Naar inhoud

Open data kunnen de aanjager zijn voor de Europese economie

Open data hebben betrekking op de informatie die door overheidsinstanties wordt verzameld, geproduceerd of betaald en die vrijelijk door iedereen kan worden gebruikt, gewijzigd en gedeeld. De voordelen van open data zijn onder meer een toename van de transparantie en de verantwoordingsplicht van de overheid en tastbare sociale en economische voordelen voor burgers, bedrijven en het maatschappelijk middenveld.

Open data en het hergebruik van reeksen open data helpen bij efficiencyverbetering, bij het realiseren van lagere kosten voor dienstverlening en bij het behalen van sociale doelen en milieudoelstellingen. Dit kun je opmaken uit ‘The Economic Impact of Open Data: Opportunities for value creation in Europe’, het nieuwste onderzoeksrapport van Capgemini Invent, onderdeel van het gelijknamige consultancybedrijf, over de toepassing van open data in opdracht van de Europese Commissie. Het rapport is opgesteld in het kader van het European Data Portal.

European Data Portal

Dit studierapport is onderdeel van een reeks rapporten die sinds 2015 wordt gepubliceerd over de wijze waarop open data economische waarde kunnen creëren. In de in 2015 gepubliceerde inventarisatiestudie voor de lancering van het Europese dataportaal wordt de marktomvang van openbare gegevens in 2020 op 75,7 miljard euro geraamd, met een aanzienlijke toename van ongeveer 37 procent tussen 2016 en 2020.

In deze context heeft de Europese Unie (EU) het Europese Data Portal gelanceerd. In het portaal wordt informatie verzameld over de data die in verschillende Europese landen beschikbaar worden gesteld. Nu bestrijkt het 35 landen plus 82 catalogi met links naar bijna een miljoen datasets in heel Europa en biedt het een verscheidenheid aan leermiddelen en open data use cases.

Toegevoegde waarde open data

Dit jaar concluderen de onderzoekers dat open data in verschillende sectoren toegevoegde waarde leveren, op verschillende manieren en voor verschillende gebruikers, zoals bedrijven, overheden en burgers. Het onderzoek laat zien dat open data een snellere en eenvoudigere toegang tot meer informatie ontsluiten, waardoor een betere besluitvorming mogelijk wordt. Dit is een overzicht van de vier belangrijkste bevindingen van deze studie.

1. Marktomvang open data

Resultaten uit een literatuurstudie leren dat in een conservatief groeiscenario de marktomvang van open data als aandeel van het bruto binnenlands product (bbp) 199,51 miljard euro bedraagt voor de EU-landen in 2025. In het optimistische scenario is dat 334,20 miljard euro in 2025. Dit resulteert in een groeipotentieel van 134,69 miljard euro.

2. Werkgelegenheid open data

Er wordt ook een groei verwacht van het aantal mensen dat een dienstverband heeft dankzij open data. De prognose is dat in 2025 het aantal directe en indirecte medewerkers in open data in een optimistisch scenario kan groeien tot 1,97 miljoen. Dit is een groeipotentieel van 884 duizend aan banen gerelateerd aan open data. Als in 2025 de waarde die door elke medewerker wordt gecreëerd meer dan 169 duizend euro bedraagt – de status in 2019 – kan de omvang van de markt voor open data potentieel nog groter zijn dan voorspeld.

3. Efficiëntiewinst en kostenbesparing door open data

De waarde die door open data wordt gecreëerd, gaat verder dan alleen de financiële voordelen. Niet alleen helpen open data bedrijven en overheden om meer inkomsten te genereren met nieuwe diensten of om kosten te besparen door efficiënter te werken, het kan ook helpen om levens te redden, tijd te besparen, het milieu te beschermen en de kennisoverdracht te verbeteren door middel van taaldiensten.

4. Kansen om het volledige potentieel van open data te benutten

Bij waardecreatie liggen de kansen voor open data niet alleen in de omvang van het personeelsbestand, maar ook in de manier waarop waarde kan worden gecreëerd. Om dit te bereiken, moet er een adequaat aanbod van sets van open data zijn. Een gemiste kans is dat er nog een grote hoeveelheid data geschikt is om als open data te worden gepubliceerd, maar dat die nog niet open is.

Tegelijkertijd zijn veel datasets eenvoudigweg niet geschikt om in hun oorspronkelijke vorm openlijk beschikbaar te stellen, omdat ze vertrouwelijk zijn of persoonlijke gegevens bevatten, zoals medische dossiers, die geaggregeerd of geanonimiseerd moeten worden voordat ze kunnen worden gedistribueerd.

Verbetering van producten en diensten

“Open data zijn er om dataprojecten te verrijken, afgewogen beslissingen te nemen en processen, diensten en producten te verbeteren”, zegt Esther Huyer, consultant bij Capgemini Invent en als hoofdonderzoeker betrokken bij de studie. “Het economisch potentieel komt tot uiting wanneer we ons bewustzijn en vaardigheidsniveau verhogen om kansen te signaleren en te benutten.”

“We moeten de aanpak van datahergebruik onderzoeken en verbeteren op een manier die ethisch, duurzaam en geschikt is voor het doel waarvoor de data nodig zijn. Bij voorkeur worden open data gecombineerd met persoonlijke, gedeelde of via crowdsourcing verkregen data."

Tip: Wil je weten hoe je insights en data omzet naar een strategie en concrete acties? Dan is de opleiding Customer Insight & Data Driven Marketing wat voor jou!

  • Tijdens de opleiding leer je hoe je met data en inzichten zowel de waarde voor de klanten als de waarde voor de organisatie kunt verhogen.
  • Naast de opleiding stel je een managementplan op over customer insights voor je eigen organisatie, direct geschikt voor implementatie.
Lees meer over deze opleiding ►
Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie