Naar inhoud

Reclamefolder blijft onverminderd populair

Een overgrote meerderheid van Nederlanders leest wel eens een reclamefolder. Maar liefst 95 procent laat zijn ogen vallen op papieren of digitale huis-aan-huis-folders. De papieren folders bereiken 11,1 miljoen mensen, de digitale folders 3,5 miljoen mensen. Onder lezers van de digitale versies zitten opvallend meer boodschappers, verantwoordelijk voor grootste deel huishoudelijke taken, en hoger opgeleiden dan onder lezers van de papieren variant.

Succesvol communicatiemiddel

Na het lezen van een folder, digitaal of op papier, zegt 60 product van de lezers bereid te zijn tot het doen van aankopen. 46 procent koopt regelmatig een product uit een folder. De huis-aan-huis-folder is daarmee een succesvol (communicatie)middel dat aanzet tot actie. Dit blijkt uit de NOM Folder Monitor 2016, uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK, in opdracht van DDMA Businessgroep Verspreidingen, onder auspiciën van het Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM).

Toenemend gebruik van folder-apps

Stephan van den Eijnden, voorzitter van DDMA Businessgroep Verspreidingen, signaleert een opvallend hoog aantal folderlezers in de grote steden: “10,8 miljoen Nederlanders hebben geen drukwerksticker op hun brievenbus. In de grote steden is het stickerpercentage hoger dan in andere delen van het land. Toch is het bereik van de folders hier in lijn met de rest van Nederland. Dit komt omdat in de stedelijke gebieden meer bewoners gebruik maken van folder-apps. Apps die over het algemeen ook meer gebruikt worden door een jongere doelgroep daar waar de oudere doelgroep nog steeds graag gebruik maakt van de traditionele papieren folder.”

Ontwikkelingen effect van folders

De cijfers van het onderzoek, dat dit jaar voor de 3e keer werd uitgevoerd, dragen de goedkeuring van de NOM. Directeur Irena Petric van de NOM: “Omdat dit onderzoek voor de derde keer is gedaan kunnen we de ontwikkelingen in het gebruik van folders volgen. Interessant is ook om te kijken naar de verschillen in het gebruik van papieren en digitale folders door Nederlanders. De resultaten, die ook beschikbaar zijn in de vorm van mediaplanningsbestanden, bieden adverteerders, verspreiders van folders en mediabureaus tal van relevante informatie.”

Aanbiedingen vormen aantrekkingskracht

De onderzoeksresultaten laten zien dat Nederlanders ook in 2016 vast houden aan de papieren folder die door 83 procent van de Nederlanders wordt gelezen. Het netto bereik van de digitale folder is 26 procent. Er wordt gemiddeld meer tijd besteed aan het lezen van papieren folders (17 minuten) dan digitale folders (12 minuten). Nederlanders geven aan dat aanbiedingen de belangrijkste reden zijn om een folder te bekijken.

Folders zetten aan tot actie

Een groot deel leest folders ook ter ontspanning (44%) of om zich te laten verrassen of te inspireren (30%). Folders zetten aan tot actie. 60 procent van de lezers overweegt bepaalde aankopen na het lezen van een folder en 46 procent zegt regelmatig zaken uit de folders te kopen. Verder ontvangen Nederlanders een papieren folder bij voorkeur in het weekend of op maandag. Meer dan de helft van de Nederlanders (53%) zou het verdwijnen van papieren folders een groot gemis vinden.

Door een breed publiek gelezen

De cijfers wijzen uit dat reclamefolders door alle doelgroepen gelezen en gebruikt worden en dat de beïnvloeding groot is. Ongeacht leeftijdscategorieën of welstandsklassen. Van mensen uit de hoogste welstandklasse (W1, bruto inkomen hoger dan 39.500 euro) zegt 65 procent door de folder bepaalde aankopen te overwegen. Mensen uit de lagere welstandsklassen (W5 en W4) geven vaker dan de andere welstandsklassen aan, dat ze aanbiedingen kopen uit de folder.

Het volledige onderzoeksrapport kun je downloaden op de website van NOM.

0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie