Naar inhoud

Nederlandse medewerkers worstelen met feedback van collega’s

Bij steeds meer organisaties in Nederland spreken medewerkers elkaar aan op hun gedrag en de individuele resultaten. 40 procent van de professionals in humanresourcesmanagement zet een online feedbacktool in voor het geven en ontvangen van feedback. En nog eens 27 procent van de HR-professionals gebruikt op dit moment geen tool, maar wil dit wel graag. Toch worstelen Nederlandse HR-professionals met feedback en de inzet van feedbacktools. Zo geeft 83 procent van hen aan feedback los te zien van de beoordeling. Tegelijkertijd geeft 50 procent van de organisaties die op dit moment een feedbacktool gebruiken aan deze tool geïntegreerd te hebben in de beoordelingscyclus.

Dit blijkt uit een onderzoek onder ruim 500 HR-professionals naar de feedback en de feedbackcultuur in Nederlandse organisaties, dat is uitgevoerd door de adviesbureaus GITP en PiCompany in samenwerking met marktonderzoeksbureau Motivaction. De onderzoeksresultaten zijn gebundeld in het rapport ‘Feedbackcultuur in Nederlandse organisaties’.

Selectief negeren van feedback

Die worsteling komt ook tot uiting bij het geven en ontvangen van feedback. HR-professionals zien dat medewerkers graag positieve feedback willen ontvangen en dat het een belangrijke bekrachtiger van gewenst gedrag is. Echter, medewerkers staan niet altijd open voor het ontvangen en geven van feedback. Uit ander wetenschappelijke onderzoek blijkt dat negatieve feedback selectief genegeerd wordt. Een van de redenen hiervoor is dat een derde van de medewerkers zichzelf overschat, zo is uit eerder onderzoek van GITP en PiCompany gebleken.

Medewerkersbetrokkenheid

Toch zien HR-professionals ook de positieve aspecten van feedback. Het verhogen van medewerkersbetrokkenheid is een belangrijke reden voor organisaties om aan de slag te gaan met feedback en feedbacktools. 67 procent van de HR-professionals geeft aan dat feedback een goed instrument is daarvoor. Volgens de ondervraagde professionals speelt feedback tevens een rol bij het stimuleren van gedragsverandering (75%) en het verkrijgen van inzicht in het ontwikkelpotentieel en de ontwikkelbehoefte van medewerkers (69%).

Wennen aan feedback

Feedback en feedbacktools hebben een duidelijke meerwaarde als het gaat om het vergroten van medewerkersbetrokkenheid, het verlagen van de drempel om elkaar feedback te geven en inzicht te bieden in potentie en ontwikkelbehoefte. Het ontbreekt nog wel aan structurele embedding in het HR-beleid. Ook de koppeling met de beoordelingssystematiek is nog problematisch. Medewerkers moeten vaak nog wennen aan het geven en ontvangen van feedback. Wat je in ieder geval moet voorkomen, is dat je medewerkers feedbacktools zien als het volgende HR-instrument om medewerkers te monitoren. Voor de helft van de HR-professionals die geen feedbacktool inzet, is dit de belangrijkste reden om voorlopig geen tool in te zetten. Werken aan een feedbackcultuur, waarin medewerkers veilig feedback kunnen geven en ontvangen, is dan ook de uitdaging voor veel organisaties.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie