Naar inhoud

Permanent leren steeds crucialer door digitale transformatie

De voortgaande digitalisering – die door de COVID-19-pandemie zelfs versneld wordt – maakt permanente educatie steeds belangrijker op de arbeidsmarkt. Inmiddels voelt 17,2 procent van de Nederlandse werknemers zich overbodig op de werkvloer, omdat de persoonlijke vaardigheden niet langer in lijn liggen met de huidige gang van zaken binnen de organisatie. Vooral medewerkers met een lange staat van dienst en alledaagse routinetaken worstelen met dat gevoel.

Dat blijkt uit een Europees onderzoek naar de toekomst van werk onder 3.870 werknemers en 2.498 leidinggevenden, dat is uitgevoerd door de Antwerp Management School – de autonome businessschool van de Universiteit Antwerpen – in samenwerking met dagblad De Tijd en humanresourcesdienstverlener SD Worx. De deelnemers aan het onderzoek zijn afkomstig uit België, Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Digitale transformatie

De oorsprong van dat gevoel van overbodigheid ligt bij de vele handmatige werkzaamheden en routinetaken waar werknemers uit sectoren zoals de handel, de logistiek en het transport dagelijks mee te maken hebben. Mensen met zo’n baan geven het vaakst aan dat ze het gevoel hebben dat hun skills overbodig zijn. Onder meer administratieve medewerkers, pakketbezorgers en winkelpersoneel hebben hiermee te maken. Leeftijd is niet zozeer de bepalende factor.

Vooral lang binnen de organisatie werken in combinatie met een takenpakket dat veelal uit eenvoudige klusjes bestaat, verklaren waarom werknemers het gevoel hebben dat ze vastgeroest zijn in hun baan en niet meer interessant zijn voor de arbeidsmarkt. Bijna een op vijf werknemers (19,2%) zegt dat hij of zij over veel vaardigheden beschikt die niet meer waardevol zijn. Bijna een kwart (23%) vreest zelfs dat zijn of haar functie in het gedrang komt als er een reorganisatie wordt doorgevoerd.

Overbodig personeel

In het onderzoek is ook bij leidinggevenden nagegaan hoe zij kijken naar de inzetbaarheid van hun medewerkers. Bijna een kwart (22,3%) denkt dat het merendeel van de medewerkers niet capabel is om een andere functie binnen het bedrijf uit te oefenen. Ze zien met andere woorden intern weinig doorgroeimogelijkheden voor hun mensen. Ongeveer een kwart (23,5%) denkt dat medewerkers straks helemaal overbodig worden als de technologische middelen zich blijven ontwikkelen. Nog eens 25,5 procent vindt dat één of meerdere werknemers de snelheid en de recente ontwikkelingen niet kan volgen.

Loyaliteit aan werkgever

“Werknemers die vrezen voor hun toekomstbestendigheid en hun competenties als verouderd zien, zijn doorgaans werknemers voor wie vooral functiespecifieke kennis belangrijk is en die zichzelf minder hoog inschatten op algemene vaardigheden”, duidt Ans De Vos, hoogleraar sustainable careers aan de Antwerp Management School. “Hierdoor denken ze dat ze minder kansen hebben bij een reorganisatie of baanwissel.

“Daarnaast zien we wel nog steeds een duidelijke loyaliteit van werknemers aan hun werkgever. Hoewel meer dan een op drie Nederlanders aangeeft in zijn of haar loopbaan nog eens iets anders te willen doen, is dat voor bijna de helft (48,7%) wel bij de huidige werkgever.”

Gedeelde verantwoordelijkheid

Medewerkers klaarstomen voor de toekomst blijft een gedeelde verantwoordelijkheid. Zowel werknemers, leidinggevenden als humanresourcesmanagers hebben hier een belangrijke rol in. Meer dan vier op tien Nederlandse werknemers (41,9%) zeggen het gevoel te hebben dat ze door hun bedrijf en leidinggevende de nodige ondersteuning krijgen om zich verder te ontwikkelen. Zij ervaren dat er niet enkel naar hun prestaties wordt gekeken, maar ook naar hoe ze in de toekomst kunnen werken.

Dit gaat niet alleen om het volgen van opleidingen, maar ook om gesprekken waarin aandacht besteed wordt aan de verdere loopbaan. Een op vijf zegt niet het gevoel te hebben dat daar ruimte voor is en zegt enkel afgerekend te worden op het uitvoeren van zijn of haar huidige takenpakket. Nog eens 17,9 procent geeft aan dat elke vorm van feedback ontbreekt.

Permanente educatie

“Leren en ontwikkelen blijven meestal beperkt tot de klassieke vormen van opleidingen en zijn tot op heden vooral gericht op vaardigheden die belangrijk zijn voor de huidige baan. Toch geeft een aanzienlijk deel (42,4%) van de Nederlandse werknemers (42,4%) aan ervoor te willen zorgen dat zijn of haar vaardigheden ook in de toekomst relevant zijn en blijven, bijvoorbeeld na een herstructurering of bij het zoeken van een nieuwe baan”, stelt Mark Bloem, algemeen directeur Nederland bij SD Worx. “Het is daarom van essentieel belang dat zowel leidinggevenden als werknemers voldoende initiatief blijven nemen in de ontwikkeling van de loopbaanambities.”

Tip: Wil jij jouw organisatie succesvol door de digitale transformatie leiden? Dan is de post-master-opleiding Digitale Transformatie & Leiderschap wat voor jou!

  • In 4 tot 5 maanden leer je alle ins & outs van de digitale transformatie en hoe jij jouw organisatie meeneemt in de hele transitie.
  • Naast de opleiding stel je een plan op voor de digitale transformatie van je eigen organisatie, getoetst door professionals uit de praktijk.
Lees meer over deze opleiding ►
Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie