Naar inhoud

Nederlanders opteren steeds meer voor flexibele werktijden

Het flexibel in kunnen vullen van de werkzaamheden is voor Nederlandse werknemers een steeds belangrijkere arbeidsvoorwaarde. Als salaris buiten beschouwing wordt gelaten, staat het met 40 procent op de eerste plaats. Vorig jaar stonden reiskostenvergoeding met 43 procent en pensioenregeling met 41 procent nog op de eerste en tweede plek. Zij zijn een plek doorgeschoven en flexibele werktijden is als voorwaarde twee plekken gestegen.

Gewenste arbeidsvoorwaarden

Dat is één van de onderzoeksresultaten uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek van advies- en onderzoeksbureau Intelligence Group waarbij gekeken is naar de belangrijkste gewenste arbeidsvoorwaarden van de Nederlandse beroepsbevolking. Dit onderzoek wordt elk kwartaal uitgevoerd. Deze cijfers zijn gebaseerd op dataverzameling in augustus 2015. Hieraan hebben 6.795 respondenten deelgenomen.

Vrijheid en flexibiliteit

Er zijn steeds meer zzp'ers op de arbeidsmarkt, werkgevers hebben in de crisis gemerkt dat ze wendbaar dienen te zijn en mondiaal denken en werken wordt steeds meer gemeengoed. Kortom, van werkgevers en werknemers wordt steeds vaker verwacht flexibel met werk om te gaan. Dit is terug te zien in de onderzoeksresultaten. Wanneer gevraagd wordt uit een lijst van 21 arbeidsvoorwaarden en maximaal vijf te kiezen die belangrijk zijn in de keuze van een werkgever of nieuwe baan, zijn de uitkomsten hierin veelzeggend. Zo is voor 50 procent van de studenten en scholieren flexibel werken veruit de belangrijkste arbeidsvoorwaarde, gevolgd door reiskostenvergoeding en studie- en opleidingsbudget.

Pensioenregeling

De levensfase waarin iemand verkeerd is eveneens bepalend voor waar belang aan wordt gehecht. Voor arbeidspotentieel van 50 jaar en ouder is de pensioenregeling veruit de belangrijkste arbeidsvoorwaarde (49%) waarop gelet wordt bij de keuze van een baan. Starters zijn daar aanzienlijk minder mee bezig. Slechts een kwart van hen vindt een goede pensioenregeling van belang. Dat is bijna de helft minder vergeleken met de 50-plussers. Het is voor hen nog een ver-van-mijn-bed-show. Een andere mogelijke verklaring is dat zij weinig vertrouwen meer hebben in het pensioenstelsel en er vanuit gaan dat er voor deze generatie geen pensioen meer zal zijn c.q. zij nu afdragen voor iets dat zij zelf niet meer gaan krijgen.

Mannen versus vrouwen

Mannen zijn meer gericht op financiële voorwaarden dan vrouwen. Een goede pensioenregeling, een auto van de zaak, een bonusregeling en tekengeld zijn voor hen aanzienlijk relevanter bij de keuze van een baan, dan voor vrouwen. Vrouwen hechten meer waarde aan flexibele werktijden en thuis kunnen werken. Dit komt mogelijk voort uit de wens om werk en privé te combineren. Enerzijds gericht op de zorg voor kinderen en mantelzorg in de familie. Anderzijds om een goede balans te houden tussen werk en ontspanning.

Kandidatenmarkt

Nu de arbeidsmarkt aantrekt, het aantal vacatures sterk groeit, is er steeds meer sprake van een kandidatenmarkt. Inzicht hebben in wat voor jouw talent van belang is, wat de verwachtingen en wensen zijn om hem of haar, jong of ervaren, laag of hoog opgeleid over de streep te trekken, kan het verschil maken in een succesvolle recruitmentstrategie.

0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie