Naar inhoud

Politieke partijen negeren met webshops consumentenrechten

Zorgeloos winkelen op het internet? Niet bij de online winkels van zes onderzochte Nederlandse politieke partijen. Deze webshops voldoen namelijk gemiddeld voor slechts 36 procent aan de wettelijke eisen en zijn in strijd met verschillende wetten, zoals de Telecommunicatiewet, de Wet bescherming persoonsgegevens en de relevante bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek zoals die gelden voor overeenkomsten op afstand en overeenkomsten buiten de verkoopruimte.

Dit blijkt uit audits die Trusted Shops, een keurmerk voor e-commerce, heeft uitgevoerd bij webshops van de VVD, GroenLinks, CDA, D66, SP en PvdA op meer dan 40 individuele criteria. Aangezien de PVV geen webshop heeft, is deze partij niet meegenomen in het onderzoek.

Webshops riskeren hoge boetes

Doordat consumenten bij deze webshops producten kunnen bestellen, is de consumentenwetgeving van toepassing. Bij de uitgevoerde audits zijn de volgende punten bekeken: identiteit en bereikbaarheid; gegevensbescherming en veiligheid; herroeping; producten en kosten; levering en betaling; bestelproces. De webshops scoren op alle punten ondermaats. “Het lijkt erop dat de partijen niet beseffen dat ze op zoveel punten slecht scoren”, aldus Dashne Faraj, juriste bij Trusted Shops. “Een schending van het herroepingsrecht kan leiden tot hoge boetes.”

Partijen spreken eigen standpunten tegen

“De meeste gebreken vonden we in de informatie over de bescherming van gegevens”, merkt Faraj op. “Dat is opmerkelijk, want privacybescherming is een topic dat in veel partijprogramma’s terugkomt. Toch komen de betreffende onderdelen in de partijprogramma’s niet overeen met de praktijk. Gemiddeld voldoen de onderzochte webshops aan slechts twee van de tien punten op het gebied van gegevensbescherming en veiligheid.”

Meest voorkomende overtredingen

Over het algemeen wordt er wel goed gescoord in de categorie ‘Producten en kosten’. Gemiddeld scoren de partijen hier namelijk 10 van de 12. Helaas is dit een uitzondering want in de andere categorieën wordt er aan bijna alle punten niet voldaan. De meest opvallende overtredingen per partij op een rij.

1. De webshop van PvdA scoort het best. De webshop voldoet aan 47 procent van de criteria. Hoewel de PvdA van mening is dat het doel van verzameling en verwerking niet onbeperkt opgerekt mag worden, worden niet alle doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens in de webshop voldoende duidelijk vermeld.

2. De PvdA wordt op de voet gevolgd door D66. Die webshop voldoet aan 44 procent van de eisen. Ondanks dat D66 vindt dat consumenten moeten kunnen kiezen welke gegevens zij via cookies willen delen, met wie en waarvoor, ontbreken de momenteel geldende cookietoestemming en de privacyverklaring op hun webshop. Er wordt echter wel verwezen naar de privacyverklaring op D66.nl. Maar dat is onvoldoende, mede doordat in de webshop persoonsgegevens voor andere doeleinden worden verwerkt dan op de reguliere D66-websites.

3. De webshop van het CDA voldoet voor slechts 35 procent. Deze scoort het slechtst in de categorie ‘Herroeping’. Er is namelijk geen informatie aanwezig met betrekking tot het herroepingsrecht. Webwinkeliers zijn echter verplicht om informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht op een aantal manieren mede te delen.

4. De webshop van GroenLinks voldoet aan 33 procent van de gestelde eisen. Bij deze webshop is er geen enkele informatie aanwezig over het herroepingsrecht. Daarnaast is er ook geen privacyverklaring aanwezig en wordt er niet om cookietoestemming gevraagd, terwijl de partij in haar partijprogramma aangeeft meer capaciteit te willen voor de Autoriteit Persoonsgegevens om privacy-schendingen te kunnen aanpakken en om bedrijven te begeleiden bij het organiseren van de opslag van persoonsgegevens.

5. De webshop van de SP voldoet aan 33 procent van de webshop-criteria. De SP scoort van alle partijen het slechtst op het punt ‘Identiteit en bereikbaarheid’: de verkopersidentificatie is afwezig, rechtsvorm, handelsnaam en geografische gegevens ontbreken en ook de KvK- en btw-nummers worden niet genoemd op de website. Daarnaast is er geen snelle contactmogelijkheid.

6. De webshop van de VVD scoort het slechtst. De webshop voldoet aan slechts 26 procent van de criteria. Het scoort van de vijf onderzochte webshops het slechtst op het gebied van ‘Gegevensbescherming en veiligheid’: aan alle twaalf eisen wordt niet voldaan. Zo is er geen privacyverklaring aanwezig en wordt er niet gevraagd om cookietoestemming, terwijl de VVD in het partijprogramma pleit voor privacybescherming. Daarnaast voldoet de webshop aan geen enkele van de punten in de categorie ‘Bestelproces’: het besteloverzicht is incompleet en er zijn geen correctiemogelijkheden.


“We denken dat de partijen zich niet bewust zijn van deze slechte scores”, aldus Faraj. “In de praktijk blijkt dat weinig webshops zich strikt aan alle relevante regels en uitzonderingen houden. Dat is ook lastig want er zijn tal van regels van belang.” Voor politieke partijen is er dus nog veel winst te behalen, zodat zij ook hierin hun voorbeeldfunctie op de juiste manier uitdragen.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie