Naar inhoud

Neergang in de tijdsbesteding aan social media in Nederland

Jarenlang was een toenemende belangstelling zichtbaar voor social media onder de Nederlandse bevolking. Daar waar deze kanalen in de begindagen vooral het domein waren van jongeren, haakten ouderen later massaal aan. Maar het afnemende vertrouwen in deze platformen – gevoed door een overdaad aan fake news en dataschandalen – zorgt in Nederland voor een neergang in de tijdsbesteding aan social media in het algemeen, met Instagram en TikTok als uitzonderingen op de regel.

In 2019 is het gebruik van social media in Nederland voor het eerst gedaald. Het gemiddelde gebruik per dag is in het bijna afgelopen jaar gedaald tot onder de 80 minuten. Dit kun je opmaken uit de tweede editie van de ‘Smart Media Monitor’, een rapport gebaseerd een grootschalig onderzoek onder 3.600 Nederlanders van marktonderzoeksbureau Multiscope.

Miljard minuten per dag plafond social media

Nederlanders spenderen samen 1,1 miljard minuten per dag aan social media. WhatsApp (32%), Facebook (32%) en Instagram (8%) hebben in deze tijdsbesteding wederom het grootste aandeel. Ten opzichte van 2017 is het totale aantal minuten echter flink gedaald. Toen bedroeg het totaal nog 1,2 miljard. Per gebruiker wordt per dag 79 minuten besteed aan social media. Dit is een daling van 4 minuten ten opzichte van 2017.

Instagram de uitzondering op de regel

Opvallend is dat het gemiddelde aantal minuten per dag voor Instagram is gestegen met plus 2 minuten, terwijl dit voor diensten zoals Facebook – minus 5 minuten – en WhatsApp – minus 4 minuten – juist is gedaald. Ook qua aantal nieuwe gebruikers toont Instagram positievere cijfers dan alle andere social media. Ten opzichte van 2017 zijn er meer dan 1 miljoen nieuwe gebruikers bij gekomen. Bijna één op de drie Nederlanders (32%) maakt inmiddels gebruik van Instagram.

Verdere afname gebruik in de toekomst

Er zijn meerdere signalen dat het gebruik van social media ook in de toekomst verder afneemt. Meer dan een kwart van de gebruikers van Facebook geeft aan de dienst over een jaar minder vaak (26%) of helemaal niet meer (3%) te willen gebruiken. Nagenoeg dezelfde cijfers zijn zichtbaar bij Facebook Messenger met respectievelijk 23 procent en 5 procent. Ook voor diensten zoals Snapchat, Skype en Twitter zijn negatieve cijfers in het toekomstig gebruik waargenomen. Uitzonderingen op de regel zijn WhatsApp en Instagram. Voor deze twee diensten zijn er meer gebruikers die de dienst vaker willen gebruiken dan gebruikers die ze minder vaak of helemaal niet meer willen gebruiken.

Tip: Wil je leren hoe je doelgericht kunt adverteren op LinkedIn? Dan is de training LinkedIn Advertising wat voor jou!

  • In een dagdeel leer je hoe je de advertentiemogelijkheden binnen LinkedIn zo kunt inzetten dat je jouw doelstellingen bereikt.
  • Je leert niet alleen hoe je campagnes kunt opzetten, maar ook hoe je deze kunt evalueren en optimaliseren.
Lees meer over deze training ►
Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie