Naar inhoud

Nederlandse bedrijven zien robotisering niet als bedreiging

Meer dan 90 procent van de Nederlandse industriële bedrijven staat positief tegenover de veranderingen die digitalisering en robotisering op korte termijn brengen. Meer dan de helft (53%) verwacht dat het werk qua karakter weliswaar verandert, maar dat de werkgelegenheid gelijk blijft. Eén op de vijf ondernemingen in Nederland denkt zelfs dat de werkgelegenheid toeneemt door de technologische innovaties.

Dat blijkt uit een enquête onder meer dan 200 hoogwaardige industriële bedrijven in Nederland ter gelegenheid van de derde ‘Dag van de Industrie’, die vandaag plaatsvindt. Het onderzoek is een initiatief van de brancheorganisaties FHI, FME, FNLI, Koninklijke Metaalunie, NRK, UNETO-VNI, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, VNCI, VNO-NCW en MKB-Nederland.

Sterke positie Nederlandse industriële bedrijven

Nederlandse industriële bedrijven hebben wereldwijd een sterke positie. De industrie verwacht deze positie uit te kunnen breiden door de komende jaren met name te investeren in nieuwe producten en diensten (85%), nieuw personeel en opleidingen (65%) en energiebesparing (55%). Zo’n 60 procent ziet verduurzaming van producten en processen als een topprioriteit. Bij deze prioriteit gaat het om een breed scala aan ingrepen van verdere energiebesparing tot het realiseren van energiezuinige producten, hergebruik van grondstoffen en CO2-reductie.

Tekorten aan goede mensen belemmeren de groei

Als meest belemmerende factoren voor groei worden genoemd het tekort aan goed opgeleid personeel (80%) en de regelgeving in Nederland (65%). Met name de arbeidsmarktregelgeving wordt als knellend ervaren. Twee op de vijf ondernemers noemen verder het ontbreken van een gelijk speelveld of oneerlijke concurrentie als een bedreiging.

Kabinet moet extra inzetten op onderwijs en innovatie

Het industriebeleid van het kabinet krijgt een voldoende (55%) maar dit kan sterk worden verbeterd door veel meer prioriteit te geven aan onderwijs en innovatie, aldus de respondenten. Daarna volgen de arbeidsmarkt en de regeldruk als terreinen waar stappen moeten worden gezet.

Belang van de industrie voor de Nederlandse economie

De industrie is goed voor 12 procent van het bruto binnenlands product van Nederland – alleen de handel scoort hoger met 14 procent. Als de toeleveranciers en de afnemers hierbij worden opgeteld, is de industrie gerelateerd aan zo’n 20 procent van het bbp – het hoogst van alle sectoren. Met name de landbouw is sterk verweven met de industrie, maar ook de dienstensector met bedrijven als uitzenders, banken en adviseurs. Zo’n twee miljoen mensen hebben direct of indirect werk dankzij de industrie en circa 60 procent van de geproduceerde export van Nederland betreft industriële goederen.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie