Naar inhoud

Nederlanders bedreven in indienen vergeetrecht-verzoeken

Nederlanders zijn zeer bedreven in het indienen van zogeheten vergeetrecht-verzoeken. Per hoofd van de bevolking neemt Nederland in Europa een tweede plaats in. Van de ruim 32.000 verzoeken wordt echter minder dan de helft goedgekeurd. Vooral in de Zuid-Europese landen is dit percentage zeer laag en alleen in Tsjechië komt het boven de 50 procent. Facebook, Twitter, YouTube behoren tot de kanalen met de meest verwijderde zoekresultaten.

Persoonsgegevens blokkeren

Dit leert een onderzoek van MediaMaze, een bedrijf dat zich richt op de online reputatie van particulieren, bedrijven en instellingen. De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd op vergeetrecht.eu. Deze week is het drie jaar geleden dat het Costeja-arrest ervoor zorgde dat het vergeetrecht - ‘Right to be forgotten’ – voor zoekmachines werd geïntroduceerd in de Europese Unie. Gebruikers kunnen bij Google een verzoek indienen om zoekresultaten die persoonsgegevens bevatten te blokkeren. Daarbij moet het recht op privacy van de gebruiker zwaarder wegen dan het publieke belang bij toegang tot de betreffende informatie.

Beoordeling zoekresultaten

Sinds de invoering van het formulier op 29 mei 2014 heeft Google in totaal 2.028.260 zoekresultaten beoordeeld. Minder dan de helft (43,1%) werd uiteindelijk door Google uit de zoekresultaten gehaald. In Nederland ligt dit percentage met 46,3 procent iets hoger. Van de in totaal 720.732 ingediende verzoeken waren 32.593 verzoeken uit Nederland afkomstig. Daarmee neemt Nederland de zesde plaats in. Relatief naar inwonertal moet Nederland met 1 verzoek per 522 inwoners echter alleen Frankrijk voor zich dulden op deze rangschikking. Van alle landen wordt alleen in Tsjechië een meerderheid van de ingediende zoekresultaten verwijderd (51%). Opvallend is dat in Zuid-Europese landen het percentage afgekeurde verzoeken gemiddeld hoger ligt.

Publiek belang dienen

De top tien meest verborgen websites bestaat voor de helft uit bekende social media als Facebook, YouTube, Twitter en Google+, de grootste websites ter wereld. Wat daarnaast opvalt, is het grote aantal online directories in deze top tien. Deze online gidsen aggregeren gegevens als adressen, telefoonnummers en data van social media en bevatten daardoor veel persoonsgegevens, zonder daarmee een duidelijk publiek belang te dienen. “Wij merken dat Google zeer terughoudend is in het verbergen van meer journalistieke berichten, omdat het publiek belang bij deze informatie vaak groter is”, aldus Willem van Lynden, oprichter van MediaMaze.

Succesvolle bemiddeling

Wanneer een verzoek voor het verbergen van zoekresultaten door een zoekmachine wordt afgewezen, kan er om bemiddeling worden gevraagd bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Sinds juli 2014 is de AP bij 51 van de 155 aanvragen daadwerkelijk tot bemiddeling overgegaan, waarvan 37 keer met succes. Google is namelijk niet verplicht het oordeel van het overheidsorgaan te volgen. Ondanks het bestaan van deze mogelijkheid vragen relatief weinig personen na afwijzing door de zoekmachine deze bemiddeling door de AP aan. Van Lynden: “In zijn algemeenheid merken we dat mensen nog steeds zeer onbekend zijn met dit recht, laat staan met de mogelijkheden tot bemiddeling en beroep.”

Nog lang niet volwassen

Het vergeetrecht is hoe dan ook nog lang niet volwassen. “De processen bij Google en de AP kunnen nog veel beter. En het juridisch kader met betrekking tot bijvoorbeeld strafrechtelijke persoonsgegevens is nog steeds niet duidelijk. We gaan hier nog veel over horen”, zo stelt Van Lynden. Ook over de reikwijdte van de wet wordt nog gesteggeld. De Franse privacy-autoriteit wil dat de Europese regels wereldwijd effect hebben, op alle versies van de zoekmachine.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie