Naar inhoud

Meer opleidingsbudget gereserveerd voor e-learning

Lange tijd hebben bedrijven en instellingen bezuinigd op de opleiding en training van de medewerkers. Nu het economisch herstel definitief vorm krijgt, worden voorzichtig grotere budgetten gereserveerd voor de noodzakelijke ontwikkeling van het personeel. Met name e-learning kent een toenemende belangstelling. Vooral in de zorg is e-learning populair. Bedrijven investeren nog steeds het meeste in open inschrijving opleidingen, maar voor e-learning, interne trainingen en incompany trajecten wordt de grootste groei verwacht.

Toenemende belangstelling voor e-learning

Uit onderzoek van marktonderzoeksbureau Nidap blijkt dat 24 procent van het opleidingsbudget van grote en middelgrote organisaties in Nederland voor e-learning wordt gereserveerd. In 2012 was dit nog 9 procent. Voor het onderzoek zijn 330 HR-verantwoordelijken ondervraagd. Het grootste deel (42%) van het opleidingsbudget wordt aan open inschrijving opleidingen bij externe opleiders gespendeerd. Slechts 14 procent van de HR-professionals verwacht dat het budget hiervoor het komende jaar nog stijgt. Eveneens 14 procent verwacht hier juist een daling. Eén op de drie verwacht wel een verdere stijging van het budget voor e-learning en interne trainingen.

Vooral aandacht voor management- en leiderschapsontwikkeling

De top drie vraagstukken waarvoor opleidingen en trainingen op dit moment worden georganiseerd zijn management- en leiderschapsontwikkeling (74%), kwaliteitszorg en veiligheid (67%) en interne samenwerking (65%). Talentmanagement staat met 55 procent op nummer 4. Met name grote organisaties met meer dan 1.000 werknemers maken op dit moment gebruik van e-learning. Het wordt het vaakst toegepast voor kwaliteitszorg- en veiligheidsvraagstukken (35%), verkoop of marketing (24%) en automatisering (20%). 16 procent zet e-learning in voor managementontwikkeling.

Compensatie opgelopen achterstallig onderhoud

Guust-Jan Timmerman, Global Account Director bij CrossKnowledge, aanbieder van distance learning, herkent deze trend: "Door de crisis is langere tijd bezuinigd op opleiding en ontwikkeling. Bedrijven willen nu weer meer investeren, onder andere om het opgelopen achterstallig onderhoud te compenseren. Daarbij wordt in Nederland nog enigszins voorzichtig omgesprongen met budgetten. Dit spreekt in het voordeel van e-learning en blended learning, omdat je hiermee als organisatie, met behoud van kwaliteit, per saldo meer krijgt voor je geld." Internationaal gezien wordt er al veel meer uitgegeven aan e-learning. Timmerman verwacht dan ook dat we hiermee in Nederland aan de vooravond staan van de zich reeds aftekende groei.

Vooral in de zorgsector digitaal onderwijs

Toch blijft het aantal bedrijven dat e-learning inzet met 53 procent ongeveer gelijk ten opzichte van voorgaande jaren. Alleen in de zorg neemt dit aantal toe: 76 procent maakt hier nu gebruik van e-learning versus 54 procent in 2012. Een mogelijke verklaring voor de toegenomen populariteit in de zorg is de veranderde wet- en regelgeving om de kwaliteit van zorgpersoneel te waarborgen. Opleidingsbudgetten in de sector staan hierdoor onder druk. E-learning zorgt bovendien voor een grote mate van flexibiliteit en minder gederfde arbeidstijd.

Klassikale opleidingen blijven favoriet

Uit eerder onderzoek van Nidap in samenwerking met onderwijsvergelijkingssite Springest onder 3.087 werkende Nederlanders blijkt dat vrijwel iedereen bij voorkeur nog steeds een deel van zijn opleiding klassikaal volgt. HR-verantwoordelijken geven dan ook net als werknemers aan dat klassikale lessen het populairst zijn. Coaching en werkplek leren volgen op plek 2 en 3.

Top 5 leervormen:

  1. Klassikale lessen;

  2. Individuele begeleiding en coaching;

  3. Werkplek leren;

  4. Blended learning;

  5. E-learning only.

Incompany trainingen steeds meer in trek

Het trainingstype dat door verreweg de meeste organisaties wordt toegepast is de incompany training: 93 procent organiseert dergelijke trainingen en 26 procent van het opleidingsbudget wordt hieraan besteed. Op Springest, de site waar jaarlijks 3 miljoen Nederlanders een opleiding zoeken, vergelijken en boeken, neemt het aantal incompany aanvragen dan ook sterk toe. In 2014 was dit aantal verdubbeld ten opzichte van 2013. Dit jaar zijn al bijna evenveel aanvragen gedaan als in 2014, terwijl de drukste periode nog komt.

Steeds vaker focus op intern opleiden

Interne trainingen (81%) en coaching (80%) worden ook door het merendeel van de bedrijven ingezet voor Human Resource Development (HRD). Dit is volgens Ruben Timmerman, CEO van Springest, vooral zichtbaar binnen de opleidingsvergelijkingssites op maat. Hier maken bedrijven als Aegon, Stork en Vattenfall gebruik van. “Zowel bestaande klanten als organisaties waarmee wij in gesprek zijn, benoemen steeds vaker hun focus op intern opleiden. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat bedrijven nu ook interne trainingen en trainers kunnen toevoegen op ons platform en e-learning-modules kunnen integreren. HR ziet graag dat medewerkers zelfstandig aan de slag gaan, maar wil tegelijkertijd controle behouden over de allocatie van budgetten. Door alle interne en externe opleidingsmogelijkheden centraal aan te bieden, maak je dit mogelijk.”

0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie