Naar inhoud

Nederland succesvoller in de cybersecurity dan andere landen

Door een toename van het aantal ransomware- en DDoS-aanvallen is het gemiddelde aantal doelgerichte cyberaanvallen per organisatie dit jaar meer dan verdubbeld ten opzichte van vorig jaar: 223 in januari 2018 versus 106 in januari 2017. Ondanks de toename van het aantal bedreigingen lukt het bedrijven beter om aanvallen te detecteren en te blokkeren. De bedreigingsmaatregelen zijn in Nederland zelfs effectiever dan in de rest van de wereld.

Dit kan worden opgemaakt uit het onderzoeksrapport ‘2018 State of Cyber Resilience’ van organisatieadviesbureau Accenture. Voor het onderliggende zijn in 15 landen 4.600 securityverantwoordelijken van bedrijven met een jaaromzet van 1 miljard dollar geïnterviewd. Het doel is geweest om meer inzicht te krijgen in welke prioriteit organisaties aan beveiliging geven, de effectiviteit van de huidige activiteiten en de efficiency van de huidige investeringen. Ruim 98 procent van de respondenten functioneert als de belangrijkste beslisser voor de beveiligingsstrategie en -uitgaven.

Prioriteiten cybersecurity bij organisaties

Hoewel er duidelijk vooruitgang is, investeren momenteel wereldwijd slechts twee van de vijf organisaties in nieuwe technologieën als machine learning, artificial intelligence en automatisering in security. In Nederland wordt relatief meer geïnvesteerd in Internet of Things, wachtwoordloze authenticatie, managed security services, threat hunting en security intelligence platforms.

Het onderzoek heeft zich gericht op aanvallen met de potentie om netwerken binnen te dringen en schade aan te richten, of om waardevolle gegevens te ontvreemden en processen te ontregelen. Ondanks de toegenomen dreiging van ransomwareaanvallen blijkt uit het onderzoek dat organisaties zich er steeds beter tegen wapenen. Ze voorkomen al 87 procent van alle gerichte aanvallen, in 2017 was dit nog 70 procent. In Nederland ligt dit percentage met 90 procent in 2018 zelfs hoger. Toch lukt het nog 13 procent van de aanvallen om de defensie te doorbreken. Bovendien zijn gemiddeld 30 aanvallen per jaar succesvol, omdat deze ongewenste acties schade of verlies van waardevolle bedrijfsmiddelen veroorzaken. Voor Nederland liggen die cijfers iets lager: respectievelijk 10 procent en 27 geslaagde aanvallen per jaar.

Succesvoller in voorkomen hackpogingen

“Uit het onderzoek blijkt dat organisaties succesvoller zijn in het voorkomen van hackpogingen, diefstal of datalekken”, zegt Floris van den Dool, managing director van Accenture Security. “Het lukt organisaties, zeker in Nederland, beter om cyberaanvallen af te slaan. Tegelijkertijd is er nog veel werk te doen. Om het aantal succesvolle aanvallen verder terug te dringen met doelgerichte, proactieve en geavanceerde oplossingen, moeten organisaties slimme investeringen in security prioriteit geven.”

Schendingen sneller ontdekken

Organisaties ontdekken een beveiligingsprobleem steeds sneller: dagen en weken in plaats van maanden en jaren. Gemiddeld geeft 99 procent van de Nederlandse respondenten aan dat de verantwoordelijke teams een concrete schending binnen een maand ontdekken. Dit jaar kost het 63 procent van de Nederlandse organisaties een week of minder om een lek te ontdekken.

Organisaties ontdekken problemen dus sneller. Toch signaleren de securityteams in Nederland nog maar 71 procent van alle schendingen. Om de rest ook te kunnen ontdekken, werken ze samen met derde partijen. Dit onderstreept het belang van samenwerking tussen bedrijven en de overheid bij het afweren van cyberaanvallen. Een groot aantal zwakheden of aanvallen dat een securityteam niet signaleert, wordt ontdekt door ingehuurde hackers (bij 49 procent in de top 3), via branchegenoten of door concurrenten (bij 67 procent in de top 3). Slechts 10 procent van de onontdekte aanvallen wordt door de politie ontdekt. Dit was vorig jaar nog 25 procent.

Cybersecurity: van binnen naar buiten

Twee derde van de respondenten en 71 procent in Nederland geeft aan dat de organisatie actief beveiligd is door een cybersecurityprogramma. Hoewel externe incidenten een serieuze bedreiging vormen, toont het onderzoek aan dat de interne risico’s niet genegeerd mogen worden. Twee van de drie meest voorkomende en impactvolle cyberaanvallen zijn aanvallen van binnenuit of betreffen informatie die onbedoeld gedeeld wordt. In Nederland komt deze laatste variant relatief vaker voor en ook de impact is groter dan in de rest van de wereld.

Volgens de respondenten in Nederland zijn cyber threat analytics (63%), netwerkbeveiliging (51%) en applicatiebeveiliging (45%) nodig om de belangrijkste gaten in de cybersecurity af te dekken. Organisaties beseffen dat investeringen in nieuwe technologieën voordelen bieden. De meerderheid van de wereldwijde respondenten (83%) vindt dat nieuwe technologieën, zoals artificial intelligence, machine learning en deep learning, user behavior analytics en blockchain, essentieel zijn om de toekomst van organisaties veiliger te maken. In Nederland is deze overtuiging met 91 procent nog sterker.

Aandachtspunten voor betere security

Vijf manieren waarop organisaties hun security kunnen versterken, zijn:

  • Bouw een stevig fundament. Identificeer de meest waardevolle bedrijfsmiddelen en bescherm ze. Waarborg verder dat controlemechanismen binnen de gehele waardeketen worden ingezet.
  • Test als een aanvaller. Voeg coaches toe aan de zogenaamde blue (de verdedigers) en red (aanvallers) beveiligingsteams en laat ze tussen deze teams pendelen om te analyseren waar verbeterkansen liggen.
  • Benut nieuwe technologieën. Maak budget vrij om te investeren in technologieën die de beveiliging automatiseren, zoals geautomatiseerde orkestratie en geavanceerde gedragsanalyses.
  • Wees proactief en zet threat hunting in. Ontwikkel strategische en tactische kennis om potentiële risico’s te identificeren en dit alles af te stemmen op de eigen omgeving. Monitor afwijkende activiteiten en te verwachten aanvalsgebieden.
  • Pas de rol van CISO aan. Ontwikkel de volgende generatie chief information security officer (CISO), een rol die is verankerd in de business en oog heeft voor beveiliging op basis van de risicobereidheid binnen de organisatie.

Het onderhavige onderzoeksrapport kun je downloaden op de website van Accenture.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie