Naar inhoud

Permanente educatie begint een echte mindset te worden

Het besef dat permanente educatie noodzaak is voor een gezonde ontwikkeling van de loopbaan, begint vaste vormen aan te nemen. In Nederland wordt veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van coachende en communicatieve vaardigheden. E-learning en blended learning zijn inmiddels marktstandaarden geworden. 60 procent van de werknemers heeft hier inmiddels ervaring mee. Bij het kiezen van een opleiding heeft de manager nog wel veel macht. En het persoonlijk leerbudget blijkt bijzonder effectief. Wel wordt er te veel gelet op de waarde van een diploma, in plaats van de bijdrage die een opleiding kan leveren aan de carrière.

Human resource development

Dit leert het onderzoeksrapport ‘HRD Trends 2017 – Hoe organiseren vakgenoten het leren?’. Het rapport is samengesteld door Springest, een vergelijkingssite voor opleidingen, in samenwerking met onderzoeksbureau NIDAP. Voor de publicatie zijn meer dan 3.940 uit verschillende branches in Nederland ondervraagd. Het rapport vertelt een duidelijk verhaal over de huidige staat van lerende organisaties en de mentaliteit van werknemers.

Een leven lang leren

59 procent van de ondervraagden geeft aan meer belang te hechten aan kennisverbreding dan verder specialiseren. De meerderheid (53%) is van mening dat werkgevers voldoende actie ondernemen om doorleren te stimuleren. Eén van de belangrijkste conclusies: 77 procent van werknemers is van mening dat doorleren altijd je eigen verantwoordelijkheid blijft. Slechts 21 procent van de ondervraagden is bekend met het scholingsrecht in de Wet werk en zekerheid (WWZ). Werkgevers in Nederland nemen ontwikkeling serieus. ‘Een leven lang leren’ begint een echte mindset te worden.

Financiën vormen nog een barrière

De evolutie van leermethodes, zelfsturing, de versoepeling van werktijden – allemaal ontwikkelingen die een rol spelen bij het verlagen van de barrière naar het leren toe. De belangrijkste reden dat een medewerker uiteindelijk een opleiding niet volgt, is nog altijd de kosten (31%). Daarentegen zegt 60 procent van de ondervraagden dat ze graag gebruik zouden maken van een persoonlijk leerbudget. Nog eens 57 procent zegt dat ze dan ook meer zouden gaan leren.

Diploma is belangrijker dan carrièrebijdrage

Uit het onderzoek is gebleken dat de waarde van het diploma, de inhoudelijke kwaliteit en de bereikbaarheid de drie belangrijkste factoren zijn bij het kiezen van een opleiding. De waarde van een diploma blijkt met 51 procent de belangrijkste factor in het kiezen van een opleiding. Slechts 27 procent vindt de carrièrebijdrage de belangrijkste reden om een opleiding te volgen. Er wordt te veel gelet op de waarde van een papiertje en te weinig aan de bijdrage die een opleiding kan leveren aan een carrière.

Uitzondering bij marketingopleidingen

“Vanuit onze ervaringen kan ik dit beeld niet bevestigen”, zegt Hans Molenaar, directeur van Beeckestijn Business School. “Wij zien juist dat mensen zich realiseren dat het bijhouden van kennis cruciaal is voor hun carrière. Vrouwen zijn hier overigens hier veel bewuster mee bezig dan mannen. Deelnemers willen én de laatste kennis op het gebied van bijvoorbeeld digital marketing en customer experience én een diploma van een gerenommeerde opleider die in het vakgebied hoog aangeschreven staat en met topdocenten werkt. Het is wel zo dat in economisch onzekere tijden mensen meer zelf in plaats van de organisatie investeren in hun persoonlijke ontwikkeling en ook kiezen voor cv-waardige opleidingen.”

Medewerker bepaalt zijn eigen leerproces

Van de ondervraagden zoekt en boekt 85 procent zelfstandig een opleiding. De HR-afdeling heeft, in verhouding tot de directe leidinggevenden, weinig invloed bij het beginnen van een nieuw leermoment. De manager heeft gedurende het zoek-, vergelijk- en boekproces het meeste invloed op de medewerker. 25 procent krijgt advies van vrienden, familie en collega’s tijdens de zoektocht naar een opleiding. De gelijken van medewerkers spelen een belangrijke rol in het leerproces. 53 procent geeft de voorkeur aan groepen die zijn samengesteld uit vakgenoten. In 2015 was dit nog 39 procent.

Populairste onderwerpen per niveau

Mbo-niveau:

1. Zorg & welzijn

2. Financieel en administratief

3. Technische opleidingen

Hbo-niveau:

1. Zorg & welzijn

2. Bedrijfskunde

3. Onderwijs

Hbo+-niveau:

1. Onderwijs

2. Zorg & welzijn

3. Management

Op hbo- en hbo+-niveau komen HRM-opleidingen op de vierde plaats.

De industriesector

Het onderzoek toont aan dat het leren bij bedrijven in de industriesector veelal traditioneel wordt georganiseerd. Hoewel veel medewerkers in aanraking zijn geweest met nieuwe leermethodes als e-learning en blended learning, vindt een groot deel van het leren nog steeds plaats door middel van traditionele cursussen en trainingen – vooral op gebied van veiligheid en arbo en analytische vaardigheden. Bij langdurige opleidingen valt het vooral op dat masteropleidingen op HR-niveau populair zijn. De meest opvallende conclusie uit het onderzoek gaat over het persoonlijk leerbudget. 100 procent van de medewerkers zegt meer te gaan leren als een persoonlijk leerbudget beschikbaar is.

De zorgsector

Bedrijven in de zorgsector pakken nieuwe manieren van leren op. Veel medewerkers zijn al in aanraking zijn geweest met nieuwe leermethodes als e-learning en blended learning. Het merendeel van opleidingen zijn op hbo-niveau en van langere duur – een indicatie van de doorgroeimogelijkheden in de zorg. Trainingen en cursussen op het gebied van persoonlijke effectiviteit zijn erg populair. Op bachelor-niveau zijn bedrijfsmanagementopleidingen het meeste gevolgd – na zorg- en welzijnsopleidingen. Op masterniveau is dit HRM. Slechts 15 procent van de medewerkers uit de zorgsector heeft een persoonlijk leerbudget. Het overgrote deel van deze persoonlijke leerbudgetten zijn salarisafhankelijk.

Het onderhavige onderzoeksrapport kun je downloaden op de website van Springest.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie