Naar inhoud

Risicomijdend gedrag vertraagt innovatie financiële dienstverlening

Risicomijdend gedrag kan financiële dienstverleners ervan weerhouden een omgeving te creëren die ruimte biedt voor innovatie. Die ruimte is essentieel voor anticipatie op de kansen en mogelijkheden die deze tijd van snelle technologische veranderingen biedt. Retailbanken en verzekeraars kennen evenwel een diepgewortelde behoudende cultuur die een belangrijke sta-in-de-weg vormt voor de noodzakelijke vernieuwingen in tijden van digitale disruptie.

Maximale fouttolerantie

Dit leert een studie onder 500 senior managers bij retailbanken en verzekeraars uit 56 landen. Het onderzoek is uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Marketforce in opdracht van softwareleverancier Pegasystems en IT-dienstverlener Cognizant. Bijna twee derde van alle ondervraagden (61%) geeft te kennen dat het betrokken management een maximale fouttolerantie van slechts 30 procent of minder accepteert bij innovatieve pilots.

Safety first kenmerkt cultuur

Dit houdt in dat in deze industrie de aloude cultuur van safety first innovatie in de weg staat. En dat staat haaks op het feit dat 98 procent van alle ondervraagden aangeeft dat buiten de comfortzone durven treden de belangrijkste voorwaarde is voor innovatie. Buiten de traditionele kaders denken en nieuwe manieren bedenken die tegemoet komen aan de klantbehoeften vormen juist de route naar een gezonde toekomst.

Storm aan digitale disruptie

Dit is vooral zorgwekkend omdat door de opkomst van innovatieve technologieën menigeen in de financiële dienstverlening een storm aan digitale disruptie verwacht. In de komende vijf jaar verwacht 50 procent van alle respondenten dat nieuwkomers op de markt, die sterk digitaal georganiseerd zijn, een ingrijpende dan wel een aanzienlijke verstorende invloed zullen hebben. Meer dan een derde (39%) voorspelt hetzelfde voor het internet der dingen en tegelijkertijd meent een kwart van de ondervraagden dat blockchain een behoorlijk ontwrichtend effect zal hebben.

Snel leren van fouten

“Het is van belang dat banken en verzekeraars voldoende beseffen dat ze snel zullen moeten leren van hun fouten wanneer zij digitale transformatie inzetten als wapen in de concurrentiestrijd”, stelt Graham Lloyd, directeur financiële diensten bij Pegasystems. “Volgens mij is een foutpercentage van 50 procent het minimaal aanvaardbare voor een succesvolle invoering van een innovatiecultuur in deze organisaties. Alles daaronder getuigt van te weinig betrokkenheid bij verandering.

Openstellen voor innovatie

“Ervaren managers in de sector moeten de tijd nemen om zich in de positie van hun klanten te verplaatsten en innovatie minder bezien in termen van kosten maar meer in termen van leren en besparen”, aldus Lloyd. “Alleen door zichzelf open te stellen voor innovatie met de daaraan gekoppelde risico´s kan de bedrijfstak voorkomen dat zij achterblijft in dit nieuwe tijdperk van digitale ontwrichting.”

Het onderhavige onderzoeksrapport kun je downloaden op de website van Pegasystems.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie