Naar inhoud

Nauwelijks aandacht voor digitalisering in de directiekamer

Als de top van het Nederlandse bedrijfsleven wordt gevraagd naar de impact van de digitale transformatie op de organisatie, blijkt dat slechts een derde hier een beeld bij heeft. En hoewel een ruime meerderheid van de bestuurders aangeeft dat ICT erg belangrijk is voor het bedrijf of de instelling, blijkt digitalisering vrijwel niet op strategisch niveau te worden behandeld. Ook is er met name aandacht voor de risico’s van digitalisering.

Dat blijkt uit een onderzoek onder de top van het Nederlandse bedrijfsleven, verricht door de branchevereniging Nederland ICT. De studie is uitgevoerd bij besturen, directies, Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht van beursfondsen, mid-market-bedrijven en semipublieke organisaties om te onderzoeken hoe men aankijkt tegen en omgaat met actuele vraagstukken op het gebied van digitalisering.

Beperkte blik op digitalisering

“We wilden graag beter inschatten hoe de hoofdletter D geborgd is in de top van het Nederlandse bedrijfsleven”, aldus Lotte de Bruijn, directeur van Nederland ICT. “We kunnen eigenlijk maar één algemene conclusie trekken naar aanleiding van de resultaten: de top is wel bezig met digitalisering, maar met een veel te beperkte blik.” De onderzoeksresultaten zijn gebundeld in het rapport “Nulmeting van Digitale Transformatie in Boardrooms in Nederland’, dat 12 maart 2019 verschijnt.

Belang van ICT slechts gedeeltelijk erkend

Het goede nieuws uit het onderzoek is dat bijna 50 procent van de ondervraagden aangeeft dat ICT erg belangrijk is voor de core business van de eigen organisatie. Ruim een kwart denkt zelfs volledig afhankelijk te zijn van ICT. Na doorvraag blijkt echter dat dit belang vooral wordt gezien op operationeel niveau en veel minder op tactisch of strategisch niveau. “De afdeling IT wordt teveel aangekeken als het gaat over digitalisering”, stelt Lotte de Bruijn. “Maar digitalisering gaat zoveel verder dan het in gebruik nemen van bepaalde hardware of software. Het heeft bijvoorbeeld invloed op je bedrijfsvoering, je strategische positie en je relatie met klanten.”

Kennis van ICT ontbreekt

Uit het onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid afhankelijk is van externe expertise op het gebied van digitalisering en dat bijna driekwart van de bestuurders zich zorgen maakt over het kennisniveau binnen de eigen organisatie. “Daarbij is opvallend dat de boardroom haar eigen digitale kennis overschat”, duidt Olaf Smits van Waesberghe, directeur van het wervings- en selectiebureau Nationaal Register. “Slechts 1 procent van de leden van het bestuur of de directie geven namelijk aan dat deze kennis bij leden van de Raad van Commissarissen of de Raad van Toezicht zit, terwijl een kwart van deze leden juist aangaf dat deze kennis wél te bezitten.’’

Betekenis van digitale transformatie

Het kennisniveau klinkt door in de gehele digitale mindset van de organisaties. “De digitale transformatie biedt enorme kansen en ik vind het schokkend dat uit dit onderzoek blijkt dat veel directies nog steeds vooral de risico’s van digitalisering zien”, zegt Lotte de Bruijn. “Er zijn in iedere sector al goede praktijkvoorbeelden die bewijzen dat je door digitalisering méér kunt bereiken. Het is tijd dat bedrijven zien dat de digitale transformatie ook op hen positieve invloed heeft.”

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie