Naar inhoud

Risico’s van gezichtsherkenningstechnologie zijn ingrijpend

De toepassing van gezichtsherkenningstechnologie heeft ingrijpende gevolgen voor de privacy van Nederlanders. Dit geldt op alle terreinen waar deze technologie mogelijk wordt ingezet – een slimme deurbel met gezichtsherkenning, je aanmelden met je gezicht in plaats van een toegangskaartje en nu misschien wel het gebruik van gezichtsherkenning om individuen te identificeren die in contact zijn geweest met mensen die besmet zijn met COVID-19. De wetgever kan de risico’s beperken, maar moet daarvoor nu reguleringskeuzes maken.

Dat stellen Esther Keymolen, Merel Noorman, Bart van der Sloot, Colette Cuijpers, Bert-Jaap Koops en Bo Zhao. Deze rechtswetenschappers van de Tilburg University hebben hun opvattingen vastgelegd in het rapport ‘Op het eerste gezicht – Een verkenning van gezichtsherkenning en privacyrisico’s in horizontale relaties’.

Gezichtsherkenning

In Nederland wordt gezichtsherkenningstechnologie nog slechts mondjesmaat uitgeprobeerd en ingezet door burgers en bedrijven. Tegelijk zijn de toepassingen die wereldwijd worden ontwikkeld en de privacyrisico’s die ermee gepaard gaan reëel en ingrijpend. Dit roept de vraag op of de huidige wet- en regelgeving voldoende is om de privacy te beschermen en hoe inbreuken op die privacy nu en in de nabije toekomst kunnen worden voorkomen of beperkt.

Kansen en keuzes

Kiest de wetgever ervoor risico’s zoveel mogelijk te vermijden, laat deze 1.000 bloemen bloeien of wil deze liever op casusbasis tot een aanpak komen? Hierover moet helderheid komen voordat de wetgever privacyrisico’s kan afwegen tegen de kansen die de technologie mogelijk biedt. Afhankelijk van zo'n expliciete afweging kan de regelgeving al dan niet worden aangescherpt. Mogelijkheden daarvoor zijn onder meer een totaalverbod, voorafgaande goedkeuring, een gedragscode en certificering of gedogen.

Verschillende toepassingen

De Tilburgse wetenschappers geven handvatten aan overheden en politici om gefundeerde keuzes te maken in de regulering. Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen verschillende sectoren en toepassingen. Een app die slechtzienden helpt om mensen waar te nemen, is iets anders dan inspelen op de emoties van klanten door middel van gezichtsherkenning. Door een helder onderscheid te maken in de doeleinden ten behoeve van zorgverlening, beveiliging, commercie en recreatie kunnen op systematische en transparante wijze gedegen keuzes gemaakt worden, zo stellen de rechtswetenschappers.

Risico’s ingrijpend

Bij die keuzes moet wel rekening worden gehouden met een aantal – mogelijk ingrijpende – inbreuken op de privacy. Zo werkt de technologie meestal op basis van beelddata waarvoor de afgebeelde personen geen toestemming hebben gegeven. Nederlandse burgers kunnen slecht inschatten wat er met hun data gebeurt. Als bepaalde organisaties bovendien over veel data beschikken en andere partijen niet, ontstaat er machtsongelijkheid.

Aanpassing gedrag

De inzet van gezichtsherkenningstechnologie kan er bovendien toe leiden dat mensen mogelijk hun gedrag aanpassen. Dit kan bijvoorbeeld gestalte krijgen door bepaalde plaatsen niet meer te bezoeken of door zich onopvallender te gedragen. En wie er als Nederlandse burger voor kiest gezichtsherkenningstechnologie te vermijden, dient misschien genoegen te nemen met uitgeklede alternatieven.

Bias in trainingsdata

Een niet te onderschatten probleem is dat er ook een bias kan zitten in de trainingsdata van de software. Daardoor kunnen bepaalde groepen worden gediscrimineerd doordat deze Nederlanders onjuist of niet herkend worden. Daarnaast bestaat altijd de mogelijkheid dat de overheid beslag legt op data van bedrijven en instellingen die niet voor het feitelijke doel verzameld zijn, overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Omgang met technologie

Gezichtsherkenningstechnologie in relaties tussen burgers en bedrijven is nog geen voldongen feit in Nederland. Het kan vooralsnog gezien worden als gezichtsherkenning op het eerste gezicht. Nederlanders moeten zichzelf dan ook nu de vraag stellen hoe ze met deze technologie willen omgaan in hun democratische rechtsstaat, zo stellen de Tilburgse onderzoekers. Hun rapport beoogt hiervoor het startschot te geven.

Tip: Wil jij weten hoe je marketing automation inzet voor jouw campagnes? Dan is de opleiding Marketing Automation & Campagne Management wat voor jou!

  • Tijdens deze opleiding leer jij hoe je jouw strategie voor marketing automation en campagnemanagement ontwikkelt en implementeert.
  • Je leert hoe je het maximale uit je campagnes kunt halen door middel van marketing automation.
Lees meer over deze opleiding ►
Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie