Naar inhoud

“Meer ambitie op innovatie en internationalisering”

Nederland is een fantastisch land. Maar als we dat willen blijven voor alle bevolkingsgroepen, jongeren en ouderen, werknemers en ondernemers, kansarmen en middenklasse, moeten we meer ambitie tonen op het punt van onze verdienkracht en onze positie in de wereld. De blik van Nederland moet naar buiten gericht zijn. Nederland heeft alles in huis om de meest duurzame en welvarende delta ter wereld te worden. Global challenges voorzien van Dutch Solutions. Maar dan is er wel een extra inspanning nodig op het terrein van innovatie en internationalisering om onze bedrijven en Nederland hiervoor in de juiste positie te krijgen.”

Aantrekkende economie

Deze stellige woorden zijn van Hans de Boer, voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW.  Hij deed deze uitspraken tijdens zijn inleiding afgelopen weekend op het Ondernemersdebat van de negende editie van SAIL. Het thema van dit debat is passend in die omgeving. “De wind weer in de zeilen! Van een gouden verleden naar een gouden toekomst.” De aantrekkende economie stemt hem positief. Ook in de aankomende Miljoenennota ziet hij een paar belangrijke winstpunten. “De lastenverlichting is een maatregel die wij steeds hebben bepleit.”

Innoveren leidt tot groeikansen

Maar ook wijst De Boer er op dat de ruimte om meer ondernemerschap en banen te creëren vraagt dat Nederland langdurig boven de huidige groei uitkomt. “Onze thuismarkt is daarvoor te klein”, stelt De Boer. “Groeikansen liggen in meer innoveren om tot nieuwe producten en diensten te komen en deze te verkopen over de hele wereld. Nederlandse bedrijven kunnen een grote rol spelen bij internationale vraagstukken als voedselzekerheid, droge voeten en klimaatoplossingen.”

Verdergaande verstedelijking

De verstedelijking leidt er wereldwijd toe dat in 2030 60 procent van de wereldbevolking in steden leeft”, zegt De Boer. “Als dichtbevolkt land slaagt Nederland er in om een grote economie te vormen. Nederland kan een living lab worden waar de hele wereld ziet hoe een duurzame delta kan functioneren. Dan moet de ambitie voor meer innovatie, ondernemerschap en internationalisering wel ondersteund worden in de komende Miljoenennota.”

Europa als springplank voor handelsgroei

Nederland is een handelsland, maar we moet constateren dat de bijdrage van de handel aan wat we in Nederland verdienen de afgelopen decennia gelijk is gebleven op 30 procent”, stelt de voorzitter van VNO-NCW. “Dat aandeel zal moeten groeien, met Europa als onze springplank. Ook in de Gouden Eeuw was dat zo. De Oostzeehandel lag als moedernegotie aan de basis voor onze plek in de wereld.”

Investeren in fysieke en digitale mainports

In de Europese innovatie ranking vormt Nederland een innovatie-follower en bevindt zich daarmee net onder de top”, aldus De Boer. “Als je kijkt naar het herstel van verschillende EU-landen sinds de crisis van 2008, neemt Nederland ook daar een bescheiden middenpositie in. En op de index Ease of Doing Business van de Wereldbank staat Nederland op de 27e plaats. Ons land ligt daarmee ver achter bijvoorbeeld de Verenigde Staten (7e), het Verenigd Koninkrijk (8e), Duitsland (14e) en Canada (16e). Ambitie is nodig, groei en daardoor banen en inkomen voor burgers. Naast een agenda gericht op innovatie en internationalisering, moet Nederland blijven investeren in haar mainports en de nieuwe onzichtbare mainport van Nederland als data- en ICT-hub goed benutten voor nieuw ondernemerschap.”

0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie