leden van de expertgroep. “Breng het bestaande plus gewenste proces in kaart en ga aan de slag met de knelpunten. Een eerste succesvolle oplossing creëert draagvlak voor het vervolg.”

Lean masterdatamanagement

Masterdatamanagement vergt zorgvuldigheid, regels en procedures. Lean-principes kunnen helpen om het in de pas te laten lopen met het verandertempo van een organisatie. Deze principes van de Toyota-fabriek zijn bekend uit de tweede helft van de vorige eeuw en richten zich op het voorkomen van verspilling van tijd en menskracht. Het toepassen van de lean-principes op het managen van masterdata in de gebruiksfase levert namelijk bruikbare aanknopingspunten op voor een bedrijf.

Foto: Unsplash

Tip: Wil je weten hoe je insights en data omzet naar een strategie en concrete acties? Dan is de opleiding Customer Insight & Data Driven Marketing wat voor jou!

  • Tijdens de opleiding leer je hoe je met data en inzichten zowel de waarde voor de klanten als de waarde voor de organisatie kunt verhogen.
  • Naast de opleiding stel je een managementplan op over customer insights voor je eigen organisatie, direct geschikt voor implementatie.
Lees meer over deze opleiding ►
Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie