Naar inhoud

Opleidingen steeds meer in het teken van leren van elkaar

In het Nederlandse bedrijfsleven wordt steeds meer aandacht geschonken aan het opleiden van de werknemers. Enerzijds neemt e-learning als opleidingsvorm snel in populariteit toe, anderzijds zijn de belangrijkste trends anno 2016 meer kennis met elkaar delen en meer begeleiden en coachen van elkaar. De verwachting is dat het aantal deelnemers aan opleidingen en trainingen verder groeit in 2016.

Kennis met elkaar delen

Onderzoeksbureau NIDAP voert in samenwerking met opleidingsvergelijkingssite Springest jaarlijks onderzoek uit naar de leervoorkeuren van werkgevers, studenten en werkenden. Uit het onderzoek van dit jaar blijkt dat e-learning als opleidingsvorm snel in populariteit toeneemt. Dit heeft ook gevolgen voor de manier waarop er wordt geleerd. Opvallend is echter dat de belangrijkste trends op dit moment gevormd worden door meer kennis met elkaar delen en meer begeleiden en coachen van elkaar.

Toename deelname opleidingen

Volgens 200 HR-managers uit de top van het Nederlandse bedrijfsleven wordt er ook steeds meer geleerd door werknemers. Vooral binnen de zorg zal digitaal leren sterk toenemen. Volgens werkgevers gaat dit ten koste van het klassikale leren. Het leren binnen financiële instellingen wordt aangedreven door veranderingen in wet- en regelgeving. Directies verwachten vooral dat investeren in e-learning betekent dat werknemers sneller met veranderingen kunnen meegaan.

Verwachte groei interne opleidingen

Maar de besparing op opleidingskosten speelt ook mee voor directie en management. Bijna de helft van de grotere organisaties heeft daarom een eigen academy, die dienst doet als bedrijfsschool. De verwachting is dat het zelf intern ontwikkelen van opleidingen verder zal toenemen. De ondervraagde werkgevers willen dat aanbieders van opleidingen en trainingen daar een actieve rol bij gaan spelen.

0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie