Naar inhoud

Nederlanders zoeken de gezelligheid niet bij hun collega’s

Hoewel Nederlanders een goede relatie met hun leidinggevenden en collega’s op de werkvloer ongeveer net zo belangrijk vinden als andere Europeanen, kiezen zij er toch voor om werk en privé meer gescheiden te houden. Slechts 16,8 procent van de Nederlandse werknemers spreekt bijvoorbeeld wel eens met zijn manager af buiten werktijd. Dat ligt aanzienlijk onder het Europese gemiddelde van 20,3 procent. Ook onze collega’s zien we veel minder vaak buiten werktijd (29,6%) dan werknemers in andere Europese landen (44,2%).

Dit blijkt uit een onderzoek onder 5.197 Europese werknemers naar de balans tussen werk en privé, uitgevoerd door recruitment- en wervingsbureau Page Personnel.

Gezelligheid met familie en vrienden

Ofschoon het woord gezelligheid een typisch Nederlands woord is – en daardoor moeilijk vertaalbaar – beleven Nederlanders die gezelligheid het liefst exclusief met familie en met vrienden buiten de werkkring. Slechts 43,8 procent van de Nederlanders zegt bijvoorbeeld echte vrienden op het werk te hebben. Dat is maar liefst 27 procent onder het Europees gemiddelde. In Turkije loopt het percentage mensen met echte vrienden op het werk zelfs op tot 83 procent.

Verschillen worden cultureel bepaald

Wat is de oorzaak van dit significante verschil? Is het de Nederlandse arbeidscultuur die afwijkt van de Europese norm? Of is het eerder de volksaard die ten grondslag ligt aan deze striktere scheiding van werk en privé? “Het is hoogstwaarschijnlijk cultureel bepaald, maar het heeft een keerzijde”, zegt Joost Fortuin, managing director van PageGroup Nederland. “Echte vriendschappen op de werkvloer mogen dan zeldzamer zijn dan in de ons omringende landen.”

Genivelleerde Nederlandse samenleving

“Maar we gaan in Nederland wel erg vriendschappelijk om met onze collega’s en leidinggevenden”, aldus Fortuin. “Door alle hiërarchische lagen van een organisatie heen. We leven in een genivelleerde maatschappij, waarin we iedereen min of meer als gelijke beschouwen. Dat zorgt ervoor dat we onze werkzaamheden ook prima kunnen uitvoeren als we minder investeren in de vriendschappelijke relatie met onze werkgever buiten werktijd.”

Verwachtingen van werkgerelateerde contacten

Wellicht heeft de afwijking van de Europese norm ook te maken met wat Nederlanders verwachten van het contact met collega’s en leidinggevenden. Zo vindt slechts 51,9 procent van de Nederlandse werknemers dat een goede relatie met de manager de productiviteit kan verbeteren, versus het Europese gemiddelde van 76,3 procent. Dat geldt ook voor de relatie met onze collega’s. 64,4 procent vindt dat een goede relatie met collega’s de productiviteit kan verbeteren, versus een Europees gemiddelde van 85 procent. In Duitsland loopt dit zelfs op naar meer dan 90 procent.

Hogere sociale druk buiten Nederland

Daarnaast voelen werknemers in andere Europese landen een hogere sociale druk om beschikbaar te zijn voor activiteiten buiten werktijd. Mensen zijn banger dat de werkgever wel eens minder positief over hen kan oordelen als ze niet participeren. In Nederland ervaart 23,8 procent deze druk, maar met name in Zuid-Europese landen ligt dit percentage aanzienlijk hoger. In Spanje is dit zelfs bij 39,5 procent van de ondervraagden en het Europese gemiddelde komt uit op 31,5 procent.

Hiërarchische instelling maatschappij

“Hoe hiërarchischer een maatschappij is ingesteld, hoe meer afhankelijk je bent van een goede relatie met je baas of collega’s,” stelt Fortuin. “We hebben in Nederland wel borrels buiten werktijd, maar dat wordt niet als een verplichting ervaren. Vergelijk dit bijvoorbeeld met een land als Japan, waar het gezins- en privéleven ondergeschikt zijn aan het zakelijk leven. Als je daar niet meedoet aan activiteiten buiten werktijd, ben je geen goed onderdeel van het team. Als je dit soort verplichtingen in Nederland door wil voeren, kom je van een koude kermis thuis.”

Gezamenlijke activiteiten buiten werktijd

Wanneer werknemers naar specifieke activiteiten wordt gevraagd, is zichtbaar dat de afwijking van de Europese norm redelijk consistent blijft. Nederlanders scoren lager dan het Europees gemiddelde op vrijwel alle gezamenlijke activiteiten buiten werktijd. Minder dan een derde van de Nederlandse werknemers stuurt bijvoorbeeld wel eens berichten over privézaken naar collega’s of leidinggevenden. Afspreken met collega’s buiten werktijd doet een enkeling (17%). En samen de weekenden doorbrengen (3%) of samen op vakantie gaan (1%), zijn zelfs een grote uitzondering. Bijna twee derde (59%) bewaakt de grens door privé helemaal geen contact te onderhouden.

Nederlanders toch bovengemiddeld tevreden

Ondanks, of misschien juist wel dankzij deze scherpere scheiding van werk en privé, zijn Nederlanders bovengemiddeld tevreden over hun algehele werk-privébalans: 78,2 procent versus 64,7 procent voor Europa. “Ik denk dat dat voor een groot deel te maken heeft met het feit dat we op het gebied van flexibel werken 10 jaar vooroplopen in vergelijking met andere Europese landen,” duidt Fortuin.

Vertrouwen geven en vertrouwen krijgen

“In landen waar de hiërarchische verhouding wat sterker is en de flexibiliteit minder, moet je veel meer ter beschikking van de werkgever staan – ook buiten kantooruren”, verklaart Fortuin. “De flexibiliteit op onze arbeidsmarkt geeft ons een gevoel van vrijheid en de tijd om ons op zaken te richten die voor ons van belang zijn. Die flexibiliteit heeft ons bovendien geleerd dat je door vertrouwen te geven, ook vertrouwen krijgt. En dat zorgt voor tevreden werknemers, die privé genoeg tijd overhouden voor die typische Hollandse gezelligheid – zonder onze collega’s.”

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie