Naar inhoud

Ontwikkeling van digitale vaardigheden heeft hoge prioriteit

“Bijna 80 procent van de chief executive officers wereldwijd maakt zich zorgen over de beschikbaarheid van de juiste skills onder de medewerkers. De bijscholing van het personeel in vooral digitale vaardigheden heeft dan ook een hoge prioriteit in organisaties. Dit is simpelweg het geval omdat mensen met de juiste skills buiten de deur nauwelijks te vinden. Het is bij dit opleidingstraject wel van belang dat bedrijven en instellingen hun data van het humanresourcesmanagement op orde hebben.”


Zorgen over beschikbaarheid juiste vaardigheden

Dat stelt Bastiaan Starink, partner bij PwC, naar aanleiding van de publicatie van het onderzoeksrapport ‘Talent trends 2019 – Upskilling for a digital world’ door de accountants- en adviesorganisatie. Het rapport is gebaseerd op 3.200 gesprekken met CEO’s in meer dan 90 landen. De zorgen over de vaardigheden van de medewerkers groeien al hard sinds 2012, toen het door 53 procent van de ondernemingsleiders is genoemd. De verwachting is dat het gebrek aan skills de innovatie dwarsboomt en de personeelskosten laat stijgen.

“Deze zorgen hoor ik ook bij mijn Nederlandse klanten”, vertelt Bastiaan Starink, bij PwC actief op het thema 'Toekomst van werk'. “Het gaat dan over zowel een gebrek aan functionele, digitale vaardigheden die artificial intelligence en automatisering mogelijk maken als over de typisch menselijke capaciteiten zoals creativiteit, empathie, nieuwsgierigheid en aanpassingsvermogen. Een tekort aan de juiste mensen heeft een remmend effect op de economie. Ik wijs in dit verband ook op het rapport 'Arbeid in transitie' van DenkWerk. Deze denktank heeft eerder dit jaar gesteld dat de economie nu al ondermaats presteert door personeelstekorten. DenkWerk heeft daarbij een schatting van een tot nu toe misgelopen waarde voor het bruto binnenlands product van vijf tot tien miljard euro gegeven.”

Geen duidelijk toekomstverhaal

“Een opvallende kentering in het periodieke onderzoek is dat inmiddels 46 procent van CEO’s bijscholing van het huidige personeel noemt als voornaamste prioriteit. In voorgaande onderzoeken lag het zwaartepunt nog meer bij het werven van mensen uit sectoren die verder zijn in de innovatiecyclus. Die oplossing verdwijnt naar de achtergrond omdat het personeel met de juiste digitale vaardigheden niet tot nauwelijks te vinden is. Vandaar dat reskilling en upskilling – omscholen en bijscholen – in beeld komen.”

“Maar wie moet er dan worden bijgeschoold? En waarvoor precies? Daar wordt het voor de meeste organisaties ingewikkeld. Vrijwel iedereen begrijpt dat er iets moet gebeuren omdat digitalisering en automatisering in vrijwel elke sector voor verandering zorgen. Maar de vertaling maken naar wat die veranderingen betekenen voor het eigen bedrijf, de businesscase en de vaardigheden van mensen, dat is complex. Ook in ons wereldwijde onderzoek zien we dat meer dan de helft van de CEO’s nog geen duidelijk toekomstverhaal heeft over het personeelsbestand.”

HR-data voor strategische personeelsplanning

“Welke vaardigheden heeft het bedrijf nodig om toekomstbestendig te blijven? Dat moet de eerste vraag zijn die CEO’s zich stellen. Daarna volgt vaak een praktisch probleem. Welke mensen heeft het bedrijf al in huis die over die vaardigheden beschikken? Informatie over opleidingen en praktische ervaring van het personeel is vaak nauwelijks voor handen, laat staan inzichten over welke personeelsleden potentieel bijgeschoold kunnen worden. Ook de wensen van personeelsleden zelf over hun werktoekomst zijn maar weinig bekend. Ik ben dan ook niet verrast dat maar 29 procent van de CEO’s wereldwijd zegt over dergelijke data te beschikken, terwijl 86 procent van hen bevestigt dat zulke data belangrijk zijn om tot een strategische personeelsplanning te komen.”

“Als duidelijk is welke vaardigheden het bedrijf nodig heeft, komt de andere zijde van het HR-vraagstuk. Wat heeft het bedrijf te bieden? Arbeidsvoorwaarden, beloningssystemen, ontwikkelmogelijkheden en flexibiliteit in loopbaanpaden, het zijn allemaal knoppen waaraan gedraaid kan worden. Daarbij moeten de mensen van de HR-functie wellicht zelf ook bijgeschoold worden om te leren hoe ze vraag en aanbod via digitale wegen zo scherp mogelijk bijeenbrengen.”

Digital Skills Bridge

“Ook het omscholen naar geheel andere functies wil ik niet onbesproken laten. In de grote verandertrajecten door de digitalisering is het niet zo dat er voor iedereen met bijscholing een functie blijft bestaan in het huidige bedrijf. Een groep mensen maakt een overstap naar andere organisaties in andere sectoren. Daarvoor is de samenwerking in een breder, maatschappelijk ecosysteem zo belangrijk. De overheid speelt daar wat mij betreft een coördinerende rol in, om vraag en aanbod bij elkaar te brengen en via subsidies bijscholing en omscholing te faciliteren.”

“Een goed voorbeeld daarvan is de Luxembourg Digital Skills Bridge, dat ook in het internationale CEO-onderzoek wordt genoemd. Het ministerie van Sociale Zaken in Luxemburg heeft dit grootschalige bijscholingsprogramma geïnitieerd. Bedrijven en werknemers worden hierin technisch en financieel ondersteund om vaardigheden te ontwikkelen die passen bij de grote technologische veranderingen van onze tijd. PwC draait dat programma. We zijn er zeer enthousiast over en zien potentie voor vergelijkbare initiatieven in Nederlandse regio’s. Later dit jaar hopen we daar mee aan de slag te gaan.”

Aanbevelingen voor Nederlandse CEO’s

Het onderzoeksrapport bevat een viertal aanbevelingen voor Nederlandse CEO’s:

  1. Verbeter de data en data-analyse in de HR-functie. Met goede data en technisch vaardige HR-medewerkers komen de behoeften van de organisatie en van de medewerkers beter in beeld.
  2. Start met een strategische personeelsplanning gericht op de competenties van de medewerkers.
  3. Ontwerp een duidelijke bijscholingsstrategie. Welke vaardigheden zijn nodig, bij wie worden die ontwikkeld en hoe gebeurt dat praktisch?
  4. Zoek de samenwerking in een ecosysteem met overheden, bedrijven, opleidingen en organisaties. Zo kunnen vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht.

Tip: Wil jij je verder ontwikkelen in het vakgebied digitale marketing? Dan is de opleiding Digital & Online Marketing wat voor jou!

  • In 4 maanden tijd leer je hoe je de mix voor digitale marketing optimaal inzet om je marketingdoelstellingen te behalen.
  • Naast de opleiding maak je een plan voor de digitale marketing voor je eigen organisatie, direct geschikt voor implementatie.
Lees meer over deze opleiding ►
Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie