Naar inhoud

Nuttige vindingen door combineren lang ongebruikte kennis

Het combineren van kennis die lang ongebruikt is gebleven, kan leiden tot waardevolle uitvindingen. Het is dan ook zeer de moeite waard om bestaande kennisvoorraden regelmatig opnieuw te evalueren. Daarnaast blijkt dat lang niet alle organisaties profijt kunnen halen uit samenwerking met andere bedrijven, hoewel in onderzoek vaak het tegenovergestelde wordt verondersteld.

Dat concludeert promovendus Holmer Kok. Hij promoveert op 22 maart aan de Rijksuniversiteit Groningen. In zijn proefschrift ‘To Complete a Puzzle, You Need to Put the Right Pieces in the Right Place: Exploring Knowledge Recombination and the Creation of New Inventions’ staan belangrijke nieuwe inzichten over de mogelijkheden om het creëren van waardevolle nieuwe uitvindingen te stimuleren.

Creatie kennis

Het is voorafgaand aan de creatie van kennis niet mogelijk om vast te stellen of dat kennisonderdeel in de toekomst kan leiden tot waardevolle kenniscombinatie, concludeert Kok. Bovendien kan de combinatiewaarde van kenniscomponenten in de loop van de tijd aanzienlijk veranderen.

Profijt samenwerking

Bij het aangaan van strategische onderzoek- en ontwikkelingsallianties is het van belang om de toepasbaarheid van de afzonderlijke componenten in de kennisvoorraad van de beoogde partners te onderzoeken, in plaats van een eenzijdige focus op geaggregeerde kenmerken van de kennisvoorraad zoals grootte of diversiteit. In tegenstelling tot eerder onderzoek, dat vaak een vrij directe relatie veronderstelt tussen de kennisinput van partners en de kennisoutput van de eigen organisatie, constateert Kok dat organisaties specifieke combinatiecapaciteiten nodig hebben om aanzienlijk te kunnen profiteren van de samenwerking.

Aanbevelingen bedrijven

Kok ontwikkelde ook aanbevelingen voor bedrijven. Hij wijst erop dat belangrijk is informatie over nieuwe uitvindingen nauwkeurig en snel met andere uitvinders te delen, om op die manier vervolgens de recombinatieprocessen van de partners te vergemakkelijken. Samenwerkingsverbanden kunnen een beslissende rol spelen bij het opsporen van nieuwe bronnen van componentkennis en het ontwikkelen van hoogwaardige technologische oplossingen binnen organisaties.

Adequate strategieën

Daarnaast is het belangrijk om adequate strategieën voor resource management te implementeren om waardevolle nieuwe uitvindingen te kunnen doen. Kok ontdekte dat kenniscomponenten die gedurende langere perioden ongebruikt zijn gebleven, onverwacht waardevol kunnen zijn bij kennisrecombinatie. De promovendus moedigt organisaties aan om de bestaande kennisvoorraden regelmatig opnieuw te evalueren zodat die componenten kunnen worden blootgelegd, met mogelijk de realisatie van aanzienlijke technologische waarde tot gevolg. Eerdere ervaring met het bouwen van nieuwe uitvindingen moet adequaat worden beheerd, zodat die ervaring kan worden ingezet om latere kennisrecombinatie te verbeteren.

Het proefschrift van Holmer Kok kun je downloaden op de website van de RUG.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie