Naar inhoud

Ontwikkeling van mobiele apps belangrijke investeringspost

Investeringen in 'mobile' zijn niet alleen in zwang, maar blijken ook te renderen. Bijna drie kwart (74%) van de bedrijven en instellingen die gebruikmaken van key performance indicators (KPI's) om het succes van een mobiele applicatie te meten, geeft aan een positieve return on investment (ROI) te behalen. Voor het meten van het rendement gebruikt 85 procent van de organisaties KPI's. 9 procent hanteert andere methoden en het resterende deel meet de rentabiliteit van mobiele activiteiten niet.

Ontwikkelingen mobiele applicaties

Dit leert het onderzoeksrapport 'Mobile Maturity Survey, 2015' van Red Hat, leverancier van opensourcesoftware. De publicatie is gebaseerd op een studie van onderzoeksbureau Vanson Bourne onder IT-besluitvormers van 200 private ondernemingen met meer dan 2.500 werknemers in de Verenigde Staten en West-Europa. Het rapport brengt de ontwikkelingen op het gebied van mobiele applicaties en de evaluatie van de mobiele strategie aan de hand van KPI's in kaart.

Verhoging investeringen in mobiel

Uit het onderzoek blijkt dat 52 procent van de respondenten claimt een volledig geïmplementeerde strategie voor mobiele apps te hebben. Daarnaast zei 90 procent van plan te zijn de investeringen in de ontwikkeling van deze applicaties in 2016 te verhogen. Van de groep met een volledig geïmplementeerde strategie voor mobiele apps maakt 96 procent gebruik van KPI’s om het succes van apps te meten.

Meting effectiviteit noodzakelijk

Respondenten erkennen de noodzaak om de effectiviteit van mobiel te volgen. De meerderheid (85%) doet dat door gebruik te maken van KPI’s. Van alle respondenten die gebruikmaken van KPI’s is het voor de respondenten uit de Verenigde Staten het meest waarschijnlijk dat ze een positieve ROI rapporteren (79%), ten opzichte van die uit West-Europa (68%). Maar 4 procent rapporteert een negatieve ROI van hun programma's voor mobiele app. Eén op de zes (16%) rapporteert een ROI van nul. Verder heeft 7 procent van de organisaties geen inzicht in het ROI-niveau dat hun organisatie behaalt met een mobiele app.

Maakindustrie toont hoogste ROI

De organisaties die het succes van mobiele apps bepalen aan de hand van gedefinieerde KPI’s en die de meest positieve ROI behaalden, kwamen uit de maakindustrie en de branches telecom en constructie. De verdeling is als volgt:

· Maakindustrie (92%)

· Telecom (83%)

· Constructie (83%)

· Retail (76%)

· Distributie en transport (75%)

· Bedrijfsdienstverlening (71%)

· Financiële dienstverlening (69%)

· IT (66%)

· Chemie en farmaceutica (56%)

Verschuiving verantwoordelijkheid

Uit het onderzoek blijkt dat 72 procent van de respondenten van organisaties die op dit moment KPI’s traceert ervan overtuigd is dat senior IT en hun managers verantwoordelijk zijn voor het bijhouden van het succes van mobiele app-ontwikkeling. 17 procent vindt dat dit de verantwoordelijkheid is van de line of business heads, en 11 procent zegt dat dit de verantwoordelijkheid is van de baas of het hoofd mobiliteit. In het komende jaar verwachten de respondenten echter een verschuiving te zien. 43 procent zegt namelijk dat ze geloven dat de primaire verantwoordelijkheid bij de senior IT hoofden blijft, 42 procent plaatst dit bij de line of business heads, en 14 procent bij de hoofden mobiliteit.

Toenemende intensiteit ontwikkeling apps

Ons onderzoek toont aan dat 90 procent van de respondenten van plan is in 2016 meer te gaan investeren in de ontwikkeling van mobiele apps”, stelt Cathal McGloin, vicepresident mobile platforms bij Red Hat. “Naast het in kaart brengen van de intentie van deze bedrijven om te investeren in mobile, hebben we ook gekeken hoe deze organisaties het succes van hun mobiele app-ontwikkeling meten, wie hier primair verantwoordelijk voor is, en welke veranderingen ons mogelijk te wachten staan.”

Grotere mobiele volwassenheid

Er zijn signalen van grotere mobiele volwassenheid waar te nemen”, aldus McGloin. “Dit is terug te zien in het aantal respondenten dat niet alleen KPI’s gebruikt om het succes van hun mobiele investeringen te volgen, maar ook een positieve ROI rapporteert. Het is ook veelzeggend dat verwacht wordt dat deze verantwoordelijkheid voor KPI’s gaat verschuiven. Daarmee wordt de trend bevestigd die we in de markt zien. Naarmate de business meer samenkomt met IT, spelen ze een grotere rol in de mobiele besluitvorming.”

Het onderhavige onderzoeksrapport kun je downloaden op de website van Red Hat.

0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie