Naar inhoud

Permanente scholing nog geen standaard voor Nederlandse beroepsbevolking

Het voortdurend bijspijkeren van kennis en kunde is evident aan de digitalisering van de maatschappij. Toch is het volgen van opleidingen en cursussen nog geen gemeengoed onder de Nederlandse beroepsbevolking. Vier van de vijf werkenden in Nederland hebben de afgelopen drie jaar géén erkend certificaat behaald of een opleiding dan wel een training gevolgd. Bovendien scoort een leuke opleiding beter dan scholing die kansen op de arbeidsmarkt vergroot.

Opleidingen voor huidige werk

Verder valt op dat zzp'ers zichzelf meer scholen in vergelijking met personen in loondienst (20%). De kwetsbare arbeidsmarktgroep 50-plussers heeft zichzelf met 14 procent het minst geschoold. Opleidingen die worden gevolgd, richten zich primair op het beter worden in de huidige werkzaamheden (68%) of omdat ze leuk zijn (36%). Nog geen derde (32%) heeft de afgelopen drie jaar een opleiding gevolgd die leidt tot meer kansen op de arbeidsmarkt of buiten het eigen vakgebied. Dat blijkt uit de jongste cijfers van het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van het onderzoeks- en adviesbureau Intelligence Group onder ruim 7.000 personen in opdracht van het Jaarcongres Enjoy Employability, dat op 17 maart 2016 plaatsvindt.

Leven lang leren nog ver weg

Hogeropgeleiden (27%) en zzp'ers (22%) zijn relatief positieve uitzonderingen als het gaat om het volgen van opleidingen in de afgelopen drie jaar. Daarentegen zijn het met name de kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt die juist géén opleiding hebben gevolgd, respectievelijk 86 procent van de werklozen, 88 procent van de laagopgeleiden en 86 procent van de 50-plussers. In totaliteit heeft slechts één op de vijf personen uit de Nederlandse beroepsbevolking de afgelopen drie jaar een certificaat behaald of opleiding gevolgd. Daarmee lijkt 'een leven lang leren' erg ver weg.

Additionele kennis en vaardigheden

De groep die vervolgens een opleiding volgt, kiest daar primair voor om additionele kennis of vaardigheden op te doen die hen meer waard maken voor het huidige werk. Opleidingen gericht op kennis en vaardigheden die mensen meer kansen bieden op de arbeidsmarkt of buiten hun vakgebied zijn door 32 procent gevolgd. Met name werklozen kiezen hiervoor (48%). Daarmee behoort de inzet op het vergroten van employability van werknemers, zowel bij werkgevers als werknemers, nog lang niet tot de prioriteiten, evenmin als het inzetten op opleiden in algemene zin.

Mismatch op de arbeidsmarkt

Volgens Maaike Kooter, projectleider employability bij Intelligence Group, is de uitkomst van het onderzoek opmerkelijk: “De mismatch op de arbeidsmarkt ontstaat vanwege het ontbreken van de juiste skills en opleidingen. Scholing is in deze snel veranderende arbeidsmarkt cruciaal om je arbeidsmarktkansen op peil te houden. Nu blijkt dat de overgrote meerderheid daar de afgelopen drie jaar niets aan heeft gedaan, is dat zorgwekkend voor de employability van de Nederlandse beroepsbevolking, maar ook voor werkgevers die moord en brand schreeuwen om vakmensen die ze niet kunnen vinden.”

Kansen door activiteit en courantheid

Arbeidsmarktkansen worden allereerst bepaald door de activiteit van een persoon (werkzaam of werkloos), vervolgens door de courantheid (vraag naar skills en vaardigheden) en daarna pas door de leeftijd. Het is dus niet de leeftijd die het sterkste discrimineert, maar juist het ontbreken van courante skills en vaardigheden. Het is derhalve zorgwekkend om te zien dat juist onder 50-plussers minder opleidingen gevolgd worden en dat dit ook de groep is die het minst kiest voor opleidingen die hun arbeidsmarktkans vergroten (29%).

Opleidingen noodzaak voor 50-plussers

Daarmee werkt deze groep het minst aan de eigen employability. “Een zorgwekkende ontwikkeling die misschien om niet gangbare maatregelen vraagt”, aldus Kooter. “Overheid, vakbonden en werkgevers zouden middels regelingen en afspraken 50-plussers weer terug de schoolbank in moeten krijgen. Met fiscale voordelen of het labelen van de transitievergoeding voor opleidingen zou het aantrekkelijk moeten worden om opleidingen te volgen in gebieden waar veel vraag naar is, zoals vakmensen in techniek, ICT en gastvrijheid.”

0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie