Naar inhoud

Online les heeft positieve invloed op prestaties leerlingen

Door de intelligente lockdown om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, heeft de hele onderwijssector onverwacht snel de overstap moeten maken naar volledig digitaal lesgeven. Volgens bijna de helft van de Nederlandse onderwijsprofessionals heeft de overgang naar een andere onderwijsvorm een positief effect op de prestaties van de leerlingen. Mede hierdoor wil maar liefst 53 procent van de docenten in de toekomst graag vaker digitaal lesgeven.

Dit leert een onderzoek onder 523 Nederlandse onderwijsprofessionals, dat is uitgevoerd door marktonderzoeksbureau PanelWizard in opdracht van softwarepartner voor het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs SLBdiensten.

Volledig digitaal lesgeven

Een meerderheid van de onderwijsprofessionals van 60 jaar en ouder (54%) is van mening dat de overstap naar volledig digitaal lesgeven een positieve invloed heeft op de resultaten van leerlingen. Opvallend genoeg zijn hun jongere collega’s tot 30 jaar hier het minst van overtuigd, want onder hen bedraagt dit percentage slechts 35 procent.

“De meeste onderwijsinstellingen zijn van de een op de andere dag van fysiek lesgeven overgegaan naar volledig digitaal lesgeven”, zegt Jeroen Borgsteede, directeur van SLBdiensten. “Het verheugt me dan ook dat de eerste ervaringen positief zijn, getuige de resultaten van het onderzoek.”

Overstap soepel verlopen

Hoewel de bijzondere omstandigheden veel onderwijsinstellingen geen andere keus heeft gelaten dan digitaal les te geven, is deze overstap volgens 66 procent van de respondenten soepeler verlopen dan verwacht. Vooral de onderwijsprofessionals in Noord-Nederland is de overgang naar digitaal lesgeven meegevallen (72%). Van alle ondervraagde onderwijsprofessionals is maar liefst 87 procent tevreden over de manier waarop zijn onderwijsinstelling de transitie naar volledig digitaal lesgeven heeft gemaakt. Ruim de helft van de onderwijsprofessionals geeft aan dat zijn visie op digitaal lesgeven in de afgelopen maanden voorgoed is veranderd.

“Hoewel het voor sommige partijen even wennen is geweest, zijn wij positief verrast door de manier waarop de meeste onderwijsinstellingen zijn omgegaan met de overstap naar volledig digitaal lesgeven”, aldus Jeroen Borgsteede. “Naast de bereidheid tot verandering heeft ook de kwaliteit van de digitale alternatieven een belangrijke rol gespeeld. Een tool als Microsoft Teams maakt het voor leraren bijvoorbeeld mogelijk om in een paar minuten hele lessen digitaal te maken.”

Onderwijs van de toekomst

Uit het onderzoek blijkt dat de overstap naar digitaal lesgeven waarschijnlijk geen tijdelijke verandering is. Zo verwacht maar liefst 85 procent van de ondervraagden dat digitaal leren een grotere rol speelt in het onderwijs van de toekomst. Daarbij is het van belang dat digitaal lesgeven een positieve invloed behoudt op de resultaten van leerlingen. De onderwijsprofessionals noemen in dit de belangrijkste voorwaarden voor succes:

  • bijscholing van docenten op het gebied van digitaal lesgeven;
  • balans tussen fysiek en digitaal lesgeven;
  • de mogelijkheid om wijzigingen aan te kunnen brengen in het curriculum;
  • een snelle WiFi-verbinding en de beschikbaarheid van een goede laptop voor zowel leerlingen als leraren;
  • oplossingen voor fraudegevoeligheid bij het afnemen van toetsen.

“Zeker met het oog op de nieuwe situatie waarbij hybride lesgeven – deels fysiek en deels digitaal – een grote rol speelt, is het van belang om de vooruitgang die onderwijsinstellingen hebben geboekt op het gebied van digitaal lesgeven op een duurzame manier te borgen”, stelt Jeroen Borgsteede. “Een goed werkende IT-infrastructuur – zowel thuis als in de klas – is daarbij een eerste vereiste.”

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie