Naar inhoud

Nederlandse vrouwen voorlopers in mondiale digitale domein

Vrouwen die goed thuis zijn in de digitale wereld verkleinen de huidige kloof tussen mannen en vrouwen op de werkvloer. Het niveau waarop digitale technologieën worden omarmd om meer kennis te vergaren, verbinding te maken en grotere effectiviteit te bewerkstelligen, speelt een sleutelrol bij de positieverbetering van vrouwen. Op die manier wordt het speelveld van mannen en vrouwen veel gelijkwaardiger.

Kloof tussen mannen en vrouwen

Uit het onderzoek 'Getting to Equal: How Digital is Helping Close the Gender Gap at Work' dat IT-dienstverlener Accenture in het kader van internationale vrouwendag heeft gedaan, blijkt dat Nederlandse vrouwen wereldwijd voorop lopen op het vlak van digitale vaardigheden. Hoewel veel vrouwen in Nederland werken, groeit de kloof tussen mannen en vrouwen op het pad naar hogere managementposities.

Verbetering digitale vaardigheden

Uit het onderzoek blijkt dat digitale vaardigheden vrouwen onderscheidend vermogen bieden in de zoektocht naar een baan en bij hun ontwikkeling binnen functies. Op een paar uitzonderingen na hebben vrouwen wereldwijd nog een duidelijke digitale achterstand op mannen. Zij kunnen deze echter inlopen door hun digitale vaardigheden te verbeteren.

Uitdaging voor overheden en bedrijfsleven

Het is de uitdaging voor overheden en bedrijven om vrouwen sneller digitale vaardigheden te laten ontwikkelen en versterken. Als dit tempo namelijk verdubbelt, is geslachtsgelijkheid binnen 25 jaar mogelijk. In het huidige tempo zal dat 50 jaar duren. Gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de werkvloer in ontwikkelingslanden duurt in het huidige tempo nog 85 jaar. Door ook in deze landen de snelheid van de digitalisering te verdubbelen, zal gelijkheid binnen 45 jaar haalbaar zijn.

Gebruikmaken van onbenut talent

Door talent van vrouwen dat nu nog onbenut is wel te gebruiken, kunnen we het gat tussen het tekort aan talent en de noodzaak om concurrerend te blijven, opvullen”, zegt Pierre Nanterre, CEO van Accenture. “Als overheden en het bedrijfsleven nu samen optrekken bij initiatieven om vrouwen meer digitale vaardigheden te laten ontwikkelen, ontstaan er enorme kansen. Bovendien zal de ongelijkheid op de werkvloer dan ook veel sneller verdwijnen.”

Ongelijkheid op managementniveau

Hoewel digitale vaardigheden vrouwen zeker helpen bij hun carrièreontwikkeling, is de kloof tussen mannen en vrouwen op managementniveau nog niet gedicht. Daarnaast is ook gelijke betaling nog niet dichterbij gebracht. Bij millennials, generatie X en babyboomers zijn mannen nog steeds de belangrijkste kostwinnaars. Dit kan veranderen als meer vrouwelijke millennials en digital natives managementposities gaan innemen. Uit het onderzoek blijkt dat in Nederland de helft van de vrouwelijke millennials en 'generatie X'-vrouwen een leiderspositie ambieert.

Digitale vaardigheden vergroten kansen

In Nederland gaf 95 procent van de mannen aan digitale kennis en vaardigheden te gebruiken in voorbereiding op en bij de zoektocht naar een baan. Dit is 5 procent meer dan bij de vrouwelijke respondenten (90%). Verder wees het onderzoek uit dat bij een gelijk niveau van digitale vaardigheden vrouwen deze beter benutten om een baan te vinden. Meer dan 40 procent van alle respondenten – man en vrouw – is het eens dat ze door digitale ontwikkelingen makkelijker thuis kunnen werken. 37 procent vindt ook dat digitalisering bijdraagt aan een betere balans tussen werk en privé. Verder is 42 procent van de respondenten van mening dat digitale vaardigheden de kansen op het vinden van een baan vergroot.

Vergroting onderwijskansen

Van de vrouwen in de deelnemende landen zijn Nederlandse vrouwen op basis van het gebruikte onderzoeksmodel het meest digitaal vaardig. Bovendien slagen zij er beter in dan mannen om deze kennis en vaardigheden te gebruiken om hun onderwijskansen te vergroten. Tegelijkertijd groeit de kloof tussen mannen en vrouwen die zich ontwikkelen naar een leiderspositie.

Investeringen in opleidingen

Er zijn veel manieren om het gat tussen mannen en vrouwen op de werkvloer te verkleinen. Digitale kennis en vaardigheden zijn daarbij een zeer krachtig middel”, aldus Katinka de Korte, managing director bij Accenture Nederland. “Hoewel gelijkheid misschien niet per direct te realiseren is, versnellen investeringen in digitale vaardigheden voor vrouwen, via onderwijs, training en in de praktijk, dit proces. Dit is een noodzakelijke ontwikkeling waarvan vrouwen bij elke carrièrestap vanaf nu kunnen en moeten profiteren.”

0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie