Naar inhoud

Millennials loyaler naar hun werkgevers door de coronacrisis

De ontwrichting van de algehele gezondheid en de economie wereldwijd door COVID-19 veroorzaakt onder de generaties Y en Z rigoureuze veranderingen in het werk en inkomen. De gevolgen van de pandemie hebben de banen van jonge medewerkers bij organisaties wereldwijd drastisch beïnvloed. Ondanks de veranderingen op de werkvloer is het stressniveau onder deze bevolkingsgroep wel gedaald. Onder millennials – de generatie Y – is bovendien de loyaliteit naar hun werkgever toegenomen.

Dit kun je opmaken uit ‘The Deloitte Global Millennial Survey 2020 – Resilient generations hold the key to creating a better normal’ van de gelijknamige accountants- en adviesorganisatie. Dit rapport is gebaseerd op twee sets onderzoeken. Het eerste is begonnen vóór de COVID-19-uitbraak. Het veldwerk is tussen 21 november 2019 en 8 januari 2020 voltooid. Tussen 28 april 2020 en 17 mei 2020 is op vergelijkbare wijze een tweede onderzoek uitgevoerd. Veel vragen uit de eerste studie zijn herhaald om het effect van de pandemie op meningen te peilen.

In het eerste onderzoek is gevraagd naar de mening van 13.715 millennials in 43 landen en 4.711 mensen uit de generatie Z uit 20 landen. In het daaropvolgende onderzoek zijn 5.501 millennials en 3.601 mensen uit de generatie Z ondervraagd in 13 landen die in verschillende mate door de pandemie zijn getroffen. De millennials die aan dit onderzoek hebben deelgenomen, zijn geboren tussen januari 1983 en december 1994. De deelnemers aan het onderzoek uit de generatie Z zijn geboren tussen januari 1995 en december 2003.

Invloed op werk en inkomen

Tijdens het tweede onderzoek heeft bijna 30 procent van de generatie Z en bijna een kwart van de jonge millennials in de leeftijdscategorie 25 tot 30 jaar aangegeven zijn baan te hebben verloren of tijdelijk onbetaald verlof te hebben. Slechts een derde een derde van de millennials en 38 procent van de generatie Z heeft destijds gezegd dat zijn werk en inkomen niet zijn veranderd.

Impact op stress en mentaal welzijn

Voorafgaand aan de pandemie heeft 52 procent van de generatie Z en 50 procent van de millennials aangegeven meestal of zelfs continu gestrest te zijn. De deelnemers aan het eerste onderzoek hebben zorgen over het welzijn van familie, de financiën op de lange termijn en de baanvooruitzichten als de belangrijkste stressfactoren genoemd. Opvallend is dat de stressniveaus voor beide generaties tijdens de COVID-19-pandemie met acht punten zijn gedaald. Dat wijst er mogelijk op dat de vertraging van het leven tijdens de lockdown de stressniveaus verlaagt.

Stress en mentaal welzijn blijven kritische problemen voor jonge generaties.

Lockdown vertraagt het leven

Ondanks de lichte dalingen blijven stress en mentaal welzijn kritische problemen voor jonge generaties. Deze problemen komen vooral tot uiting in de werkomgeving. Ongeveer een derde van de generaties Y en Z heeft vóór de pandemie verlof opgenomen vanwege stress, hoewel ongeveer de helft zijn werkgevers heeft verteld dat dit om een andere reden was. Het is bemoedigend dat flexibele werkregelingen – die op grote schaal worden toegepast als gevolg van de pandemie – als een oplossing worden genoemd. Ongeveer 69 procent van de millennials en 64 procent van de generatie Z zijn het erover eens dat de mogelijkheid om in de toekomst vanuit huis te werken de stress kan verlichten.

Slechte financiële vooruitzichten

Financiële zorgen zijn een acute stressfactor voor millennials, van wie velen hun carrière zijn begonnen in de nasleep van de kredietcrisis en nu met een nieuwe recessie worden geconfronteerd. In de primaire enquête hebben al meer millennials (50%) aangegeven van mening te zijn dat hun financiële situatie het komende jaar stagneert of zelfs verslechtert dan generatiegenoten die juist verbeteringen verwachten (42%).

Toename loyaliteit naar werkgever

Voor het eerst sinds de vraag vier jaar geleden voor eerst is gesteld in dit jaarlijkse onderzoek, hebben meer millennials gezegd dat ze van plan zijn om vijf jaar of langer bij hun huidige werkgever te blijven. Het percentage dat binnen twee jaar wil vetrekken, is ten opzichte van een jaar eerder gedaald van 49 procent naar 31 procent. Tegelijkertijd is het percentage gestegen dat liever voor een langere termijn blijft van 28 procent naar 35 procent.

Tevreden over aanpak van de crisis

Generatie Z heeft meer interesse om te veranderen van werkgever. Maar slechts de helft zegt binnen twee jaar van baan te willen veranderen, vergeleken met 61 procent vorig jaar. Ruim 66 procent van de respondenten zegt daarnaast tevreden te zijn over de snelheid en de manier waarop zijn werkgever handelt in de coronacrisis. Ongeveer 60 procent is van mening dat deze acties bijdragen aan de wens langdurig bij zijn werkgever te willen blijven.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie