Naar inhoud

Missie-gedreven ondernemers cruciaal voor duurzame economie

De wereld is in verandering, we leven in een tijd van transitie. De schaal van de economische, sociale, ecologische en bestuurlijke uitdagingen die voor ons staan, is ongeëvenaard. De wereldbevolking groeit in de richting van 9 miljard mensen, de verstedelijking blijft toenemen, de risico’s van klimaatverandering nemen toe en de daarmee gepaarde energie-, water- en voedselveiligheid. Business as usual volstaat niet meer. In een duurzame economie is juist een grote rol weggelegd voor missie-gedreven ondernemers.

Veel gangbare organisatieprincipes – zoals hiërarchie en strikte functieverdeling – passen namelijk niet goed bij de huidige maatschappelijke vraagstukken. Vanuit deze veronderstelling heeft Monique de Ritter een vijflagenmodel ontwikkeld, gebaseerd op de principes van het systeemdenken. Zij promoveert donderdag 29 augustus 2019 aan het Center for Sustainable Entrepreneurship van de Rijksuniversiteit Groningen met het proefschrift ‘Mission-driven entrepreneurship in ecosystems for sustainable systems change’.

Missie-gedreven ondernemen

In haar dissertatie is er speciale aandacht voor het mesoniveau – het ecosysteem. Dat is de onmisbare schakel die het microniveau – individuele missie-gedreven ondernemers – en het macroniveau – duurzame systeemverandering – met elkaar verbindt. Missie-gedreven ondernemers zijn inspirerende change agents in het systeem, waarbij hun onderneming het vehikel voor verandering is.

Samenwerking in ecosystemen

Voor grootschaligere systeemverandering naar een duurzamer economie is het nodig samen te werken in ecosystemen. Het idee hierbij is dat er een vergaande samenwerking ontstaat tussen uiteenlopende organisaties – zowel uit de private sector als de publieke sector, zowel grote bedrijven als kleinere ondernemers. Deze organisaties overschrijden daarmee de grenzen van de traditionele industrieën en zijn in plaats daarvan georganiseerd rondom een specifiek vraagstuk of thema.

Verandering van organisatieprincipes

Het samenwerken in ecosystemen is gebaseerd op andere organisatieprincipes. Een belangrijk principe is de verschuiving van onderlinge competitie en hiërarchie naar grensoverschrijdende samenwerking. Die moet niet alleen plaatsvinden met partijen die vergelijkbaar of gelijkgestemd zijn, maar juist met een grote diversiteit aan partijen – groot en klein, publiek en privaat. Het is belangrijk een duidelijke ecosysteembouwer dan wel ecosysteemontwerper te hebben die een voortrekkersrol vervult en die andere partijen bij het proces betrekt.

Gezamenlijk actie ondernemen

Daarnaast moet er een gemeenschappelijke en overtuigende visie zijn, die de partijen met elkaar verbindt om gezamenlijk actie te ondernemen. Ook is het belangrijk bij het werken in netwerken dat de structuren van samenwerking flexibel zijn en kunnen wisselen tijdens het proces, in tegenstelling tot de meer vaste rolverdeling in traditionele organisaties.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie