Naar inhoud

Nederlandse agrariër communiceert steeds meer per e-mail

Nederlandse boeren communiceren steeds vaker per e-mail met hun leveranciers. In 2013 werd e-mail nog door 7 procent van de agrariërs gebruikt om contact te onderhouden met hun leverancier. In 2016 is dit percentage gestegen naar 30 procent. E-mail staat hiermee op de derde plaats van meest gebruikte communicatiemiddelen. Ondanks de populariteit van communicatie per e-mail, wordt de relatie tussen boer en leverancier nog altijd gekenmerkt door face-to-face-contact. 78 procent van de Nederlandse boeren geeft aan op deze manier te communiceren met leveranciers. Op de tweede plaats komt telefonisch contact (70%).

Klantrelaties in agrarische sector

Dit blijkt uit een onderzoek van CRM Partners, een IT-dienstverlener die onder andere gericht is op het verhogen van customer engagement in de agrarische sector. Voor de studie zijn ruim 500 boeren uit Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk gevraagd naar hun relatie met toeleveranciers. De onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in het rapport ‘Klantrelaties in de agri’


Huidige communicatiemiddelen Nederlandse boer in 2016

Internationale verschillen

Waar de Nederlandse boer vooral face-to-face spreekt met leveranciers, zijn er over de grens veel verschillen. Boeren in Duitsland en Engeland spreken juist het meest telefonisch met hun leverancier, respectievelijk 82 en 75 procent. Face-to-face-contact staat in beide landen op de tweede plaats (Duitsland 59%, Engeland 40%), gevolgd door e-mail (Duitsland 9%, Engeland 13%). Duitsland is daarnaast het enige land waar de respondenten ook nog fax en post gebruiken om te communiceren met hun leverancier.

Nederlandse boer gaat digitaal

De respondenten is daarnaast ook gevraagd naar hun toekomstverwachtingen met betrekking tot de communicatie. Zowel de meeste Nederlandse als Duitse respondenten geven aan dat zij verwachten in toenemende mate digitaal te gaan communiceren met hun leveranciers. Daarbij geven zij wel aan dat persoonlijk contact belangrijk blijft. Nederlandse boeren lopen in deze verwachting zelfs voorop, maar liefst 62 procent van de Nederlandse respondenten geeft aan in de toekomst meer gebruik te gaan maken van digitale communicatiemiddelen. In Engeland en Duitsland verwacht respectievelijk slechts 34 en 21 procent meer digitaal te gaan communiceren.

Sector met traditioneel karakter

“De agrarische sector kenmerkt zich doorgaans door haar traditionele karakter”, zegt Herman Bodewes, manager van het AgriLab bij CRM Partners. “Maar langzamerhand begint daar verandering in te komen. Moderne communicatiemiddelen worden steeds vaker omarmd en vooral Nederland is hierin koploper. In de toekomst verwachten de agrarische ondernemers ook meer digitaal te communiceren. Leveranciers kunnen hier slim op inspelen door na te denken over de toekomst en hoe zij nieuwe communicatiemiddelen kunnen inzetten om de boer beter te bedienen. Ga als leveranciers dus na wat de ideale balans is tussen digitale en analoge vormen van communicatie.”

Het onderhavige onderzoeksrapport kun je downloaden op de website CRM Partners.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie