Naar inhoud

Omzetten data-analyse veelal nog zonder resultaat

De digitalisering heeft gezorgd voor een overvloed aan gegevens. Deze overdaad aan kennisbronnen wordt samengevat in één term: big data. Wereldwijd neemt het gebruik van deze data en de daarbij behorende analyses alsmaar toe. Bij veel bedrijven is het zelfs gemeengoed geworden. We zien dan ook de eerste resultaten van data & analytics ( D&A). Maar ondernemingen weten nog maar mondjesmaat de analyses van gegevens om te zetten in een beter financieel resultaat.

Beperkte realisatie waarde uit big data

Deze constatering maakt accountants- en adviesbureau KPMG op basis van een onderzoek onder meer dan 800 bestuurders van ondernemingen in ruim 15 landen. “Hoewel nagenoeg iedere onderneming data en analyse op dit moment gebruiken in de bedrijfsvoering, is de waarde die gerealiseerd wordt volgens de bedrijven nog beperkt”, constateert Maurice op het Veld, verantwoordelijk voor D&A binnen KPMG Nederland.

Vertaling gegevens naar nieuwe inzichten

Niet meer dan 20 procent van de bedrijven geeft aan dat zij zeer tevreden zijn over de nieuwe inzichten die D&A biedt”, aldus Op het Veld. “Zo vindt ruim 80 procent dat de beschikbare data hebben geleid tot een beter begrip van de klant. Maar slechts 40 procent is er echter in geslaagd om op basis van de beschikbare data een productaanbod te realiseren dat specifiek is toegesneden op toekomstige klanten. Ondernemingen worstelen dan ook duidelijk met de vraag hoe zij de data die zij verzamelen en analyseren kunnen vertalen naar nieuwe inzichten die uiteindelijk extra rendement gaan opleveren.”

Kwaliteit, betrouwbaarheid en beschikbaarheid

Uit het onderzoek blijkt dat er volgens de respondenten aanzienlijke uitdagingen bestaan om het maximale voordeel uit alle data te kunnen halen. Zo geeft 60 procent aan dat zij problemen hebben om de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de gegevens op waarde te schatten. En niet meer dan 14 procent is van mening dat zij voldoende capaciteit hebben om volledig te kunnen profiteren van D&A. Naast de kwaliteit, de betrouwbaarheid en de beschikbaarheid van de juiste data, vormt de gebrekkige ervaring van de bedrijven met het uitvoeren van meer geavanceerde data-analyses een belangrijk obstakel. Ruim 40 procent geeft aan hiermee onvoldoende ervaring te hebben.

Tekort aan D&A-specialisten

Het uitvoeren van analyses betekent niet dat je een club met techneuten bij elkaar zet, hen voorziet van een aantal tools en vervolgens hoopt dat er iets zinnigs uit komt”, zegt Sander Klous, verantwoordelijk voor de dienstverlening rondom big data bij KPMG. “Goede analyses vragen om samenwerking tussen technologisch geschoolde mensen die hart hebben voor de onderneming en commerciële mensen die gevoel hebben voor data. Alleen op deze manier kunnen ondernemingen echte waarde realiseren met D&A. Maar de strijd tussen ondernemingen om dit soort talentvolle mensen is op dit moment al hevig en ook het intern invullen van dit soort functies vormt voor veel bedrijven een groot obstakel.”

Data, mensen en technologieën samen

Het gebruik van D&A komt echter wel steeds hoger op de bestuursagenda te staan. “Er bestaat dan ook geen twijfel over de vorderingen die de afgelopen twee jaar zijn gemaakt”, aldus Klous. “De bedrijven die het goed doen, begrijpen steeds beter welke waarde dit soort informatie voor de totale organisatie vertegenwoordigt. Zij zorgen er met name voor dat het vergaren en analyseren van data niet langer geïsoleerd plaatsvindt. Zij brengen het beste dat zij hebben op het gebied van data, mensen en technologieën samen om er vervolgens mee te experimenteren. En alle inspanningen zijn erop gericht om het maximale resultaat te behalen. En nog belangrijker, zij doen iets met de verkregen inzichten.”

Het onderhavige rapport “Going beyond the data” kun je downloaden op de website van KPMG.

0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie