Naar inhoud

Millennials willen meer dan alleen maar een gelukkig leven

“Wat je doet, maakt je gelukkig. Waarom je het doet, geeft je fulfillment.” Hiermee brengt Simon Sinek via social media een Amerikaans onderzoek uit 2013 over millennials opnieuw onder de aandacht. Deze studie werpt een ander licht op eerdere onderzoeken naar millennials waaruit zou blijken dat ze meer dan eerdere generaties gericht zijn op het streven naar persoonlijk geluk. Generatie Y blijkt juist meer geïnteresseerd te zijn in een betekenisvol leven dan alleen maar een gelukkig leven.

Eigen waarden en normen

Voor HR-dienstverlener ORMIT is dit heel herkenbaar. In het trendonderzoek ‘Managers moeten nog ontdekken wat jong talent drijft’ van deze organisatie zeggen de millennials: “Wij worden gedreven door eigen normen en waarden. Wij zoeken fulfillment door het toevoegen van waarde en het nemen van verantwoordelijkheid.”

Betekenisvol en gelukkig

Wat een betekenisvol leven precies betekent, is persoonlijk en betekent voor elk persoon wat anders. Maar kenmerkend is dat het gaat over verbinding met iets groters dan jezelf. Mensen die vinden dat ze een betekenisvol leven hebben, voelen zich verbonden met anderen, met hun werk, met een levensdoel en met de wereld. Er zit een overlap tussen wat mensen ervaren als een betekenisvol en gelukkig leven.

Verbonden met anderen

Maar het grote verschil is dat mensen die hun leven als betekenisvol ervaren sterker op anderen zijn gericht en het belangrijk vinden om anderen te helpen. Dit terwijl mensen die hun leven als gelukkig ervaren meer op zichzelf en op korte termijn plezier gericht zijn. Dit plaatst de bewering van Simon Sinek dat millennials egocentrisch zijn in een ander daglicht. Ook de onderzoekers ervaren dagelijks dat Sinek het niet bij het rechte eind heeft. Millennials voelen zich sterk verbonden met anderen, hun werk en met de wereld.

Persoonlijke feedback

Wat kenmerkend is voor de millennials vergeleken met andere generaties, is dat ze over het algemeen minder schroom hebben om op anderen af te stappen, vragen te stellen en om persoonlijke feedback te vragen. Hiërarchie zegt hen niet zoveel. Ze hebben vooral respect voor mensen die hen gelijkwaardig behandelen en impact hebben door opvallende kwaliteiten of expertise. Als dit gedrag voortkomt uit egocentrisme, zou je verwachten dat het kenbaar maken van de eigen mening centraal staat in het contact met anderen. Maar dat is vaak niet het geval. Ze zijn echt geïnteresseerd in de mening en ideeën van de ander om zich daar toe te verhouden en ervan te leren.

Andere mindset

De betekenisvolle mindset die de Amerikaanse onderzoekers zien bij millennials vertaalt zich in het zoeken naar verbinding met anderen en het zich oriënteren op een hoger doel. Daardoor zijn ze creatiever en presteren ze beter. Millennials die hun werk betekenisvol vinden, zijn meer betrokken en minder snel geneigd om van baan te wisselen. Zij hopen met hun carrière een duurzame impact te maken op anderen.

Impact maken

De onderzoekers zien dit terug in hun eigen omgeving. Hoogopgeleide millennials hebben behoefte aan betekenisvol werk en zijn gedreven om impact te maken. Werk kunnen doen waarbij ze veel kunnen leren en daadwerkelijk het verschil kunnen maken, zijn belangrijke drijfveren, belangrijker dan arbeidsvoorwaarden en status. Vanuit deze drijfveren is het omgaan met minder uitdagend werk lastig. Dan zijn millennials ongeduldig en hebben ze al snel het gevoel dat ze stilstaan in hun ontwikkeling.

Drijfveren ontdekken

Het ontdekken van de drijfveren van millennials is de sleutel tot succes voor organisaties om jong talent aan zich te binden. De onderzoekers zien dat daar nog veel werk is te verrichten voor organisaties. 70 procent van de managers moet nog ontdekken wat de drijfveren zijn van het aanstormende talent. “Managers moeten aanvoelen en open staan voor wat jong talent drijft. Anders gaan ze zelf hiernaar op zoek met het risico dat ze snel de organisatie verlaten”, stellen de talenten.

Voortdurende aandacht

Drijfveren worden beïnvloed door persoonlijke en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals levensfase, welvaart en milieu. Ze blijven dus in ontwikkeling. Dit blijkt ook uit het Amerikaanse onderzoek dat leert dat het belang van een betekenisvol leven onder millennials de afgelopen jaren sterk is gestegen. Daarom is het belangrijk om hierover in gesprek te blijven. Het binden van talent is geen eenmalige zoekopdracht. Het onderhouden van een goede relatie vraagt voortdurend energie, van zowel de organisatie als het talent.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie