Naar inhoud

Ondernemingen hebben geen vertrouwen in eigen data-analyses

Bestuurders van ondernemingen zetten wereldwijd vraagtekens bij de resultaten van data-analyses in hun bedrijfsvoering. De bedrijven maken zich zorgen over de vraag of deze analyses binnen de organisatie verantwoord en zorgvuldig worden ingezet. Niet meer dan 35 procent van de verantwoordelijke managers heeft veel vertrouwen in de wijze waarop data-analyses binnen de organisatie wordt ingezet. Ruim 90 procent maakt zich bovendien zorgen om de gevolgen die het gebruik daarvan heeft voor de reputatie van de onderneming.

Zekere wildgroei in gebruik algoritmen

Dit blijkt uit het internationale onderzoek ‘Guardians of trust’ onder ruim 2.000 ondernemingen van accountants- en adviesorganisatie KPMG. “Een belangrijk punt van zorg is de vraag of de algoritmen die hierbij gebruikt worden wel de juiste dingen doen”, zegt Sander Klous, partner en lead data & analytics bij de accountants- en adviesorganisatie. “Bij veel organisaties lijkt sprake van een zekere wildgroei in het gebruik van algoritmen, waardoor bedrijven zich terecht zorgen maken om de vraag of ze wel op de juiste wijze gebruikt worden en of de controle die hierop plaatsvindt wel afdoende is.”

Gevolgen voor reputatie onderneming

“Een grote meerderheid van de bedrijven maakt zich dan ook grote zorgen om de gevolgen die de inzet van data-analyses kan hebben voor de reputatie van de onderneming”, aldus Klous. “Vertrouwen wordt meer en meer een bepalende factor in het succes of het falen van een organisatie. Vertrouwen vormt de basis voor de reputatie van een organisatie, de klanttevredenheid, de loyaliteit en andere immateriële waarden, waarden die op dit moment goed zijn voor zo’n 85 procent van de totale assets van bedrijven.”

Onvoldoende vertrouwen in processen

“Veel organisaties voelen zich weliswaar enigszins comfortabel in het gebruik van data-analyses door de mogelijkheden van geavanceerde analyses te testen en ze vervolgens te valideren op basis van historische resultaten en beslissingen”, stelt Klous. “Maar als het gaat om voorspellingen op basis van nieuwe databronnen of het gebruik van artificial intelligence hebben organisaties er onvoldoende vertrouwen in om deze processen over te dragen aan machines.”

Gebruik algoritmen in goede banen leiden

“Organisaties zetten niet alleen ‘recht-toe-recht-aan’-analyses in, maar ook op steeds grotere schaal geavanceerde algoritmes”, duidt Klous. “Dat betekent dat organisaties maatregelen moeten treffen om het gebruik van deze algoritmen in goede banen te leiden. Een gedegen controle op de machines die gebruikt worden moet een essentieel onderdeel gaan uitmaken van het beheer van de totale organisatie. Het uiteindelijke doel hiervan moet zijn om de kansen en de risico’s van data-analyses in evenwicht te brengen.”

Meer verantwoordelijkheid op C-level

Uit het onderzoek blijkt dat er bij de bedrijven grote verdeeldheid bestaat over de vraag wie binnen de organisatie verantwoordelijk is wanneer het gebruik van data-analyses tot een financieel verlies leidt of een verlies aan klanten. “Bijna 40 procent houdt het C-level verantwoordelijk, zoals de chief information officer, de chief executive officer en de chief data officer’, geeft Klous aan. “Dat betekent dat veel bedrijven de bestuurders vrij lijken te pleiten en de verantwoordelijkheid als gevolg van falende systemen vooral bij de techneuten neerleggen. Toch zal het verantwoordelijkheidsgevoel van C-level bestuurders moeten toenemen.”

Proactief beheer van data-analyses

“Bedrijven moeten vanuit de top meer aandacht besteden aan een proactief beheer van data-analyses met voldoende strategische en operationele controles”, adviseert Klous. “Controles die garant staan voor een betrouwbare inzet. Daarnaast verwacht ik dat regelgevers en andere autoriteiten met nieuwe wetgeving komen. En ik sluit niet uit dat organisaties verplicht worden om een onafhankelijke derde partij in te huren die erop toeziet dat voldaan wordt aan deze regels. Deze rol van ‘custodian’ kan heel goed vervuld worden door een accountant die gespecialiseerd is in data en analyse.”

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie