Naar inhoud

Nederlandse werknemers bezorgd over de digitale vaardigheden

Wereldwijd maken werknemers zich zorgen over hun digitale vaardigheden en het ontbreken van trainingsmiddelen die hen worden aangereikt vanuit hun werk. Bijna de helft is bereid om in de eigen tijd en met eigen middelen te investeren in de ontwikkeling van deze competenties. In Nederland is bijna 40 procent zelfs bereid om van werkgever te wisselen als de ontwikkeling van hun digitale vaardigheden stagneert.

Dit valt op te maken uit ‘The Digital Talent Gap. Are Companies Doing Enough?’, een rapport dat is opgesteld door consultancy-organisatie Capgemini in samenwerking met het zakelijke netwerk LinkedIn. De bedrijven hebben onderzocht in welke mate een kloof bestaat tussen de vraag naar talent met specifieke digitale vaardigheden en het aanbod van digitale rollen – the digital talent gap. Voor het onderzoek zijn wereldwijd meer dan 1.200 werknemers en leidinggevenden ondervraagd, in verschillende sectoren, industrieën en landen.

Digitale kloof tussen vraag en aanbod vergroot

Een op de twee organisaties geeft aan dat de digitale kloof zich vergroot. Wereldwijd meent meer dan de helft (54%) van de organisaties dat deze ontwikkeling de digitale transformatieprogramma’s belemmert en dat door het tekort aan digitaal talent concurrentievoordeel wordt verloren. In Nederland liggen die percentages iets lager: 34 procent meent dat de kloof vergroot en 36 procent vindt dat dit belemmeringen voor de organisatie oplevert. Ondanks dat de kloof groter wordt, zijn de budgetten voor digitaal talent bij 52 procent van de organisaties gelijk gebleven of zelfs gedaald. Voor Nederland is dat vergelijkbaar: 45 procent heeft gelijkblijvende of lagere budgetten.

Zorgen dat vaardigheden snel overbodig worden

Wereldwijd gelooft 27 procent van de medewerkers dat die vaardigheden op dit moment al overbodig zijn of dat de komende één tot twee jaar worden. In Nederland ligt dat lager: 17 procent is het hiermee eens. 26 procent% van de Nederlandse werknemers meent dat die vaardigheden over vier tot vijf jaar overbodig zijn. Wereldwijd is dit 38 procent. Van de medewerkers uit de generaties Y en Z gelooft 47 procent wereldwijd dat die huidige vaardigheden in vier tot vijf jaar overbodig worden. Voor de Nederlandse millennials en digital natives is dat 31 procent. Ook de sector blijkt van belang. Zo is 48 procent van de werknemers in de sector automotive bang dat de vaardigheden in de komende vier tot vijf jaar overbodig worden, gevolgd door de banksector (44%), energie (42%), telecom (39%) en verzekeringen (39%).

Overstappen naar een andere werkgever

Meer dan de helft van het digitale talent vindt dat trainingsprogramma’s niet helpen of dat geen tijd wordt gegeven om deel te nemen. Wereldwijd omschrijft 45 procent de trainingen van de eigen organisatie als ‘nutteloos en saai’. Nederlandse trainingen worden veel positiever gewaardeerd en is het oordeel met 18 procent beduidend lager. De bezorgdheid over het overbodig worden van de eigen, veelal verouderde vaardigheden en het gebrek aan vertrouwen in de trainingsmogelijkheden van de eigen werkgever, kunnen het verloop aanwakkeren.

Betere scholingsmogelijkheden digitale vaardigheden

Van de digitaal getalenteerde medewerkers zegt meer dan de helft (55%) bereid te zijn naar een andere werkgever te verhuizen als het gevoel bestaat dat de digitale ontwikkeling stagneert. Nagenoeg de helft van de ondervraagde medewerkers (47%) zegt aangetrokken te zijn door organisaties die betere scholingsmogelijkheden voor digitale vaardigheden bieden. Werkgevers zeggen evenveel ook bezorgd te zijn over verlies van digitaal goed geschoolde werknemers. Iets meer dan de helft (51%) van de werkgevers denkt dat medewerkers vertrekken nadat zij net getraind zijn. De helft (50%) zegt dat de digitale trainingen die worden aangeboden aan medewerkers slecht bezocht worden.

Duidelijke ontwikkelingstrajecten noodzakelijk

“Organisaties staan voor een enorme opgave om hun medewerkers digitaal vaardiger te maken”, zegt Claudia Crummenerl, global practice lead people transformation bij Capgemini. “Gezien het feit dat het overbodig worden van vaardigheden een zorgpunt is bij ondervraagde professionals, is het essentieel dat werkgevers een duidelijk ontwikkelingstraject geven. The digital talent gap wordt in de toekomst alleen maar groter worden. Geen enkele organisatie kan nu achteroverleunen. Organisaties dienen de ontwikkeling van hun medewerkerspopulatie consistent te plannen en hierbij te innoveren.”

De digitale vaardigheden van de voormalige Nederlandse minister-president Wim Kok

Het onderhavige onderzoeksrapport kun je downloaden op de website van Capgemini.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie