Naar inhoud

Oproep opleidingsbudgetten breder in te zetten

Nederland zoekt nieuwe wegen om grotere mobiliteit te creëren op de arbeidsmarkt. In een samenleving met een steeds grotere economische dynamiek, snelle baanveranderingen en flexibilisering van de arbeidsmarkt, moet dit werknemers en werkgevers sterker maken én hen wendbaar houden. Werknemers hebben hierbij wel nieuwe zekerheden en ontwikkelkansen nodig. Dat vereist meer zebrapaden op de arbeidsmarkt, zodat werknemers veilig kunnen oversteken van-werk-naar-werk en werkloosheid wordt voorkomen. Over een zaak zijn alle partijen het eens. Voortdurende opleiding is absolute noodzaak.

Bredere inzet opleidingsbudgetten

Opleidingsbudgetten van bedrijven en bedrijfstakken moeten veel breder worden ingezet dan nu veelal het geval is. Onder meer moeten flexwerkers toegang krijgen tot sectorale opleidingsfondsen en moet scholing niet alleen in het teken staan van de huidige baan, maar transities ook naar andere sectoren mogelijk maken. Hiertoe moeten vakbonden en werkgevers de komende jaren afspraken maken.”

Breedgedragen oproep en inspiratie

Die oproep hebben Jurriën Koops, directeur van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), Harry van de Kraats, directeur van werkgeversvereniging AWVN, en Paulien Bongers, directeur Prevention, Work & Health van TNO, deze week gedaan in Den Haag. Zij hebben daar de inspiratiegids “Veilig oversteken” overhandigd aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die door de drie partijen was uitgenodigd voor een werkbezoek bij KPN/Randstad, een van de praktijkvoorbeelden uit de uitgave.

Voortdurend opleiden is noodzakelijk

Volgens de drie directeuren vraagt de arbeidsmarkt er steeds vaker om dat werknemers van beroep veranderen of in een heel andere sector gaan werken. Zo doen zich momenteel tekorten voor in technische beroepen, maar zijn er tegelijkertijd enige honderdduizenden langdurig werklozen. Opleidingen sluiten lang niet altijd goed aan op wat de arbeidsmarkt vraagt, stellen de directeuren. Hun verwachting is dat de arbeidsmarkt steeds sneller zal veranderen en andere eisen zal stellen. Voortdurend opleiden is volgens hen dan het enige juiste antwoord.

Betere omgang veranderende arbeidsmarkt

De publicatie “Veilig oversteken” van TNO, ABU en AWVN toont voorbeelden van een groot aantal initiatieven om beter om te gaan met de veranderende arbeidsmarkt. Sleutelbegrip daarin is “van-werk-naar-werk”, zorgen dat werknemers die bij het ene bedrijf buiten de boot vallen snel en veilig door kunnen naar een heel andere baan bij een ander bedrijf, mogelijk ook in een andere sector, en werkloosheid zoveel mogelijk wordt voorkomen.

De digitale versie van het boek “Veilig oversteken” kun je downloaden op de website van ABU.

0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie