Naar inhoud

Opvallend weinig angst voor de opkomst van robotcollega’s

Mensen lijken weinig angst of afkeer te kennen voor de opkomst van robotcollega’s. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht – namelijk dat mensen bang zijn dat machines hun werk overnemen – geeft 88 procent aan geen moeite te hebben met de introductie van robotcollega’s op de werkvloer. Sterker nog, meer dan twee derde (69%) zegt te verwachten dat de term ´workforce` in de toekomst ook bestaat uit intelligente machines die samenwerken met menselijke collega’s.

Artificial intelligence en automatisering

Hoewel 70 procent verwacht dat artificial intelligence binnen 20 jaar vooral werknemers met administratieve functies vervangt, geeft 69 procent aan dat automatisering van handmatige processen diezelfde medewerkers de kans biedt zich te ontplooien op andere werkterreinen in plaats van collectief hun baan te verliezen.

Dit blijkt uit een onderzoek van softwareleverancier Pegasystems. De onderzoeksresultaten zijn gebundeld in het rapport ‘The Future of Work’. Voor de studie zijn wereldwijd 845 senior executives uit de belangrijkste industrietakken zoals de financiële dienstverlening, de verzekeringsbranche, productiebedrijven, telecom & media, overheid en detailhandel ondervraagd naar hun kijk op de groeiende rol van artificial intelligence en automatisering op de werkplek van de toekomst.

Samenwerking mens en machine

Het onderzoek bracht nog een aantal andere voordelen aan het licht van de samenwerking tussen mens en slimme machine. Zo verwachten veel respondenten dat werktijden flexibeler worden en werknemers zich meer kunnen richten op uitdagende taken dankzij hun ‘machinale collega’s. Zo is 69 procent het erover eens dat automatisering van handmatige processen medewerkers aanzienlijk meer mogelijkheden geeft voor afwisselender en lonender werk.

Dit is vooral van toepassing voor werknemers in klantgerichte functies die, volgens de respondenten, ontdekken dat slimme machines alledaagse routinehandelingen en ergernissen kunnen wegnemen en hen meer verantwoordelijkheid kunnen geven. 64 procent van de respondenten denkt dat AI medewerkers voorziet van oplossingen voor problemen die voorheen werden doorverwezen naar een medewerker met een hoger beslissingsniveau in de organisatie.

Mens blijft belangrijke factor

Uit het onderzoek komt ook duidelijk naar voren dat het menselijk aandeel een belangrijke factor blijft bij banen die emotionele intelligentie, beoordelingsvermogen en cultureel inzicht vereisen. Veelzeggend is dat slechts 41 procent verwacht dat AI medewerkers met een klantgerichte functie vervangt, terwijl 77 procent denkt dat AI de komende vijf jaar standaard wordt ingezet voor suggesties over de next-best-action aan klantenservicemedewerkers.

Desondanks maakt het onderzoek duidelijk dat mensen zelf de regie willen houden over de inzet van intelligente machines. Vier van de vijf (79 procent) respondenten geven aan zich ongemakkelijk te voelen bij een intelligente machine als leidinggevende, hoewel – opmerkelijk – 78 procent aangeeft hier minder moeite mee te hebben bij volledige transparantie en controle op de wijze van besluitvorming.

Inzien van toegevoegde waarde

“Dit onderzoek toont aan dat de angst dat intelligente machines de mens op de werkplek ondergeschikt of, erger nog, overbodig maakt onterecht is”, stelt Derk-Jan Brand, managing director Benelux & Nordics bij Pegasystems. “De realiteit is dat langzaam het besef groeit dat artificial intelligence en robotic process automation van toegevoegde waarde kunnen zijn. Door mens en machine zij aan zij te laten samenwerken en in te zetten als aanvulling op en niet als vervanging van, zijn organisaties operationeel slimmer, efficiënter en effectiever. Tegelijkertijd levert het voor de werknemers meer lonende en bevredigende banen op.”

Het onderhavige onderzoeksrapport kun je downloaden op de website van Pegasystems.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie