Naar inhoud

Ruime meerderheid Nederlanders is voor de energietransitie

In het klimaatakkoord van Parijs is het streven vastgelegd om de opwarming van de aarde te beteugelen. Dit akkoord dient te leiden tot een structureel andere energievoorziening. In deze energietransitie worden fossiele brandstoffen grotendeels vervangen door duurzame energiebronnen. Een ruime meerderheid van de Nederlanders (79%) vindt het inmiddels belangrijk dat er een verandering komt in de manier waarop energie wordt opgewekt. Wel zijn er nog grote verschillen in de stappen die burgers zelf willen zetten.

Dit leert een onderzoek onder 1.250 Nederlanders dat is uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Motivaction. Op basis van deze studie kan de Nederlandse samenleving worden opgedeeld in vier groepen met betrekking tot de energietransitie. De groepen zijn gevormd op basis van het belang dat de groepsleden hechten aan een lagere CO2-uitstoot en de acties die zij al hebben ondernomen.

Energietransitie

“We zien in de media dat er nog steeds veel discussie bestaat over de manier waarop de energietransitie georganiseerd moet worden – en wat daarbij een eerlijke verdeling van de kosten is. Ook onder Nederlandse burgers vinden we deze sentimenten terug”, stelt Gerard van der Werf, strategy consultant bij Motivaction. “Ons onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat er een groep welwillenden is die wel wil, maar nog geen actie onderneemt. Zij zitten in dezelfde hoek als de doeners die willen én ook al handelen. Aan de andere kant vinden we onbedoeld groenen die weinig interesse hebben, maar soms uit eigen belang al duurzaam handelen en tegenstanders die niet willen en daarom ook niets doen.”

Drijfveren Nederlanders

“Deze profielen schetsen een duidelijk beeld van de drijfveren van Nederlandse burgers om milieuvriendelijk te handelen – of juist de barrières die zij tegenkomen”, vertelt Anna Newen, researcher bij Motivaction. “De ene consument onderneemt eerder actie om kosten te besparen, terwijl een ander graag milieuvriendelijk wil leven om klimaatverandering tegen te gaan. Door rekening te houden met deze onderlinge verschillen kan er voor iedere groep een passende communicatiestrategie of overtuigende factor gevonden worden en maken we als samenleving de energietransitie tot een succes.”

Klimaatakkoord

Deze week ondertekent de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie het Nederlandse klimaatakkoord. De NVDE pleit voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie. De vereniging is in 2015 opgericht. Inmiddels hebben meer dan 1.500 bedrijven zich bij de club aangesloten. “Uit het onderzoek blijkt dat het belangrijk is om het aantrekkelijk te maken voor mensen om hun huis, energievoorziening en auto duurzamer te maken,” zegt Olof van der Gaag, directeur van de NVDE. “Het klimaatakkoord biedt hier goede mogelijkheden voor. De bij ons aangesloten bedrijven zien volop kansen om het nog aanlokkelijker te maken om mee te doen met de energietransitie: het levert comfort, kostenbesparing en CO2-reductie op.”

Deze week geeft Motivaction uitgebreide informatie over alle profielen vrij. Deze inzichten worden elke dag vrijgegeven op het LinkedIn-account van het marktonderzoeksbureau.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie