Naar inhoud

Nederlanders willen straks niet fulltime terug naar kantoor

Door de overheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, werken Nederlanders met een kantoorbaan massaal vanuit huis. Hoewel zij momenteel mondjesmaat weer richting hun werkplek reizen, wil slechts een op de drie van hen fulltime terug naar kantoor als dat weer verantwoord is. Want ondanks de radicale verschuiving in de manier van werken, heeft de productiviteit van slechts 35 procent van de Nederlanders een klap gekregen door het thuiswerken.

Dit blijkt uit een onderzoek onder 6.000 kantoormedewerkers in Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, dat is uitgevoerd door marktonderzoeksbureau YouGov in opdracht van IT-dienstverlener Okta. Uit de studie komen de technologische en culturele uitdagingen naar voren waar thuiswerkers mee te maken hebben en de leerprocessen die bedrijven kunnen volgen om sterker uit de COVID-19-pandemie te komen.

Productiviteit thuiswerken

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlandse thuiswerkers door het thuiswerken juist productiever zijn geworden. 49 procent van de Nederlanders geeft namelijk aan dat de toegenomen flexibiliteit heeft geholpen om zich meer op het werk te richten. 57 procent zegt productiever te kunnen werken door de extra vrije tijd – onder andere door minder reistijd – op een werkdag. En 54 procent merkt op thuis minder afleiding te hebben dan in de kantoortuin.

Technologische uitdagingen

Verschillende technologische uitdagingen zijn verbonden aan de verschuiving in de manier waarop momenteel gewerkt wordt. Terwijl 68 procent van de Nederlandse kantoorwerkers zegt toegang te hebben tot de software die nodig is om zijn dagelijkse taken uit te voeren, geeft een op de vijf nieuwe thuiswerkers (21%) aan dat dit niet het geval is. 23 procent zegt dat zijn organisatie niet zorgt voor de benodigde hardware om thuis productief te kunnen werken, zoals een laptop of bureaustoel.

Digitale transformatie

“Deze pandemie dwingt ons allemaal om anders te denken en te handelen”, stelt Walter Geers, regional vice president Benelux & Nordics bij Okta. “Ondernemingen hebben veel geleerd over de noodzaak van een digitale transformatie om te overleven en het zijn deze lessen die ons ondersteunen om sterker uit de crisis te komen.”

Cultuurschok organisatie

Om thuis productief te kunnen werken, is het essentieel om de juiste technologie voorhanden te hebben. Tevens is het van belang dat de arbeidsomstandigheden en de bedrijfscultuur werknemers stimuleren om hun werk uit te voeren. Nederlandse werknemers missen – nu ze thuiswerken – veel elementen van de traditionele kantooromgeving. Dit zijn enkele voorbeelden:

  • 57 procent mist het persoonlijke contact met collega’s.
  • 49 procent mist de gesprekken met collega's.
  • Slechts 12 procent mist de voordelen van een kantooromgeving, zoals gratis eten en drinken en aangeboden sportlessen.

Regionale verschillen

Opvallend genoeg bestaan er op dit gebied significante verschillen tussen de Franse kantoormedewerkers en de medewerkers uit de overige onderzochte Europese landen. Respectievelijk 46 procent en 56 procent van de Duitse en Britse respondenten geven aan de spontane gesprekken met collega’s te missen, terwijl slechts 39 procent van de Franse deelnemers aan het onderzoek dit vindt.

Andere werkomstandigheden

“De onderzoeksresultaten tonen aan dat we allemaal anders werken”, duidt Walter Geers. “Sommige medewerkers – vooral die mensen met genoeg ruimte in huis – presteren beter wanneer ze werken vanuit hun aparte werkkamer. Niet verrassend is dat mensen die in kleinere ruimtes wonen, juist beter werken wanneer ze dat doen in een traditionele kantooromgeving met collega’s. Van belang is dat we werken op afstand niet alleen maar faciliteren, maar dat we thuis bovendien dezelfde werkervaring creëren als op kantoor.”

Behoefte aan flexibiliteit

Flexibiliteit is precies waar werknemers behoefte aan hebben. Slechts 33 procent van de Nederlandse kantoormedewerkers geeft aan straks weer fulltime naar kantoor te willen terugkeren. 39 procent zegt de voorkeur te geven aan een flexibele regeling, waarbij op deeltijdbasis vanuit huis kan worden gewerkt.

Digitale beveiliging

“Gezien de stijging van het aantal cyberincidenten sinds het begin van de coronacrisis en de steeds groter wordende privacykwesties rond onze digitale identiteiten, is het belang van vertrouwen nog nooit zo groot geweest”, zegt Walter Geers. “Organisaties moeten nu meer dan ooit aan hun medewerkers bewijzen dat ze betrouwbaar zijn om deze nieuwe manier van werken effectief te faciliteren.”

Belang vertrouwen

Minder dan een op de vijf Nederlandse kantoormedewerkers (18%) geeft aan volledig vertrouwen te hebben in de door zijn werkgever getroffen maatregelen op het gebied van online beveiliging. Dit niveau van paraatheid verschilt overigens sterk per sector. Terwijl 37 procent van de werknemers werkzaam in de IT-sector erop vertrouwt dat zijn werkgever volledig voorbereid is wat betreft de beveiliging, heeft slechts 16 procent van de respondenten uit de detailhandel en het onderwijs dit niveau van vertrouwen.

Perceptie thuiswerkers

Dit zijn de overige belangrijke onderzoeksresultaten:

  • Werkuren – 56 procent van de respondenten zegt ondanks de toegenomen autonomie die het thuiswerken met zich mee brengt, hetzelfde aantal uren te werken als voorheen. Bijna een op de vijf (18%) geeft aan meer uren te maken dan op kantoor.
  • Vertrouwen – 64 procent van de Nederlandse respondenten geeft aan dat de perceptie rondom thuiswerkers – die niet hard genoeg zouden werken – recentelijk is verbeterd.
  • Virtueel vergaderen – Bijna alle Nederlandse respondenten – van wie velen ook gebruikmaken van technologie om in contact te blijven met familie en vrienden – zeggen zich volledig op hun gemak te voelen tijdens virtuele vergaderingen. Slechts 1 procent geeft aan zich helemaal niet op zijn gemak te voelen.
Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie