Naar inhoud

Nederlanders zijn volop bezig met persoonlijke ontwikkeling

Werkgevers en werknemers in Nederland zijn steeds meer doordrongen van de noodzaak tot verdere persoonlijke ontwikkeling door het volgen van opleidingen, trainingen en cursussen. Meer dan driekwart van de Nederlandse werknemers geeft aan dat zijn werkgever mogelijkheden biedt tot inhoudelijke ontwikkeling. Van deze groep maakt circa twee derde ook gebruik van die mogelijkheden, oftewel 53 procent van alle medewerkers.

Dit blijkt uit een onderzoek onder 2.274 Nederlanders in loondienst naar de mogelijkheden tot verdere ontwikkeling voor werknemers in Nederland. Het is uitgevoerd door Intelligence Group, een data- en technologiebedrijf gericht op de arbeidsmarkt. Geslacht is voor de ontwikkelingsmogelijkheden geen onderscheidende factor, leeftijd en opleidingsniveau wel.

Aangeboden ontwikkelingsmogelijkheden

De opleidingsmarkt is een business waar jaarlijks miljarden euro’s in omgaan. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat in 2019 53 procent van de Nederlandse werknemers zich op kosten van zijn werkgever verder heeft ontwikkeld. En uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt naar voren dat werkgevers in 2015 per cursist op jaarbasis ruim 1.000 euro hebben besteed. Niet iedere werknemer profiteert daarvan. Want 23 procent geeft aan geen ontwikkelingsmogelijkheden aangeboden te krijgen, terwijl een kwart er geen of nog geen gebruik van heeft gemaakt. Opvallend is dat er daarbij nauwelijks verschil is tussen mannen en vrouwen. Oftewel, mannen als vrouwen maken evenveel wel of niet gebruik van de mogelijkheden die ze krijgen aangeboden om zich te ontwikkelen.

Ouderen op voorsprong

Wie jong begint met werken, wordt volgens het onderzoekers niet extra gestimuleerd om zich te ontwikkelen. De leeftijdsgroep 15 tot en met 19 jaar is namelijk koploper waar het gaat om het ontbreken van ontwikkelingsmogelijkheden. Deze jonge medewerkers laten de geboden kansen ook relatief het vaakst liggen. Dat kan natuurlijk ook de te maken hebben met het feit dat het hier vaak om tijdelijk werk gaat of bijbanen. Maar werkgevers laten hier wel een kans liggen om jongeren langer aan zich te binden of enthousiast te maken voor een baan in de branche of sector.

De 50-plussers staan zowel qua leeftijd als qua participatie aan de andere zijde van de schaal. Van hen geeft 80 procent aan ontwikkelingskansen te krijgen en bijna driekwart van die 80 procent benut die kansen ook. De leeftijdsgroep 45 tot en met 49 jaar komt daarbij aardig in de buurt. In de overige leeftijdsgroepen geeft circa 75 procent aan over ontwikkelingsmogelijkheden te beschikken en daarvan maakt 60 tot 70 procent ook gebruik van de geboden kansen.

Aangeboden ontwikkelingsmogelijkheden in Nederland naar leeftijd, bron: Intelligence Group

Groeiende ontwikkelingskloof

Een hoge opleiding betekent beslist niet dat medewerkers klaar zijn met hun ontwikkeling. Juist hoger opgeleiden geven het vaakst aan over inhoudelijke ontwikkelingsmogelijkheden te beschikken: hoger beroepsonderwijs 83 procent en wetenschappelijk onderwijs 84 procent. Zij maken bovendien relatief het vaakst gebruik van de geboden mogelijkheden. De deelname aan opleidingen, trainingen en cursussen ligt onder universitair opgeleiden maar liefst tweemaal zo hoog als onder collega’s die voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs hebben gevolgd: 64 procent versus 32 procent. Medewerkers met een hbo-opleiding doen met een deelname van 62 procent nauwelijks onder voor medewerkers met een wo-opleiding.

Ruim de helft van de werknemers met een opleiding op mbo-niveau profiteert ook van mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen. Bijna een kwart van hen geeft aan die mogelijkheden niet aangeboden te krijgen. Voor werknemers met een vmbo-opleidingsniveau gaat het om maar liefst 36 procent. Gedurende hun loopbaan wordt de al bestaande ontwikkelingskloof tussen lager opgeleiden en hoger opgeleiden dus nog verder versterkt.

Aangeboden ontwikkelingsmogelijkheden in Nederland naar opleidingsniveau, bron: Intelligence Group

Tip: Wil jij je verder ontwikkelen in het vakgebied digitale marketing? Dan is de opleiding Digital & Online Marketing wat voor jou!

  • In 4 maanden tijd leer je hoe je de mix voor digitale marketing optimaal inzet om je marketingdoelstellingen te behalen.
  • Naast de opleiding maak je een digital marketing plan voor je eigen organisatie, direct geschikt voor implementatie.
Lees meer over deze opleiding ►
Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie