Naar inhoud

Nederlanders gaan de nieuwe privacyrechten massaal benutten

Nederlanders gaan massaal gebruik maken van de rechten die de nieuwe privacywet hen biedt. Door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) – ook bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR) – die 25 mei 2018 in de Europese Unie van kracht wordt, krijgen burgers onder meer het recht om al hun persoonlijke gegevens in te zien, te verwijderen en om onjuiste persoonlijke gegevens te corrigeren.

“Gewezen op hun nieuwe rechten wil meer dan 80 procent in actie komen. Dat betekent dat bedrijven en instanties hun borst kunnen natmaken”, aldus Koos Wolters, privacy-expert bij accountants- en adviesorganisatie KPMG. In het licht van het aanstaande referendum over de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten is het ook opvallend dat bijna de helft van de Nederlanders privacy inlevert voor veiligheid.

Bedrijven en instanties moeten alle zeilen bijzetten

Uit een onderzoek van KPMG, gebundeld in het onderzoeksrapport ‘Op weg naar 25 mei 2018’, blijkt dat minder dan 20 procent van de Nederlanders op dit moment op de hoogte is van de nieuwe wetgeving die in mei van kracht wordt. “Als straks het besef doorklinkt welke rechten burgers krijgen, moeten organisaties alle zeilen bij zetten om aan alle eisen te voldoen”, aldus Wolters. “Immers, organisaties die hun maatregelen op orde hebben, genieten meer vertrouwen bij consumenten waardoor zij sneller toegang krijgen tot persoonsgegevens.” Nederlanders willen vooral weten wie wat verzamelt. Meer dan 80 procent vindt dat bedrijven en instanties die beschikken over bijzondere persoonsgegevens dit duidelijk moeten vermelden en moeten garanderen dat dit volledig privacy-proof gebeurt.

Veiligheid belangrijker dan privacy

Nederlanders vinden hun veiligheid belangrijker dan hun privacy. Bijna de helft (46%) van de Nederlanders is van mening dat de overheid meer bevoegdheden moet krijgen om de criminaliteit terug te dringen, ook als dit ten koste gaat van de privacy. “Andersom is slechts 25 procent bereid om veiligheid in te leveren voor privacy”, zegt Wolters. “Overigens vindt een meerderheid van de Nederlanders dat de overheid er goed in geslaagd is de juiste balans te vinden in het borgen van veiligheid en privacy .”

Zorgen om bescherming medische gegevens

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders zich met name zorgen maken om de wijze waarop wordt omgegaan met hun medische gegevens. 70 procent heeft twijfels over het gebruik van dit soort persoonlijke informatie, vooral in het elektronisch patiëntendossier. “90 procent heeft nog nooit het eigen EPD ingezien”, vertelt Wolters. “Veel mensen zetten bovendien vraagtekens bij de veiligheid van hun gegevens bij de huisarts. Minder dan de helft van de Nederlanders denkt dat medische gegevens die worden bewaard door de huisarts of dokter goed beschermd zijn.”

Op woensdagmiddag 28 februari 2018 vindt het evenement 'CustomerTalk Live GDPR' plaats op Landgoed Leusderend in Leusden. Tijdens dit event loodsen Alexander Singewald, Jaap Wolff en Ment Kuiper jou langs de obstakels van de Europese privacy-verordening. Niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk. Want je gaat naar huis met jouw eigen plan van aanpak voor de GDPR.

Het onderhavige onderzoeksrapport kun je downloaden in de sectie 'Whitepapers' van CustomerTalk.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie