Naar inhoud

Samenwerking cruciaal voor aanpak wereldwijde verkoopfraude

Proactieve verstoring is dé methode om frauduleuze verkooppraktijken in de grensoverschrijdende online handel aan te pakken, aangezien slachtofferschap hiermee voorkomen wordt. Bij internationale verkoopfraude maakt het slachtoffer geld over naar een buitenlandse partij zonder de dienst of het product te ontvangen waarvoor betaald is. Deze vorm van fraude kent een lucratief verdienmodel, want de winstmarge is hoog en de pakkans is laag.

Dit blijkt uit een studie van de onderzoeksgroep Cybersafety van de NHL Stenden Hogeschool en de Politieacademie in opdracht van het programma Politie en Wetenschap. In dit doorlopende onderzoek wordt in kaart gebracht hoe criminelen te werk gaan en zijn oplossingsrichtingen, zowel op nationaal als internationaal niveau, gepresenteerd die kunnen bijdragen aan een veiligere online handel.

Internetoplichting

Voor deze studie zijn 150 meldingen van het Landelijk meldpunt internetoplichting geanalyseerd en 20 slachtoffers geïnterviewd om de aanvalsstrategieën van fraudeurs in kaart te brengen. Daarnaast zijn verstoringsmogelijkheden van verkoopfraude geïdentificeerd aan de hand van interviews met experts uit Nederland en daarbuiten. Tevens is deskresearch verricht naar de juridische zorgplicht van partijen die een rol spelen in de aanvalsstrategieën.

Criminele methoden

De vier meest voorkomende criminele methoden – zogeheten crimescripts – van internationale aankoopfraude zijn:

  • het plaatsen van een online advertentie;
  • het opzetten van een valse webshop;
  • het misbruiken van een account of naam;
  • het reageren op een zoekadvertentie.

Crimescripts verkoopfraude

Het is belangrijk dat de politie – in samenwerking met partners – voortdurend op zoek gaat naar mogelijkheden om daders en crimescripts bij verkoopfraude op internet te verstoren. Proactieve maatregelen zijn in potentie effectiever dan opsporing. Het onderzoek biedt maatregelen die gebruikt kunnen worden gericht op verschillende partijen: de koper, andere betrokken partijen en internationale actoren.

Weerbaarheidsstrategieën

De eerste strategie is gericht op het weerbaarder maken van internetters. De tweede strategie richt zich op het versterken van controles. Voor deze strategie spelen enerzijds de partijen in het fraudeproces een belangrijke rol, zoals het identificeren en verifiëren van klanten. Anderzijds is een rol weggelegd voor overheidsinstellingen of brancheorganisaties en wordt ingezet op het invoeren van echtheidskenmerken. De derde strategie richt zich op het versterken van Europese samenwerking. Er worden verschillende verstoringsmogelijkheden gepresenteerd om deze strategieën uit te voeren.

Rechten consumenten

In het juridische kader wordt de zorgplicht van betrokken partijen behandeld. Een particulier of consument heeft een aantal mogelijkheden om zijn recht te halen. Een van deze manieren is door een handhavingsverzoek in te dienen tegen de fraudeur bij de Autoriteit Consumenten Markt. Tussenpersonen zoals internetserviceproviders en banken aansprakelijk stellen is lastig.

Oplossingsrichtingen

Met alle betrokken partijen samen kan internationale verkoopfraude als een lucratief verdienmodel gedwarsboomd worden. Vanwege de complexiteit van het probleem bestaat dé oplossing niet, maar zijn er wel oplossingsrichtingen die het probleem verkleinen. De aangereikte verstoringsmogelijkheden bieden aanknopingspunten daarvoor en kunnen in de praktijk worden gebruikt door klanten, betrokken partijen uit binnenland plus buitenland en overheidsinstanties.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie