Naar inhoud

Nederlanders hebben het meeste vertrouwen in hun werkgevers

Wereldwijd hebben mensen meer vertrouwen in hun werkgever dan in de overheid, het bedrijfsleven, de media en de niet-gouvernementele organisaties. Tegelijkertijd is ruim twee derde van het brede Nederlandse publiek pessimistisch over de toekomst. Vier op de tien Nederlanders zijn bang om hun baan te verliezen. Nederland is daarmee het op vier na meest pessimistisch gestemde land ter wereld.

Dit valt op te maken uit de ‘Edelman Trust Barometer 2019’ van het gelijknamige communicatie- en marketingbureau. Het rapport is gebaseerd op het jaarlijkse onderzoek naar de mate van vertrouwen in instituties, uitgevoerd in 27 landen, met een totaal aantal respondenten van 33.000.

Vertrouwen in Nederland

Het onderzoeksrapport laat zien dat in Nederland het vertrouwen in de vier belangrijkste instituties – overheid, bedrijfsleven, media en niet-gouvernementele organisaties – het afgelopen jaar nagenoeg stabiel is geweest. Met 60 procent is de index voor het bedrijfsleven in de vertrouwenszone gebleven. Media en overheid bevinden zich met grotendeels ongewijzigde scores van 56 procent en 54 procent in de neutrale zone. Met een vertrouwensscore van 47 procent zijn ngo’s het enige type organisatie dat wordt gewantrouwd door het Nederlandse publiek.

Kleinere vertrouwenscirkel

“De cirkel van vertrouwen wordt kleiner en mensen stellen het meeste vertrouwen in relaties waar ze directe invloed op hebben”, zegt Arent Jan Hesselink, chief executive officer van Edelman Amsterdam. “In een tijd waarin veel onzeker is, we grote geopolitieke verschuivingen zien en technologie de relatie tussen mensen en instituties fundamenteel verandert, is het vertrouwen in de werkgever ongekend hoog. Maar dat vertrouwen komt niet zonder voorwaarden. Mensen verwachten van werkgevers openheid en transparantie en willen dat met name bedrijven de invloed die ze hebben aanwenden om de maatschappij positief te beïnvloeden.”

Significante vertrouwenskloof

Ook dit jaar blijft in Nederland de vertrouwenskloof tussen het geïnformeerde publiek (67%) en het brede publiek (54%) significant, al is deze kloof dit jaar 2 procentpunt kleiner dan in 2018. Wereldwijd laat het onderzoek een lichte stijging zien van het vertrouwen in instituties, terwijl de vertrouwenskloof tussen het brede publiek en het geïnformeerde publiek wereldwijd nooit groter is geweest.

Nederlanders somber over toekomst

Hoewel het vertrouwen in instituties het afgelopen jaar vrijwel stabiel is gebleven, zijn Nederlanders relatief somber over de toekomst. Ruim twee derde van het brede Nederlandse publiek (69%) denkt er over vijf jaar niet beter voor te staan dan nu. Zo zijn Nederlanders bezorgd hun baan te verliezen door automatisering en robotisering (41%), door een gebrek aan vaardigheden of training (41%) of als gevolg van internationale handelsconflicten (36%). Qua vertrouwen in de toekomst is Nederland wereldwijd het op vier na meest pessimistische land. Hiermee staat het in een rijtje tussen landen als Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, waar aanhoudende protesten van de ‘Gele Hesjes’ en de aanstaande Brexit voor veel onrust en onzekerheid zorgen.

Vertrouwen in werkgever extreem hoog

Maar liefst 82 procent van de Nederlandse respondenten heeft vertrouwen in het bedrijf waarvoor men werkt. Nederland behaalt hiermee de hoogste score onder de gemeten westerse landen. Ruim driekwart van de Nederlandse respondenten zegt te willen dat CEO’s de leiding nemen in het afdwingen van beleidswijzigingen en hiervoor niet op de overheid wacht. Het toegenomen vertrouwen in de werkgever brengt ook nieuwe verwachtingen en verantwoordelijkheden met zich mee: 65 procent van de Nederlandse werknemers vindt dat het van cruciaal belang is dat hun CEO reageert in tijden van maatschappelijke crisis.

Relatie tussen werkgever en werknemer

Duidelijk zichtbaar is dat vertrouwen het cement is van de relatie tussen werkgever en werknemer. Daarbij belonen Nederlandse werknemers die aangeven hun werkgever te vertrouwen met een grotere toewijding (80%), betrokkenheid (66%), loyaliteit (70%) en de bereidheid om publiekelijk voor het bedrijf op te komen (74%).

Vertrouwen in traditionele media stijgt

Het onderzoek laat een wereldwijde trend zien waarin het vertrouwen in traditionele media stijgt. Het afgelopen jaar heeft dit geleid tot een ongekende toename van de mediaconsumptie en het delen van nieuws en informatie. Het vertrouwen in traditionele media (65%) en zoekmachines (65%) bevindt zich wereldwijd op het hoogste niveau uit de historie van het onderzoek, gedreven door grote stijgingen in ontwikkelde markten. Omgekeerd blijft het vertrouwen in social media (43%) laag, vooral in Europa en de Verenigde Staten van Amerika.

Verschil tussen mannen en vrouwen

Verder valt het verschil in vertrouwen tussen mannen en vrouwen op. Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen instituties beduidend minder vertrouwen. Dit verschil wordt vooral veroorzaakt doordat vrouwen minder vertrouwen hebben in ngo’s, het bedrijfsleven en de media: 7 procentpunten minder dan mannen. Naast Nederland is er ook sprake van deze zogenoemde gender gap in landen als Duitsland – 12 procentpunten – en de VS – 11 procentpunten.

Het onderhavige onderzoeksrapport kun je downloaden op de website van Edelman.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie