Naar inhoud

Menselijke vaardigheden en technologie vaker hand in hand

“Bij maar liefst 96 procent van de Nederlandse bedrijven is innovatie één van de belangrijkste agendapunten. Na jarenlang gesproken te hebben over disruptie, zetten executives hun woorden nu om in daden. We merken dat zij écht willen veranderen naar een nieuwe werkwereld. Ze zien in dat, om competitief te blijven, een continue evolutie van de organisatie nodig is en dat het cruciaal is om daarbij menselijke vaardigheden en geavanceerde technologie te combineren.”

Dit stelt Manon Gerritsen, principal rewards consultant bij Mercer Nederland. Dit adviesbureau doet jaarlijks internationaal onderzoek onder business executives, HR-leiders en werknemers, naar de drijfveren voor de toekomst van werk. De resultaten van dit onderzoek zijn gebundeld in de ‘2018 Global Talent Trends Study – Unlocking Growth in the Human Age’. Het onderzoek wijst ook uit dat werknemers op zoek zijn naar de perfecte balans tussen werk en privé. Maar liefst 36 procent van de werknemers in Nederland vraagt om flexibele werkmogelijkheden. Het rapport toont 5 trends op de arbeidsmarkt aan:

  1. snelheid van verandering;
  2. werken met een doel;
  3. permanente flexibiliteit;
  4. platform voor talent;
  5. digitaal van binnenuit.

#1. Snelheid van verandering

De manier waarop organisaties zich voorbereiden op de toekomst is sterk afhankelijk van de te verwachte disruptie. Bedrijven die rekenen op veel disruptie zorgen dat ze zich makkelijk kunnen aanpassen en zetten daarom in op plattere organisatie- en netwerkstructuren. Met deze structuren komt de beslissingsbevoegdheid meer bij het individu te liggen. Hierbij is het cruciaal dat de vaardigheden om hiermee om te gaan van meet af aan worden bijgebracht.

63 procent van de Nederlandse executives voorspelt dat 1 op de 5 van de huidige functies in de organisatie binnen 5 jaar vervalt. Om dit goed te kunnen doorstaan, zijn 2 factoren essentieel: bijscholing van personeel en klaar zijn voor de verschuiven van functies. Meer dan de helft van de HR-managers in Nederland voelt zich echter onvoldoende voorbereid om bestaande werknemers bij te scholen of nieuwe mensen aan te nemen (45%) om aan de veranderende inhoud van functies te kunnen voldoen.

#2. Werken met een doel

75 procent van de werknemers wereldwijd die zowel op persoonlijk als zakelijk vlak tevreden is, vindt dat de organisatie waarvoor wordt gewerkt een duidelijk doel voor ogen heeft. Doordat werknemers dit doel, ook voor zichzelf, zo belangrijk vinden, willen zij constant leren, ontwikkelen en experimenteren. Hier wordt zelfs zo veel waarde aan gehecht dat, wanneer werkgevers dit niet kunnen bieden, medewerkers op zoek gaan naar een organisatie waar ze dit wel kunnen krijgen. In Nederland is 37 procent van de werknemers tevreden met de huidige baan, maar is wegens gebrek aan carrièremogelijkheden toch van plan om weg te gaan.

#3. Permanente flexibiliteit

Werknemers willen meer controle over hoe zij de balans tussen werk en privé inrichten en bedrijven luisteren naar deze wens: 82 procent van de Nederlandse executives ziet de mogelijkheid voor werknemers om flexibel te werken als een belangrijk onderdeel van de employee value proposition. Toch is 34 procent van de werknemers in Nederland bang dat kiezen voor dit soort flexibiliteit een negatieve uitwerking kan hebben op een mogelijke promotie.

“Het gebrek aan flexibel werken verhoogt met name bij vrouwen en ouderen de kans op ziekteverzuim, minder energie en burn-outs”, aldus Gerritsen. “Wanneer het palet van de benodigde vaardigheden uitgebreider wordt en menselijke competenties belangrijker worden, is het belangrijk dat een gevarieerde talentpool in alle fases van iemands leven kan participeren op de arbeidsmarkt.”

#4. Platform voor talent

Omdat 87 procent van de Nederlandse executives verwacht dat de strijd om talent toeneemt, realiseren bedrijven zich dat het ecosysteem voor talent zich moet uitbreiden en de huidige HR-modellen zich moeten aanpassen aan het nieuwe digitale tijdperk. Dit vereist een drastische verandering van de mindset binnen bedrijven.

“Het idee dat het benodigde talent beschikbaar is voor iedereen, en niet is toebedeeld aan één manager, afdeling, functie of zelfs organisatie, moet hierbij omarmd worden”, zegt Gerritsen. Executives zijn het hiermee eens; het vermogen om banen naar mensen te verplaatsen en mensen naar banen wordt gezien als dé investering die het meest effectief is voor de bedrijfsprestaties.

#5. Digitaal van binnenuit

Om succesvol te zijn, moet de digitale cultuur worden versterkt. De tools die het personeel faciliteren, zijn hierbij onmisbaar. Vandaag de dag ziet slechts 8 procent van de Nederlandse bedrijven zichzelf als digitale organisatie. Bijna de helft (48%) van de werknemers geeft aan dat de nieuwste snufjes op het gebied van tools belangrijk zijn voor het behalen van succes. Slechts een derde (32%) zegt echter toegang te hebben tot de noodzakelijke digitale tools om hun werk te doen.

“In turbulente tijden is men geneigd door te gaan met de huidige manier van doen”, zegt Gerritsen. “Wanneer de digitale cultuur omarmd wordt, ingezet wordt op flexibelere werkvormen én een wanneer organisaties een duidelijk doel hebben en uitdragen, hebben we de juiste middelen om de toekomst van werken succesvol tegemoet te gaan.”

Het onderhavige onderzoeksrapport kun je downloaden op de website van Mercer.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie