Naar inhoud

Persoonlijk advies nog geen standaard in agrarische sector

Het belang van personalisatie is nog niet doorgedrongen in alle sectoren. Zo geeft 38 procent van de Nederlandse boeren aan geen persoonlijke aanbiedingen en advies op maat te krijgen van de leveranciers. En dat terwijl advies dat is toegespitst op de individuele situatie van de boer veel voordelen oplevert. Kijkend over de grens tekenen de verschillen zich duidelijk af. In Duitsland scoren leveranciers hoog. Daar zegt 90 procent van de agrarisch ondernemers wel persoonlijke aanbiedingen en advies te ontvangen van hun leverancier. In Engeland komt dit percentage uit op 68 procent.

Relatie met toeleveranciers

Dit blijkt uit een onderzoek van CRM Partners, een IT-dienstverlener die onder andere gericht is op optimalisatie van de customer engagement in de agrarische sector. Voor de studie is aan 507 boeren uit Nederland, Engeland en Duitsland gevraagd naar de relatie met de toeleveranciers. De onderzoeksresultaten zijn samengebracht in het onderzoeksrapport ‘Klantrelaties in de agri’. De respondenten is ook gevraagd in hoeverre de leverancier op de hoogte is van hun bedrijfsvoering. Het merendeel van de Nederlandse boeren geeft aan dat dit bij de meeste leveranciers goed geregeld is. Echter, deze kennis is over de bedrijfsvoering vaak ondergebracht bij één persoon.

De mate waarin leveranciers bekend zijn met de bedrijfsvoering van hun klanten in Nederland

Klantinformatie delen

Aan de respondenten van dit onderzoek is daarnaast gevraagd of zij vinden dat leveranciers klantinformatie met elkaar moeten delen om de dienstverlening te optimaliseren. Het merendeel van de Nederlandse en Duitse agrarisch ondernemers is het daarmee eens, respectievelijk 69 procent en 63 procent. In Engeland zijn ze minder enthousiast over deze werkwijze. Daar vindt slechts 46 procent informatiedeling een goed idee.

Ad hoc bijsturing

“Ondernemers in de agrarische sector hebben een steeds grotere behoefte aan informatie en managementinformatie waarmee zij het reilen en zeilen van hun bedrijf ad hoc kunnen bijsturen”, stelt Herman Bodewes, manager van het AgriLab bij CRM Partners. “Denk bijvoorbeeld aan hittestress bij koeien. Wanneer de thermometer een aantal dagen achter elkaar hoge temperaturen aangeeft, ligt het risico van oververhitting en lage melkproductie op de loer.”

Registratie klantgegevens

“Bij temperaturen hoger dan 25 graden is het zaak om koeien aan het eten te houden, waarbij een speciaal rantsoen met extra vitaminen en mineralen raadzaam is”, vertelt Bodewes. “Leveranciers spelen een belangrijke rol in het voorkomen van hittestress door gericht advies te geven. Met behulp van een simpel sms’je kunnen boeren worden geattendeerd op extreme weersomstandigheden en de daarmee samenhangende risico’s. Reden te meer dus voor adviseurs om alle klantinformatie goed te registreren.”

Het onderhavige onderzoeksrapport kun je downloaden op de website van CRM Partners.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie