Naar inhoud

Onverminderde groei vacatures in ICT-sector

De vraag naar ICT-professionals is ook in het vierde kwartaal van 2014 structureel gegroeid. Het totale aantal vacatures voor ICT'ers over het gehele jaar was meer dan 90.000. Dit is een toename van 10 procent ten opzichte van 2013. Met name softwareontwikkelaars zijn in trek en de vraag is het grootst in de Randstad. Opvallende cijfers, zeker gezien de recente ontslagrondes in de ICT-sector.

Groeiende vraag

Deze conclusies trekt uitzendorganisatie Yacht op basis van een periodieke analyse van de vacatures in Nederland. In het derde kwartaal van 2014 was de vraag naar ICT-professionals al met bijna 11 procent gestegen. Deze groei is in het vierde kwartaal onverminderd voortgezet met een stijging in het aantal vacatures van ruim 14 procent. De regio's Amsterdam en Den Haag kennen de sterkste groei met respectievelijk bijna 15 procent en ruim 16 procent.

Softwareontwikkelaars

De vraag naar softwareontwikkelaars blijft onverminderd groot. Dit functietype is het meest gevraagd in de ICT-sector. Maar ook de behoefte aan deskundigen op het terrein van beheer en security is weer toegenomen. De recente ontslagrondes in de sector zijn echter ook reden tot zorg. Vraag en aanbod lijken niet geheel op elkaar aan te sluiten. Gezien de steeds snellere veranderingen in de digitale wereld is dat niet verwonderlijk.

Verdere mismatch

De huidige groeicijfers staan in schril contrast met de recente ontslagrondes en offshore bewegingen in de sector”, stelt Arjan Blok van Yacht. “Geconstateerd kan worden dat er een steeds verdere mismatch dreigt te ontstaan tussen enerzijds de gevraagde en anderzijds de aangeboden competenties in de sector. Hier zal de sector een oplossing voor moeten weten te vinden. Opleiding is derhalve cruciaal. De al wel aanwezige competenties, opgedane ervaringen en kwalificaties van medewerkers staan constant onder druk dankzij de steeds snellere veranderingen.”

Meer generalisten

Naast het cruciale belang van opleiding en scholing is een toenemende vraag naar generalisten in plaats van specialisten zichtbaar. “De verwachting is dat er weer meer vraag komt naar wat meer generalistische functies, dan de puur specialistische functies”, zegt Blok. “Nieuwe methoden van softwareontwikkeling, passend bij deze snelle veranderingen, vragen immers om kleine, multidisciplinaire ontwikkel- en beheerteams”

Multidisciplinair team

Deze teams dienen in nauwe samenwerking met de klant de cycli van design, bouw en test te kunnen doorlopen”, aldus Blok. “Go to where the work is, dat motto. Een developer moet dan idealiter ook testwerkzaamheden uit kunnen voeren. En een tester op zijn beurt moet kunnen helpen bij het definiëren van requirements. De vraag van de klant in nauwe samenwerking kunnen vertalen in oplossingen, kennis onderling actief kunnen delen in een multidisciplinair team en zicht hebben op de hele keten worden belangrijker dan ooit.”

0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie