Naar inhoud

Minder zorgen over de planning in de zorg

In de gezondheidszorg is de personeelsplanning een cruciaal element voor een gezonde bedrijfsvoering. Wisselende diensten, oproepmedewerkers en inleenkrachten maken het een complex proces. In het Martini Ziekenhuis in Groningen zijn 200 personeelsleden dagelijks belast met het roosteren van de 3000 medewerkers. Een belangrijk hulpmiddel voor de oplossing van deze puzzel is de software die gebruikt wordt.

Na een transparante selectieprocedure met een uitgebreid pakket aan eisen heeft het Groningse ziekenhuis gekozen voor de producten en diensten van ORTEC. Een beslissing die gelijk is aan de keuze van meer dan de helft van de 100 grootste zorginstellingen in Nederland en België. “Het uitgebreide pakket voldoet aan onze belangrijkste eisen”, vertelt projectleider Vincent Dennert van het Martini Ziekenhuis. “Met de aangeboden flexpool module, die bewezen en geïntegreerd is, kunnen de loonkosten van de oproepmedemerkers direct worden toegeschreven aan de kostenplaats waarvoor de arbeid verricht is. Wanneer iemand wordt uitgeleend aan een andere afdeling worden die kosten nu automatisch op die afdeling weggeschreven. Met het roosterpakket dat hiervoor in gebruik was, moesten we dat achteraf handmatig overboeken. Alles is nu geregistreerd op een plek, waardoor de gegevens meer geborgd zijn. Zaken die we voorheen op papier afhandelden, zijn verleden tijd. De papieren declaraties van de oproepkrachten bestaan niet meer.”

Een van de belangrijkste voordelen van de invoering van de nieuwe planningssoftware is dat het belang van roosteren voor alle betrokkenen opnieuw duidelijk is. Eenieder is weer alert op het verhogen van de efficiëntie en kwaliteit van de personeelsinzet en zorglogistiek. “Deze bewustwording leidt tot een heroverweging van de traditionele manier van roosteren”, aldus Dennert. “De gegenereerde hoeveelheid gegevens plus de uitgebreide controlemiddelen geven de 200 medewerkers die decentraal de roosters verzorgen meer inzicht. De planning is permanent online zichtbaar. Aanpassingen kunnen direct uitgevoerd worden. Ook de wensen van de medewerkers zijn inzichtelijk gemaakt.” De mogelijkheden van zelfroostering door de medewerkers worden nauwlettend in de gaten gehouden.

0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie