Naar inhoud

Nederlanders vinden dat de bescherming van privacy doorslaat

De Nederlandse overheid is voortdurend bezig om burgers te informeren over hun privacyrechten en spoort bedrijven en instellingen aan om de bescherming van persoonsgegevens te verbeteren. Nederlanders zijn echter van mening dat de uitvoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Europese privacyverordening die sedert 25 mei 2018 van kracht is, soms doorschiet. Zij vinden dat de bepalingen van deze verordening door sommige organisaties te strikt geïnterpreteerd worden. Daarmee wordt voorbijgegaan aan het oorspronkelijke doel: inzicht in en controle op de persoonsgegevens die door bedrijven en instellingen verwerkt worden.

Dit blijkt uit een onderzoek onder ruim 1.000 Nederlanders, dat is uitgevoerd door accountants- en adviesorganisatie KPMG. De onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in de jaarlijkse ‘Privacyschets’ van de organisatie. Uit de analyse komt naar voren dat 60 procent vindt dat de regels voor privacy te strikt geïnterpreteerd worden en dat organisaties in bepaalde gevallen doorslaan als het gaat om het beschermen van persoonsgegevens.

Ongewenste privacymaatregelen

“Het oorspronkelijke doel van de AVG was natuurlijk ook om burgers bewuster te maken van welke gegevens men wel of niet deelt”, zegt Koos Wolters, partner bij KPMG. “Maar Nederlanders vinden dat de toepassing van de verordening ongewenste uitwerkingen heeft. Een extreem en veelgenoemd voorbeeld is het zwartlakken van tekst in de dossiers van de gedupeerden in de kinderopvangtoeslagaffaire. De betrokken ouders ontvingen bij het opvragen van hun dossier een bijna geheel zwartgelakt dossier om de persoonsgegevens van anderen en medewerkers van de Belastingdienst te beschermen. Het gevolg was dat de dossiers volledig onleesbaar waren.”

Doorslaande privacybescherming

“Twee andere voorbeelden die veel genoemd worden, zijn leerkrachten die in hun pauzes niet over leerlingen mogen praten als dit niet echt noodzakelijk is en dat gezichten op schoolfoto’s steeds vaker onherkenbaar worden gemaakt. Naar aanleiding van deze exemplarische illustraties geeft meer dan 70 procent van de Nederlanders aan te vinden dat we in die gevallen doorslaan met het beschermen van de privacy.”

Serieus nemen van privacy

“Organisaties moeten zich meer focussen op wat qua bescherming van persoonsgegevens echt belangrijk is en zich afvragen of de privacy ook daadwerkelijk beter beschermd is door de maatregelen die worden genomen. Daarnaast moeten bedrijven en overheden beter nadenken over de vraag of een privacymaatregel de juiste impact heeft op burgers. Want niet-doordachte maatregelen leiden onvermijdelijk tot privacyblunders en dat komt het serieus nemen van privacy door de burgers niet ten goede.”

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie